Sessie van 30 januari 2021

Laurs

Dagobah Resident
FOTCM Member
Dit is de Nederlandse vertaling van de sessie van 30 januari 2021. Gelieve ideeën en commentaren te plaatsen op de originele thread van de sessie.


Sessie datum: 30 januari 2021


Laura, Andromeda en Artemis aan het bord

Pierre, Joe, Chu, Ark, Gaby, Scottie, Niall, Princess Leia


V: (L) Vandaag is het 30 januari 2021. We hebben de gebruikelijke verdachten. [Overzicht van de aanwezigen]

A: Hallo kinderen van Cassiopaea. Honorreiae hier vanavond.

V: (Artemis) Volgens mij hadden we al eens iemand met een soortgelijke naam.

(Andromeda) Ja.

(Artemis) Ben jij dezelfde persoon?

(L) Ze zijn geen personen.

(Artemis) Nou, je snapt wel wat ik bedoel. Dezelfde Cassiopaean...

A: Komt dicht in de buurt

V: (Joe) Het wordt net even anders gespeld.

(Artemis) Honoria's zus.

(Scottie) Ja, dat was Honoriaea en dit is Honorreiae.

(L) Oké, hoe willen we beginnen? Willen we dat Ark eerst zijn vraag stelt?

(Ark) Nee. Ze moeten eerst even opwarmen.

(L) Nou, Trump had duidelijk niet de moed om iets kordaats en stoutmoedigs te doen. Nu is de Diepe Staat via Biden aan de macht en… Kameel Harris. Dus wat betekent dit voor de wereld in het algemeen?

A: Chaos.

V: (L) Wat is de reden voor de chaos?

A: Angst om controle te verliezen.

V: (L) Nou, dat begrijp ik niet. Wat bedoelen jullie precies?

(Joe) Ik wilde zeggen dat hun angst om controle te verliezen gedurende de afgelopen jaren duidelijk groter is geworden. Maar dat was het gevolg van hun eigen daden, niet als gevolg van iets dat de mensen doen. De mensen worden nu onrustig en in chaos gestort door wat hen wordt aangedaan.

(Artemis) Telkens weer schieten ze zichzelf in de voet.

A: Hebzucht is een ziekte.

V: (L) En ik denk dat jullie niet alleen hebzucht naar geld bedoelen, maar zucht naar macht.

A: Ja

V: (L) Kunnen jullie ons vertellen op wat voor specifieke manier die chaos zich gaat manifesteren?

A: Toename van militair ingrijpen op alle niveaus.

V: (L) Dus ondanks het feit dat Trump zo aardig was en altijd het leger loofde, mochten en wilden zij hem nog steeds echt niet omdat hij geen oorlogshitser was. Klopt dat?

A: Ja

V: (L) En hooggeplaatste papperige militaire kerels zijn in wezen oorlogshitsers.

A: Ja

V: (Joe) Als ze op alle niveaus militair ingrijpen uitbreiden, is dat een verwijzing dat zulks niet alleen geldt voor het buitenland maar ook voor het binnenland?

A: Ja

V: (L) Oké. We benoemden zojuist al dat ze zichzelf keer op keer in de voet schieten. De chaos waarover ze proberen controle uit te oefenen is de chaos die ze door hun daden in het leven hebben geroepen. Nou, het is zoals in het boek Politieke Ponerologie: ze kunnen niet geloven dat ze niet kunnen doen wat ze besluiten te doen, en ze kunnen niet geloven dat ze de weerstand krijgen die ze krijgen. Ze zijn net als iemand die in een huis zit met 500 gaten in het dak tijdens een regenstorm, met een emmer rondrennend om alle lekken op te vangen. Ze zijn niet in staat om geschiedenis te lezen of historische analyses en daar enig voordeel bij op te doen.

(Joe) Het COVID gedoe is duidelijk direct gerelateerd aan het verliezen van controle.

(L) COVID gaat vooral om het verliezen van controle.

A: Ja

V: (L) En ze gebruiken COVID voor praktisch alles wat ze maar willen.

A: Ja

V: (L) Nou, voordat we overgaan op een ander onderwerp dan Trump, schreven deze mensen ons. Ze noemen zichzelf het Leo Network. Ze zeiden zoiets als dat Donald Trump de heerser is van de “lagere wereld” of met andere woorden deze wereld, en noemden hem een soort trompet (NvV: in de Engelse tekst wordt het woord ‘trumpet’ gebruikt)...

(Joe) Trump-ets van de apocalyps. Trump, Trumpets… van de apocalyps.

A: Nou, dat is een beetje fantasierijk, ja? Echter, wij vinden deze uitdrukking enigszins humoristisch: De laatste Trump zal schallen!

V: (L) De laatste Trump zal schallen… En wat dan?

A: Afwachten en zien! Maar zou je niet zeggen dat het terughaalsysteem van het universum gevoel voor humor heeft?

V: (Artemis) Wilden sommige staten zich niet afscheiden van de VS?

A: Ze kunnen dat serieus gaan nemen, wat tot wat onrust kan leiden.

V: (Artemis) Dan zal Trump president worden van de nieuwe VS of zoiets...

A: Nee.

V: (Andromeda) Wel leuk geprobeerd.

(L) Hier een andere vraag: Waren Trump en zijn team in staat om geloofwaardig bewijs voor de verkiezingsfraude te verzamelen?

A: Ja

V: (L) Waren de verkiezingen dusdanig gemanipuleerd dat er geen toonbaar bewijs was?

A: Nee

V: (L) Waarom kreeg dit bewijs dan niet de overhand?

(Joe) Het werd niet gehoord. Dat deel kennen we. Niemand wilde er aan.

A: Ja

V: (L) Dus het kon geen hoorzitting krijgen. Ondanks het feit dat Trump het aantal rechters bij de rechtbanken heeft uitgebreid (NvV; in de Engelse tekst 'stacked the court'), kregen ze toch geen hoorzitting. De tentakels van de Diepe Staat reikten dusdanig ver. Wat is er gebeurd met al die rechters en zo die door Trump werden aangesteld en die HADDEN moeten helpen om deze verkiezingsfraude aan te pakken...

A; Bezoekjes van de Diepe Staat.

V: (L) Dus met andere woorden, het waren een soort Men in Black die je bezoeken en zeggen: "En zo gaan we het doen."

A: Ja

V: (Joe) De bewering was dat die rechters van het Hooggerechtshof aan het praten waren en dat iemand hen afluisterde. Blijkbaar raakten ze behoorlijk opgewonden, en één van hen, die er voorstander van was om naar het bewijs te kijken, noemde Bush en Gore en dat dit al eerder was gebeurd. Maar de anderen zeiden ja, maar Bush en Gore hadden niet het vooruitzicht van rellen. Dus ik vraag me af of die mannen niet gewaarschuwd waren om die zaak niet aan te nemen vanwege de ernstige voorspellingen van massale onrust als gevolg van het ongedaan maken van de verkiezingen door Trump. Dat wilden ze niet op hun geweten hebben.

(Ark) Maar ik begrijp het niet. Wat weerhield Trump ervan dit bewijs te publiceren?

A: Controle van de Diepe Staat.

V: (L) Een groot deel van het bewijs WERD gepubliceerd, maar toen werd hij afgesloten van Twitter, Facebook...

(Joe) Ze hielden hun eigen hoorzittingen waar getuigen verklaringen aflegden.

(Ark) Ik bedoel, er zijn duizenden manieren om het te publiceren!

(L) Niet als je volledige controle over de media hebt.

(Joe) Het bewijs bestond uit getuigenverklaringen van ooggetuigen, maar ook uit forensische gegevens van stemmachines. Ze zouden volledige toegang nodig hebben gehad tot alle gegevens.

(L) En toegang tot de machines werd hen ontzegd.

(Joe) Ja, verkrijging van volledige toegang werd tegengehouden. En niemand wilde er een uitspraak over doen - niemand met autoriteit, in ieder geval.

(L) Hij werd vanuit alle hoeken tegengewerkt. Het was de meest ongelofelijke vertoning van schaamteloze fraude... Het was schokkend.

(Joe) In principe had de fraude te maken met de manier waarop de staten de stembiljetten telden...

A: Overname van de macht tegen de wil van de meerderheid in betekent zeer slecht nieuws voor de krachten van de duisternis.

V: (L) Dus met andere woorden, het feit dat de meerderheid VÓÓR Trump stemde en hij geen president mocht worden en zij het overnamen betekent dat zij het overnamen tegen de wil van het volk in. Ik denk dat dat een soort energetische implicatie heeft. Daar stond iets over in het Ra-materiaal.

(Pierre) Je hebt eens gevraagd wat de belangrijkste universele regel is. De C's zeiden Vrije Wil. Op een bepaald niveau, energetisch of informatief, is het respecteren van de vrije wil van levensvormen een regel. Als je die regel overtreedt, stel je jezelf bloot aan bepaalde gevolgen, zelfs als je hoog in de 4D STS hiërarchie zit.

(L) Met andere woorden, kosmisch gesproken, hebben ze zojuist zichzelf als doelwit aangemerkt!

A: Ja

V: (Joe) Of zal het zich als aardbevingen en tornado's manifesteren, waarbij een heleboel mensen omkomen?

(L) Mensen zullen bezwaar maken tegen deze overname in zichzelf, dus het zal zich op de een of andere manier extern manifesteren, we weten alleen nog niet hoe. Nou, dat is interessant.

(Andromeda) Met de regels van het universum moet je niet knoeien.

(L) Hoe groot is de kans dat er openlijke pogingen zullen worden ondernomen om mensen die het in het openbaar oneens zijn met belangrijke zaken als COVID en lockdowns, aan te pakken en mogelijk gevangen te zetten?

A: Zeer groot.

V: (L) Ze worden nu al van Twitter, Facebook en andere sociale media verwijderd. Er wordt een soort ijzeren gordijn opgetrokken in de VS. Het is een gordijn tegen elke waarheid of informatie die naar buiten komt. De Orde van Advocaten eiste dat Lin Wood zich zou onderwerpen aan een psychiatrisch onderzoek. Dus als je het er niet mee eens bent, verlies je je baan, word je 'onderzocht' door psychiaters die door de Diepe Staat worden betaald om te zeggen dat je gek bent, krijg je medicijnen toegediend, verlies je je medische vergunning als je arts bent en iets zegt dat tegen hun verhaallijn over COVID ingaat... We hebben het hier over de zwaarste repressie die er ooit is geweest aangezien het vrijwel op wereldwijde schaal plaatsvindt! Dit is toch net als Stalin?

(Chu) En niet alleen in de VS. Europa is hetzelfde.

(L) Vrijwel de gehele planeet.

(Joe) Voornamelijk in het Westen. Dat is een goede vraag. Waarom worden zo veel van de strengste controlemaatregelen opgelegd in Europa en Amerika en andere Westerse landen?

A: Zij werden verzwakt door "goede tijden" en "vrijheid" die de opbloei van pathologie toestaat.

V: (L) Dus met andere woorden, als je echte vrijheid hebt...

(Joe) Verzwakt dat de mensen en creëert ook een klimaat waarin de meest hebzuchtigen bij wijze van spreken een gratis lunch hebben. Degenen die aan de macht zijn worden hebzuchtiger en hebzuchtiger.

(Niall) Betekent dat dat mensen op plekken als Oost-Azië aan veel hiervan kunnen ontkomen?

A: Gedeeltelijk.

V: (L) Ik zou zeggen dat zij een tikkeltje doorgeschoten zijn naar de andere kant. Het is een echt probleem. Het is een netelige kwestie die altijd terugkomt, keer op keer. Het is cyclisch.

A: Hoe waar dat is moeten jullie je nog volledig gewaarworden.

V: (Pierre) Jullie zeiden dat het cyclisch is. De twee laatste keren dat deze cyclus zich voordeed - ik heb het over plagen - was dat de Zwarte Dood en daarvoor de Justiniaanse Pest?

A: Nee.

V: (L) Kijk naar de Eerste - en Tweede Wereldoorlog. Het verplaatst zich van plek naar plek. Je probeert het in volledig mondiale termen te zien. Het verplaatst zich. Ik denk dat het nu pas echt mondiaal is, en dat komt door onze mondiale communicatie en transport. Maar zelfs in de tijd van Justinianus, kunnen we niet zeggen dat alles onderworpen was aan...

A: Niet alle plekken werden getroffen in die tijd.

V: (Andromeda) Maar deze keer wel?

A: Komt dicht in de buurt

V: (L) Oké. Lieverd, wat was je vraag?

(Ark) Mijn vraag is dat er in mijn onderzoek, in verband met de paper waar ik nu een jaar aan werk, een wiskundige structuur verschijnt, een antisymmetrische matrix of iets dergelijks. Ik geloof dat het belangrijk is, maar ik weet niet of het verband houdt met de werking van een elektromagnetische veld, of zwaartekrachtveld, of een soort van informatieveld. Ik heb geen flauw idee en ik zou graag een hint willen hebben aangaande wat dit ding dat daar is doet en ik weet niet wat voor soort taak het uitvoert?

(L) Dus, je vraagt of het informatief, gravitationeel, of elektromagnetisch is?

(Ark) Of iets anders.

A: Elektromagnetisme gestructureerd door informatie uitgezonden door zwaartekracht.

V: (Ark) Oké. [lacht]

A: Ga dieper om de structurerende krachten te vinden.

V: (Ark) Miauw.

(Joe) In alle vaccins die ze verspreiden tegen Covid, is er sprake van chippen, of...?

(Niall) Daar hebben ze antwoord op gegeven. Dat opperden ze zelf zonder dat wij het vroegen.

(Joe) Nou, dat was toen. Zitten er chips in enige van de vaccins die ze toedienen?

A: Ja

V: (Joe) Welke? Pfizer?

A: Selectief en specifiek.

V: (Joe) En wat is het doel van deze chips die selectief worden toegediend?

A: Controle.

V: (Joe) Controle over individuen?

A: Ja

V: (Joe) Wat voor soort controle kunnen ze daarmee uitoefenen?

A: Volgen en andere.

V: (Joe) Kunnen ze invloed hebben op de gedachten en het gedrag van mensen?

A: Niet gedachten, maar fysiologie.

V: (L) Dus ze hebben zoiets niet nodig om gedachten te controleren. Daar hebben ze andere dingen voor. Maar ze kunnen er waarschijnlijk iets in stoppen dat iets in je lichaam kan triggeren en een ziekte kan veroorzaken, of...

(Joe) Wordt dat gedaan voor experimentele doeleinden om het op een later tijdstip op meer mensen uit te voeren?

A: Nee. Pure controle.

V: (L) Experimenten zijn niet nodig. Dat hebben ze al gedaan.

(Andromeda) Zijn het chips zoals wij ze ons voorstellen, zoals computerchips? Of is het een technologie van een hogere orde?

A: Nano.

V: (Joe) Is er iets specifieks aan de mensen die ze selecteren, of is het willekeurig?

A: Moeilijk te controleren.

V: (L) Vanzelfsprekend, iemand die makkelijk te controleren is zou gewoon, je weet wel...

(Joe) Maar dan is mijn volgende vraag, hoe beslissen ze wie het nodig heeft...

(Niall) Misschien hangt het af van wat ze op Facebook zeggen? De andersdenkenden worden het doelwit van een chip.

A: Kennis beschermt. Bestudeer wat jullie geleerd hebben over "buitenaardse" implantaten.

V: (Pierre) Maar degenen die het meest oncontroleerbaar zijn zullen het vaccin niet nemen. Ze zullen het weigeren.

A: Klopt. Wensdenken.

V: (L) Dus het is vanuit hun wensdenken dat ze denken dat ze alle oncontroleerbare mensen onder controle kunnen krijgen?

A: Ja

V: (Pierre) Zij zullen de individuen beheersen die al schapen zijn.

A: Ja

V: (L) Oké. Nog andere vragen?

(Artemis) Door wie is deze nanotech gemaakt? Mensen of buitenaardse wezens of geïnspireerd door buitenaardse wezens?

A: Beide.

V: (Niall) Is de GameStop-kwestie min of meer een volksbeweging of actie die door gewone mensen wordt ondernomen?

A: Voornamelijk.

V: (Joe) Nog een vraag van het forum over Kantek: De meeste mensen zijn van mening dat de asteroïdengordel een planeet is die is geëxplodeerd. Het probleem is dat er niet genoeg materiaal in de asteroïdengordel zit om de massa van de planeet te verklaren. Het is maar 2 of 3% van de planeet. Dus discussieerden mensen op het forum over de vraag waarom er zo weinig materiaal over kon zijn. Waar is de andere 97% van het materiaal gebleven?

A: Een groot deel ervan verviel tot stof en werd uit het zonnestelsel geslingerd.

V: (Joe) Iemand maakte ook berekeningen met betrekking tot de hoeveelheid energie die vrijkomt bij de explosie van een planeet en het zou catastrofale gevolgen moeten hebben gehad voor de meeste andere planeten in het zonnestelsel....

A: Dat had het.

V: (Joe) Oké.

(Artemis) En op Aarde? Is er iets dat we nu nog kunnen zien van de explosie van Kantek?

A: Ja

V: (Artemis) Wat?

(L) Ik heb geen zin om dat allemaal door te nemen! Dat gaat lang duren. Er zijn veel kraters. Als je het bewijs bestudeert... Er is veel bewijs - zelfs genetisch bewijs. Het probleem met kraters op Aarde is dat ze geneigd zijn te verdwijnen door tektonische plaatbewegingen, het weer, erosie, enz.

(Joe) Hoe dan ook, dit zou een energetisch effect zijn - meer als een drukgolf. Als het meeste tot stof was vergaan, zou het de Aarde niet met fysieke dingen hebben gebombardeerd. Het zou meer een energetische drukgolf zijn geweest.

A: Het was ook directioneel wegens snelheid en richting van de baan en de omwenteling van de planeet.

V: (L) Dus je kunt niet zomaar iets berekenen voor een object dat stil op zijn plaats blijft. Er moeten ook effecten zijn geweest die door de andere planeten zoals de gasreuzen werden veroorzaakt. Die zouden zwaartekrachtseffecten hebben gehad op wat er ook aan de hand was. Het is zo'n complex systeem dat het moeilijk is om er berekeningen op los te laten.

(Pierre) Vooral een planeet waar we niet veel van weten. Over een verwant onderwerp: Waren de karrensporen op Malta veroorzaakt door grond-naar-grond ontlading?

A: Ja

V: (Pierre) Over de wisselwerking tussen ons en het informatieveld... Ik wilde weten of in principe het DNA vanwege de spiraalvorm als versterker en universele antenne fungeert, terwijl de eiwitten vanwege hun geometrische conformatie als een specificeerder van de ontvangen informatie fungeren? DNA versterker, eiwit zegt op welk FM station je afstemt?

A: Ja

V: (Pierre) Toen we maanden geleden vroegen over de volgende grote economische crisis, zeiden ze dat het zoals gewoonlijk zal beginnen met een gefabriceerde crisis, maar dat het uit de hand zal lopen. Ik vroeg me af of dit patroon synchroon zal lopen met de huidige gezondheidssituatie? Valse pandemie, valse economische crisis, en dan een echte pandemie en echte economische crisis?

A: Zeker. Dat is elementair beste Pierre!

V: (Pierre) Dat is het niet voor mij. De laatste...

(L) Ik ben hier om te dienen! [gelach]

(Pierre) In een vorige sessie zeiden jullie dat bij homeopathische middelen, hoe hoger de verdunning hoe krachtiger het effect is. Kunnen jullie uitleggen waarom een hogere verdunning het krachtiger maakt?

(L) Kon je geen vraag stellen met een Ja of Nee-antwoord? [gelach]

A: Structurering van water is goed genoeg

V: (Niall) Zullen de Machthebbers het internet platleggen?

A: Ze zullen proberen het te beperken, maar ze zijn er zelf te afhankelijk van.

V: (L) Ze gebruiken het te veel VOOR controle. Ze kunnen het niet platleggen!

(Chu) Mensen zouden een keer echt in persoon samen kunnen komen in plaats van de hele dag naar hun schermen te staren.

(Artemis) Oxajil wilde dat ik naar haar katje vroeg. Ik wilde vragen of er iets is wat jullie over haar katje kunnen zeggen dat Oxajil zou kunnen helpen?

A: Kitty is nu een bewaker.

V: (L) Dus haar katje is een bewaker geworden in de astrale domeinen?

A: Ja.

V: (L) Ik wilde vragen naar onze kleine episode van vandaag waarbij we tijd kwijt waren. Is er enige betekenis voor dit tijdsverlies dat we eerder op deze avond ondervonden?

A: Hapering in de matrix.

V: (L) Dus een hapering in de matrix... Betekent dat dat er iets van een programmawijziging was?

A: Ja

V: (L) En wat veroorzaakte deze programmaverandering?

A: Jij.

(Artemis) Oh god! Wat heb je gedaan, mam?! Wat heb je GEDAAN?! Je hebt weer een zooitje van de tijdlijn gemaakt!

(Chu) Hou op met je kamer op te ruimen! [gelach]

(L) Is het nieuwe programma beter? Zal ik het leuker vinden?

A: Ja.

V: (Joe) Ik heb nog een laatste vraag. Enkele maanden geleden spraken we over het ons uitspreken tegen dingen die gaande zijn. Ze zeiden strategische inkapseling tot het uiterste. En wij... hebben daar helemaal geen aandacht aan besteed. [gelach] Ik vraag me af of we gevaar lopen door de manier waarop we dingen aan de kaak stellen? Of zijn we in gevaar? Ik dacht dat het altijd een voordeel was om in Frankrijk te zijn en in het Engels te schrijven voor het Engelstalig publiek. We praten niet echt in het Frans over wat er in Frankrijk gebeurt.

(Chu) Nou, we hebben wel de Franstalige SOTT en die zijn ongezouten...

A: Zwak de dingen wat af en gebruik meer toespelingen.

V: (Joe) Dus, ik zou iets moeten schrijven als: "Is het niet vreemd dat de dingen zo gebeuren? Enigszins vreemd! Ik denk dat er misschien iets vreemds is aan wat regeringen doen. Misschien maken ze een grote fout. Wat denk jij? [gelach]

(L) Oké. Is er nog iets dat we moeten weten? Of een afsluitende verklaring?

(Andromeda) Wijze woorden?

A: In dit stadium zou je een beter begrip moeten hebben van "geniet van de show." Dus doe dat. Tot ziens.

EINDE VAN DE SESSIE

(Joe) Er is niet veel om van te genieten. Het is pijnlijk.

(Chu) Het probleem is dat shows van korte duur zijn. Je kijkt een uur of twee, zet de TV uit, en het is voorbij. Deze show gaat nog JAREN door!

(Pierre) En er zijn Hertogen en Hertoginnen in die shows. Meer amusant. Er lijken geen Hertogen in de echte show mee te spelen...

(L) Het enige wat ik erover kan zeggen is dat we ervan leren. Op een gegeven moment kom je op een punt waarop... Ik weet het niet, je wordt meer afstandelijk omdat je maar zoveel pijn kunt verdragen. Het is net als fysieke pijn: op een gegeven moment schakelt er iets uit als je fysieke pijn hebt, en stopt het. Of je voelt het niet meer omdat je hersenen de signalen niet meer doorgeven, of je valt flauw, of er gebeurt IETS. [gelach]

(Joe) Het is alsof je naar een traag treinongeluk zit te kijken. Gedurende lange tijd denk je dat je alarm zult slaan en het ergste voorkomt dat zal gaan gebeuren. Maar op een gegeven moment realiseer je je dat niemand luistert en dat het toch gebeurt. Op dat moment moet je beseffen dat je er niets aan kunt doen. En je ziet het gebeuren over een lange periode van tijd, dus je raakt er in zekere zin een beetje tegen verdoofd. Je kunt er niet gestrest over blijven en overleven.

(Andromeda) Of er zelfs maar geschokt over zijn.

(L) Als je het allemaal in perspectief zet, alle pijn en lijden aan elke kant van alle verschillende groepen mensen door de geschiedenis heen, en dan over genoegdoening die deze of die groep verschaft wordt... En natuurlijk zou de gemiddelde persoon denken: "Nou, de mensen die deze daden hebben gepleegd zijn niet degenen die lijden, want ze zijn gestorven en het zijn hun kinderen die lijden." Nou, dat laat de idee van reïncarnatie, dat mensen weer terugkomen en boeten, volledig buiten beschouwing. Ik herinner me dat we iets vroegen over Atlantis en de C's zeiden dat de Atlantiërs een herhaling uitvoerden van hun poging om de hele wereld te beheersen.

(Pierre) De beweegreden is vergelijkbaar. De laatste vernietiging van Atlantis was...

(L) Het ging over macht. We vroegen eens of zwarte mensen in Afrika ooit een hoge beschaving hadden gehad. Ze bevestigden dat. Ik vroeg wat daarmee gebeurd was, en ze zeiden dat ze wrede overheersers waren en dat hun beschaving vernietigd was en dat ze daardoor gereduceerd waren tot het rauwe overleven in de jungle of de savanne of wat dan ook. Dus... Macht komt naar iemand en wordt dan afgepakt. Het gaat naar een ander, en het wordt weer weggenomen. Keer op keer. We zijn hier toevallig op een plaats en tijd waar een heleboel dingen hun hoogtepunt bereiken op één punt in onze geschiedenis. En de C's hebben gezegd dat dit komt omdat het de afsluiting is van een Grote Cyclus van 309.000 jaar of zoiets. Dus AL die kleine draden die bleven bungelen en al die verschillende groepen die straf verdienen... En ik denk dat de Britten er ECHT van langs gaan krijgen vanwege hun hele imperium ding... oh mijn god. En hoor wie spreekt! Mijn DNA zegt dat ik 85% Brits, Schots en Iers ben. Dus... Hoe weet ik dat ik niet een van die imperium-bouwers was in India of Maleisië of de kolonies in Amerika. En natuurlijk kun je zelfs niet aardig en lief doen over de inheemse Amerikanen. Wat hebben zij gedaan? Zij waren waarschijnlijk de Atlantiërs. Dat was hun straf: overrompeld worden door de Europese indringers.

(Niall) Wat hebben de Ieren ooit iemand aangedaan? [gelach]

(L) Dat weten we niet.

(Joe) De huidige zijn geïnfiltreerd. Het zijn allemaal halfbloeden die aan de macht zijn. Laura, jij was de Hertog of Hertogin van Tinklebottom... De Hertog van Whibblesworth... Een grappige Engelse naam. Je zult boeten!

(Pierre) Als je deze historische afstand neemt, identificeer je je niet zozeer.

(Joe) Dan moet je ook die Franse vlag in de werkplaats weghalen. [gelach]

(L) Wel, alle gekheid op een stokje, ik denk dat het er op neerkomt dat we uitgedaagd worden om een meer kosmisch perspectief op de hele zaak te nemen. Wat hebben de C's ooit gezegd? Personen die op hun lichaam zijn gericht hoeven zich niet aan te melden. Als je op je lichaam gericht bent, betekent het dat je vastzit in je 3D-denken. We worden uitgenodigd om daar bovenuit te stijgen en in principe van de show te genieten omdat we een GROTE historische reeks gebeurtenissen voor onze ogen zien voltrekken.

(PoB) Kunnen we naar een ander kanaal overschakelen?

(Niall) Alleen als je je eiwitten verandert!

(Joe) Een heel goede manier om te stoppen je te identificeren met de 3D realiteit is dat het ALLEMAAL naar de verdommenis gaat! Wie wil zich identificeren met iets dat een clownshow is, toch?

(Andromeda) En dat is het ook!

(L) Het IS fascinerend, dat moet ik toegeven!

HET EINDE
 
Top Bottom