Sessie van 9 juni 2018

Laurs

Jedi Council Member
FOTCM Member
Dit is de Nederlandse vertaling van de sessie van 9 juni 2018. Gelieve ideeën en commentaren te plaatsen op de oorspronkelijke sessie thread.


Sessie datum: 9 juni 2018


Laura, Andromeda, en Artemis aan het bord

Pierre, Joe, Chu, Ark, Mikey, Scottie, Niall, Possibility of Being, The Lunar Module, Princess Leia


V: (L) Vandaag is het 9 juni 2018. De gebruikelijke verdachten zijn aanwezig.

(Artemis) *Ring-ring, Ring-ring!*

A: Goedenavond!

(Artemis) Jullie ook goedenavond.

V: (L) En met wie hebben we de eer vanavond?

A: Kolleiaea van Cassiopaea.

(L) Dat lijkt een beetje op Kilauea.

A: Vergelijkbaar, ja.

V: (Artemis) Hun naam was de vorige keer Klioppiaea, met een K. Dus, waarom K's?

A: Waarom niet?

V: (L) Oké. Ik denk dat ik maar begin. Ik heb een vraag over de kwestie met betrekking tot Carl Jung. Carl Jung dacht dat hij de reïncarnatie van Goethe was. Was hij dat?

A: Nee. Fantasie.

V: (L) Is dit boek dat ik net las over Carl Jung redelijk accuraat voor wat betreft de historische details en sommige interpretaties van die details?

A: Komt dicht genoeg in de buurt.

V: (L) Werd Gurdjieff beïnvloed door Carl Jung?

A: Een klein beetje.

V: (L) Was Carl Jung bezeten na zijn uitgebreide therapeutische ontmoeting met Otto Gross?

A: Op dat moment niet, maar later wel.

V: (L) Bezeten door wat?

A: 4D STS.

V: (Pierre) Hoe werd hij bezeten?

A: Vroeg erom.

V: (Joe) Was hij bezig met een soort mystiek of zwarte magie of sektarisme, zoals dat werd genoemd?

A: Ja, hoewel het niet zo genoemd werd.

V: (L) Wie was die vent die met L. Ron Hubbard verbonden was? Hij was enigszins vergelijkbaar. Hij was betrokken bij ruimteprojecten. Herinnert iemand zich zijn naam?

(Niall) Parsons.

V: (L) Ja, Parsons. Dus, was het vergelijkbaar met wat Parsons en consorten aan het doen waren? Seksmagie en zo?

A: Ja, en daar was ook sprake van Jungiaanse invloed.

V: (L) Welnu, is het juist of correct om uit deze Jungiaanse kwestie enkele filosofische of psychologische grondslagen van de huidige Amerikaanse liberale postmoderne beweging af te leiden?

A: Inderdaad!

V: (L) Dus sommige van Jung's ideeën over de anima en animus en de tweeslachtige aard van de ziel enzovoorts waren de basis voor het huidige liberale denkkader met betrekking tot seksuele fluïditeit?

A: Ja. En houd goed in de gaten dat dit rechtstreeks in strijd is met de objectieve werkelijkheid.

V: (L) Nou, volgens de postmodernisten bestaat er geen objectieve werkelijkheid. Zij zeggen dat alles wat mensen denken volledig cultureel geconditioneerd is, en dat de ene waarheid niet meer waar is dan de andere waarheid, of wat dan ook.

A: Dat zal een tragisch averechts effect hebben. Denk aan de "Toren van Babel."

V: (L) Dus, met andere woorden, deze hele postmodernistische opvatting dat er geen objectieve waarheid bestaat, is vergelijkbaar met de poging om een Toren van Babel te bouwen?

A: Ja.

V: (Joe) De Toren van Babel ging om het niet in staat zijn dezelfde taal te spreken.

(Andromeda) Het was om de hemel te bereiken.

(L) Zij verenigden zich om deze toren te bouwen om de hemel te bereiken, en toen liet God hen allemaal verschillende talen spreken en verspreidde hen over de hele wereld. Dus de "eenwording van de massa's" onder de paraplu van het Postmodernisme bergt zijn eigen zaden van vernietiging van de samenleving in zich?

A: Juist. Denk aan de sterk fascistische tendens van modern links.

V: (L) Zoals het anti-roken gedoe en het proberen vegetarisme af te dwingen en "culturele diversiteit", enzovoort. Zij hebben besloten dat zij zullen bepalen wat mensen wel en niet zullen doen onder het mom van het accepteren van van alles en nog wat dat mensen wel of niet zouden kunnen doen. Het is volslagen bizar. Met betrekking tot dit onderwerp probeer ik het boek van Detmer hierover te lezen, maar het is moeilijk voor te stellen dat mensen dingen bedenken die zo achterlijk zijn; ik denk dat ik gerust kan stellen dat het schizoïde psychopaten zijn, omdat de denkstijl zo kenmerkend is. En ze merken de grote fout niet op: Als alles cultureel geconditioneerd is of als er geen objectieve waarheid bestaat, dan is wat een linkse persoon zegt even cultureel geconditioneerd en evenzeer onderhevig aan dezelfde voorwaarden zodat wat zij zeggen ook niet waar is...

(Andromeda) Juist. Het zou moeten zijn...

(Pierre) De overeenkomst met de Toren van Babel is dat die mensen samenkwamen om goden te worden. Het is hetzelfde als wat links doet, want ze ontkennen de natuur en de objectieve aard van het universum. En dan creëren ze "hun" waarheid en wat zij zeggen is de waarheid, dus vervangen ze god.

(L) Dus met andere woorden, deze hele linkse poging om onze wereld over te nemen is eigenlijk wat in 2 Thessalonicenzen genoemd wordt als de mens die probeert de zetel van God in de tempel in te nemen, om het zo te zeggen?

A: Ja. Het Beest.

V (L): Oké, dat is interessant; er is veel beestachtigheid in onze wereld vandaag de dag. Toen ik nadacht over al dit postmodernisme en Jungiaanse zaken, moest ik denken aan iets dat gezegd werd in een sessie in 2002 of 2001 of wanneer dan ook; het ging over frequentie resonantie vibratie. En dan waren er vermeldingen in de transcripties over frequentie resonantie robots en frequentie resonantie rattenvangers (NvV: in het engels “pied pipers”, waarmee de “Rattenvanger van Hamelen” bedoeld wordt). In feite werd toen gezegd dat het plan was om lichamen zo te laten resoneren, dat 4D STS rechtstreeks - al was het maar tijdelijk - in deze realiteit kon downloaden. Is dat wat er gebeurt met veel van deze linkse groepen en postmodernisten die geïnspireerd zijn door Jung en de postmodernistische filosofen en sociologen?

A: Inderdaad. Maar word niet misleid door etiketten, want rechts heeft vergelijkbare neigingen.

V: (Joe) In termen van downloaden of bezeten raken door het een of ander, zou je denken dat zoiets vergemakkelijkt zou worden door iemand die willens en wetens beweert of accepteert dat hij geen vaste identiteit heeft. Je zou denken dat het hebben van een sterke overtuiging dat men een sterke identiteit heeft vanuit een seksuele of culture basis, een belemmering zou vormen voor iets dat jou overneemt.

A: Wees herinnerd aan de context van de opmerkingen over de "Rattenvanger".

V: (Joe) Wat zeiden jullie over de Rattenvanger?

(L) De opmerkingen over de Rattenvanger werden gemaakt in de context van mijn kinderen, als ik het me goed herinner. Kunnen we pauzeren zodat jij het kan opzoeken?

[Pauze in verband met het zoeken naar de relevante sessie...]

(L) De Rattenvanger van Hamelen betreft het verhaal waarin de Rattenvanger een afspraak maakt dat hij ze van de ratten afhelpt als ze hem wat geld betalen. Nadat hij ze van de ratten afhelpt, werd hij niet betaald. En dan gebruikt hij dus zijn fluit, die hij eerder gebruikte om van de muizen of ratten af te komen, om alle kinderen weg te leiden. De berg opende zich en hij nam de kinderen mee de berg in en ze kwamen er nooit meer uit. Ik vond dat behoorlijk griezelig.

(Joe) Oké, er is er maar één.

(L) Oké, en er staat...

-----
Sessie van 21 mei 1997

A: [...] Wees je altijd bewust van jouw betekenis als de bezitter en potentiële verspreider van kennisbestanden van een ongewoon hoog niveau. En, wat dat betekent voor hen die liever willen dat dat niet zo zou zijn.

V: Is er meer wat ik kan doen om mijn kinderen te beschermen? Op dat punt ben ik het kwetsbaarst en ik ben er niet zeker van dat zij de ernst van de situatie inzien.

A: Wat vertellen de signalen je steeds? Wie nam welke posities in en uitte welke gedragingen in de droom? Nou?

V: Ja... Ik realiseer me dat het kwam doordat ik iets gewoons ging doen... niet nadenken... terwijl Ark en Tom en Frank afgeleid waren... en ik me alleen maar zorgen maakte over A***....

A: En welke rol speelde V__?

V: Ik begrijp het. Zoals de Rattenvanger?

A: Of wellicht een geprogrammeerd lokaas, vanwege FRV?

V: Wat is FRV ?

A: Frequentie Resonantie Vibratie.

V: Is er enig gevaar voor A*** en J*** vanwege deze kinderen en kerkmensen waar ze de afgelopen weken mee omgingen?

A: Wat denk je?!? Het is voor iedereen een kwetsbare leeftijd, veel meer nog voor de kinderen van iemand die op weg is naar superbewustzijn, en in contact staat met hen die advies en gegevens verstrekken...

-----

(L) Oké, dus dat leidt naar het heden.

(Pierre) Het leven van mensen staat op het spel in de zin dat ze bezeten kunnen raken als ze deze ideologie omarmen. Al een tijdje denk ik dat er meer op het spel staat, letterlijk de zielen van individuen. Als je je herinnert in Darkness Over Tibet, toen de...

A: Verplettering (NvV: in het engels: “Smashing”, naar analogie van “soul smashing”, zoiets als zielsverplettering).

V: (Pierre) Ja, ze hebben gelijk, maar ze lieten me de zin niet afmaken. In Darkness Over Tibet zei de wijze man dat er niet veel is dat een zonde tegen de ziel inhoudt - behalve voor god spelen. En als je deze ideologie omarmt, speel je voor god. Je ontkent de realiteit.

(L) We hebben onze problemen met georganiseerde religie, maar het is beter dan te denken dat je zelf god bent! Om te begrijpen dat de kosmos ietwat groter en slimmer is dan jij bent...

(Andromeda) Dat er iets hogers is.

(Joe) Is het waar dat mensen die neigen naar dat idee van relativisme en dat er geen waarheid is, en zich dan effectief in de plaats van God stellen, dit komt omdat zij geen echte innerlijke verbinding of waardering hebben voor iets hogers dan zichzelf?

A: Ja.

V: (L) Oké, dus jullie zeiden dat mensen zouden proberen mij aan te vallen door middel van mijn kinderen. Tijdens een andere gelegenheid zeiden jullie, dat de aanval zou rouleren van het ene kind op het andere. Is dat een juiste voorstelling?

A: De tijd zal het leren. Het is niet voorbij. Maar we hebben je ook gezegd dat je zou worden voorbereid en beschermd.

V: (L) Nou, eerlijk gezegd voel ik me niet erg beschermd...

A: Realiseer je simpelweg dat vanaf jouw kindertijd krachten tegen jou hebben gehandeld. Denk je dat zij "familiebanden" zouden eren?

V: (L) Dus met andere woorden... Ik heb altijd gezegd dat aanvallen op mijn kinderen of problemen met mijn kinderen het enige is dat mij zou kunnen uitschakelen. Mijn zwakte, mijn kwetsbaarheid.

(Pierre) En daarom gebruiken ze dat.

(L) En of ze daar gebruik van maken!

A: Je hebt andere "ware" kinderen om de verdediging mee te creëren. Allen zouden moeten denken aan de "Bijenkoningin" en de gans en het gouden ei. Het is bij lange na nog niet voorbij.

V: Dus ik ben slechts een mechanisme om eieren te leggen. Is dat het ? [gelach]

(Artemis) Ik ben degene van goud!

(L) Oh, jij bent het gouden ei! Ik snap het. [gelach]

(Artemis) Jij bent de gans, en wij zijn de gouden eieren.

(Joe) Wat bedoelden ze? Wat is bij lange na nog niet voorbij?

A: De gebeurtenissen waarin jij een belangrijke rol zult spelen.

V: [Bespreking van antwoorden] (L) Het enige dat de bijenkoningin doet, is in het midden van het nest liggen en eieren leggen.

(Artemis) Jij zit daar boven de hele tijd te lezen. [gelach]

(Joe) Op welke wijze is dat relevant?

(Chu) Omdat ze haar allemaal beschermen.

(Niall) De werk- of soldaatbijen.

A: Verdediging is de sleutel. Ark's impuls was precies goed.

V: (Joe) Welke impuls? Waar hebben we het hier over? Ik raak in de war.

(L) Welke impuls ?

A: Zijn onmiddellijke herkenning.

V: (Pierre) Oké, Arky. Ik denk dat ze expres cryptisch zijn en dat ze willen dat jij spreekt.

(Joe) Ik neem aan dat we het hier over kinderen hebben?

A: Nee. Terug naar het begin: Eerste beginselen.

V: (Chu) Wat was je onmiddellijke herkenning, Arky?

(L) Weet je waar ze het over hebben, schat?

(Ark) Eerste beginsel?

(Chu) Eerste beginselen.

(Ark) Verdediging is de sleutel... Hmm. Ik weet het niet.

(Joe) Misschien heeft het iets te maken met je eerste ontmoeting met Laura en je benadering van alle aanvallen door Bridges en dat soort dingen. Je nam een verdedigende en geen aanvallende houding aan. Toch?

A: Om te dienen en te beschermen.

V: (L) Wat, beginnen we een politieacademie? [gelach]

(Scottie) DCI Arky! (NvV: Engelse term “Detective Chief Inspector”, een rang binnen het politieapparaat)

A: Om formidabele kennis tot zich te nemen moet men open en kwetsbaar zijn. Dit maakt verdediging noodzakelijk.

V: (Pierre) De bijenkoningin maakt baby's, en jij brengt kennisbaby's. Om deze kennis te krijgen, moet je kwetsbaar en open zijn. Dus moet je omringd worden door soldaatbijen, dat zijn wij, maar vooral Arky.

(Ark) Misschien als ik hier een vraag zou stellen die me bezighoudt en die hiermee verband houdt: Mijn algemene idee of een van mijn eerste principes is dat wanneer je wordt aangevallen of wanneer je depressief wordt door moeilijkheden, dan is mijn idee om zulks te gebruiken als een kans om het zijn te VERRUIMEN en voorbij de huidige grenzen te gaan. Binnen de huidige grenzen onderkennen de krachten of wat dan ook hoe ze je onder druk kunnen zetten. Je moet dus over de grenzen heen gaan en iets nieuws beginnen, zodat het tijd zal kosten voor de kwade krachten om te zeggen: "O, nou, de oude methode werkt niet meer. We moeten iets nieuws bedenken." Dus dacht ik na over hoe we het zijn kunnen verruimen omdat we ons enigszins te lang op dezelfde plaats bevinden. Dus dacht ik aan de vraag of er andere soortgelijke groepen of organisaties in het universum zijn waarmee we ons enigszins kunnen verbinden - niet noodzakelijk openlijk - maar om onze krachten te bundelen zodat we niet alleen zijn? Zodat we in zekere zin kunnen groeien als een boom met wortels die verschillende richtingen opgaan. Moeten we iets actiefs doen om zogezegd "vriendelijke" krachten te vinden? En op welke manier?

A: Sta open voor dergelijke activiteiten, maar besef ook dat sommige dingen al gepland zijn en op uitvoering wachten.

V: (L) Ja. Er zijn dingen die ik moet doen. Ik ben alleen niet in staat geweest ze te doen omdat ik ziek was en pijn had en zo van streek was over zoveel dingen, inclusief de toestand in de wereld. Dus, je voorbereiden en in staat zijn om deze dingen te doen vormt waarschijnlijk een deel van de verruiming van het zijn, omdat dat plannen waren voor verruiming van het zijn.

A: Besef ook dat anderen zich bewust zijn van jullie groep en werk en contact zullen zoeken wanneer de tijd rijp is.

V: (Artemis) Wat kunnen we doen om dat te bespoedigen?

A: Houd enigszins vast aan het huidige pad en wanneer verstorende elementen zijn verwijderd, zullen dingen zich op natuurlijke wijze voortbewegen.

V: (L) Wat bedoel je met "verstorende elementen"?

A: Ofwel fysiek ofwel innerlijk.

[Korte Pauze]

V: (L) Oké. Waar waren we gebleven?

(Chu) Is er iets dat wij als werkbijen beter zouden moeten of kunnen doen om dit principe van dienen en beschermen te dienen?

A: Eén ding zou zijn op te houden met het creëren van nieuwe lasten die niet nodig zijn.

V: (L) Lasten creëren die niet nodig zijn.

(Artemis) In de zin van geen drama. Ik heb een vraag. Enkele weken geleden had ik een droom over [naam verwijderd]. In die droom probeerde hij mij en anderen/iedereen hier aan te vallen. Ik nam een pistool en schoot hem in het hoofd. Op een of andere manier stopte dat hem, maar hij was niet dood. Het stopte hem gewoon om een of andere reden. Waar stond die droom symbool voor?

A: Niet symbolisch; directe psychische verdediging.

V: (Artemis) Zie je wel? Je kunt niet meer zeuren over je onbeschermd voelen. Mensen beschermen je met hun psychische afweer.

(Pierre) Zelfs als ze slapen!

(Artemis) Het is een fulltime baan! Daarom ben ik de hele tijd moe: Ik ben je aan het verdedigen! [gelach]

(L) Oké, ik wil iets vragen over mijn PMM2-CDG gen. Is er een voordeel verbonden aan het drager zijn van dit gen?

A: Inderdaad! Jouw unieke open zenuwstelsel.

V: (Ark) Trouwens schat, laat me een opmerking maken. Je stelt een vraag over een bepaald gen, nietwaar? En je vraagt welk voordeel het heeft. Maar de rol van een bepaald gen in het lichaam hangt niet alleen af van dat gen, maar ook van andere genen die voor jou uniek zijn. Dus datzelfde gen kan anders werken bij mensen met andere combinaties.

A: Inderdaad!

V: (L) Dus, nou... Er hangt een prijskaartje aan.

A: Zoals bij alles.

V: (Pierre) Niets is gratis.

A: Geen gratis lunch!

V: (L) Nou, dank daarvoor. Zullen we door onderzoek enige manier vinden om dit te verbeteren?

A: Waarschijnlijk tot op zekere hoogte. Maar denk aan alle voordelen die je door lijden hebt verkregen.

V: (L) Kun je er tenminste twee opnoemen? [gelach]

A: Mededogen en geduld. Twee zeer belangrijke kwaliteiten.

V: (L) Ik meen dat het is zoals we laatst bespraken: met een huis zo groot als dit en onmogelijk om schoon te houden zoals je het zou willen, verlies je als het ware je OCD-schoonmaakneigingen. (NvV: De Engelse afkorting OCD betekent Obsessive Compulsive Disorder, een dwangstoornis)

(Andromeda) Ze (NvV: de obsessieve schoonmaakneigingen) worden eraf gebrand! [gelach]

(L) Goed. Willen we iets vragen over Poetin of...

V: (Pierre) Ik heb twee vragen. Het is mij en anderen opgevallen dat de stralen van de zon de laatste jaren agressiever lijken. Worden de zonnestralen agressiever?

A: Ja.

V: (Pierre) Waarom?

A: Kosmische omstandigheden. Afbraak van het magnetisch veld, kosmische stralen en kosmisch stof.

V: (L) Komen er kosmische stralen of stralen van de zon op ons af die ons normaal niet zouden raken als ons magnetisch veld intact zou zijn?

A: Ja.

V: (Joe) Zijn die goed voor ons?

A: Niet speciaal. Sommigen verdragen de toename van mutaties beter dan anderen.

V: (Andromeda) Dat zou mijn volgende vraag zijn: Hoe zit het met mutaties?

(Joe) Wat gebeurde er met die mensen toen de Tunguska gebeurtenis plaatsgreep? Wat waren de mutaties die plaatsvonden? Een verandering van bloedgroep of zo?

(Pierre) Mutaties bij dieren, planten... Dus we krijgen meer en meer kankers.

(L) Nou, niet noodzakelijkerwijs. Mutaties betekenen niet noodzakelijkerwijs kanker. Ze betekenen rare dingen. [gelach]

(Chu) Het kunnen ook gunstige mutaties zijn.

(L) Gewoonlijk is er bij kanker sprake van mutaties die plaatsvinden in de cellulaire machinerie. Maar er zijn mutaties in genen die VREEMD zijn. Ik bedoel, wat als er een hand uit je hoofd groeit? Dan zou je op een haan lijken! [gelach]

(Artemis) Zijn enige van deze mutaties bijzonder wenselijk?

A: Sommige!

(Artemis) Dus we zouden allemaal meer zon moeten krijgen?

A: Nee.

V: (Joe) Hoe krijg je de goede?

(Pierre) 99% van de mutaties zijn willekeurig en schadelijk. En je hebt 0,1% die de complexe machinerie van het menselijk lichaam raakt en het verbetert.

(L) Dus we zouden nu echt moeten proberen de zon te vermijden, omdat die vreemd is?

A: Ja

V: (Artemis) Kan het sommige mensen zelfs gek maken?

A: Ja

V: (Artemis) Kan het geestelijke stoornissen versterken?

A: Ja.

V: (Chu) We zullen allemaal paraplu's gaan gebruiken.

A: We hebben je gezegd dat de dingen "open" zouden gaan.

V: (L) Dus suggereer je in termen van genetica - zoals genen zich kunnen openen als gevolg van dit open gaan van dingen?

A: Ja.

V: (L) Dus het is niet alleen de Aarde die zich opent en vulkanen en aardbevingen die zich openen, maar mensen kunnen zich ook openen en hun genen kunnen zich manifesteren?

A: Ja

V: (Artemis) Staat het kunnen vliegen op het menu als je dat nu wilt?

A: Nee.

V: (Artemis) Nog niet?! [gelach]

(Pierre) Ik heb nog een laatste vraag als we klaar zijn met dit onderwerp. Poetin zei dat de euro de komende zes maanden onder vuur komt te liggen. We hebben een GROTE rekening te betalen. Dus ofwel betalen we heel snel en verminderen we misschien het bedrag, ofwel proberen we zo lang mogelijk te wachten en zal het bedrag groter zijn. Maar als de euro in elkaar zakt, is de tweede oplossing misschien het beste. Welke van de twee opties moeten we volgen?

A: Probeer het uit te stellen als dat mogelijk is.

(L) Ja, dus dat lijkt de beste gang van zaken. Oh, ik heb Beau gezegd dat ik een vraag zou stellen over Renaissance en zijn netelroos. Maar ik denk dat hij het al opgelost heeft omdat hij voor zijn darmen is gaan zorgen. Is de manier waarop Renaissance bezig is de juiste manier om met zijn netelroos om te gaan?

A: Ja. Psychisch gezien zet de dikke darm het vuilnis buiten. Hij moet dat ook mentaal en emotioneel doen.

V: (L) Duidelijk genoeg.

(Artemis) Heb je nog iets wat je ons wilt zeggen? Een motiverende toespraak?

A: Bedenk dat perioden van schijnbare stagnatie niet per se slecht zijn. Soms moet het Zijn eerst het Doen bijbenen. Geduld en toewijding zijn essentieel. Het is onmogelijk voor ons om voorspellingen te doen over wanneer dramatische veranderingen precies zullen plaatsvinden, vanwege de vele variabelen in een open universum. Maar wees ervan verzekerd dat er zeker dingen in beweging zijn in kosmische en immateriële sferen. Houd je ogen open en wees bewust op alle niveaus en laat je niet verrassen.

(L) Oké, ik ga welterusten zeggen. Heel hartelijk dank!

A: Tot ziens.

EINDE SESSIE
 
Top Bottom