Sessie van 28 december 2019

Laurs

Jedi Council Member
FOTCM Member
Dit is de Nederlandse vertaling van de sessie van 28 december 2019. Gelieve ideeën en commentaren te plaatsen op de originele thread van de sessie.


Laura, Andromeda, and Artemis aan the bord

Pierre, PoB, Joe, Chu, Ark, Scottie, Gaby, Niall, The Lunar Module

V: (L) Vandaag is het zaterdag 28 december 2019.

(Andromeda) Het feest van de Onschuldige Kinderen (St. Innocent's Day).

(L) [Overzicht van de aanwezigen]

(Artemis) En puppies.

(L) Dus, hallo!

A: Hallo dierbaren. Cassiopaea roept. Vrees niet; Alles zal goed komen. Effecten van de Wave zorgen voor veel ongewone manifestaties en chaos.

V: (L) Dus jullie zeggen dat de recente gebeurtenissen waar we mee te maken hebben gehad en het nieuws waar we ons bewust van zijn geworden alle deel uitmaken van de chaos die door de Wave wordt veroorzaakt?

A: Ja

V: (L) En waarom manifesteert het zich op deze manier?

[Persoonlijke vragen geschrapt.]

(L) Oké. Ik denk dat we wat algemene vragen moeten stellen. Misschien zal ik iets vragen over het boek dat ik net gelezen heb over Paulus en het Evangelie volgens Marcus. Heb ik de zaken zo nauwkeurig mogelijk uiteengezet?

A: En meer dan dat!

V: (L) In dit recente boek dat ik over Paulus las, wordt in feite uiteengezet wat Paulus zag of waarnam in zijn visioenen, of zijn gesprekken, of zijn channelings met Jezus, ik denk dat je het zo zou kunnen noemen. Het is zo ongeveer wat wij hebben ontvangen middels deze communicatie. Nu, deze man interpreteert gerechtigheid als absolutie. Ik zou willen vragen over deze kwestie van absolutie/rechtvaardigheid. Wat bedoelde Paulus eigenlijk?

A: Zoiets als wat jij en anderen hebben ervaren als "zuivering" of "opening" van het geweten zoals Gurdjieff het beschreef.

V: (L) Dus met andere woorden, dit "gered" worden of "rechtvaardig gemaakt" worden of absolutie krijgen of wat dan ook is niet noodzakelijkerwijs iets dat onmiddellijk gebeurt?

A: Precies. Maar in zeldzame gevallen kan het dat wel zijn.

V: (L) Maar voor de meeste mensen zou het meer zijn als wat Jeanne De Salzmann beschrijft in de Eerste Inwijding. Eerst moet je tot het punt komen waar je werkelijk jezelf kunt zien, je leugens kunt zien, kunt zien hoe je je hebt geïdentificeerd met je valse persoonlijkheid, en dat geestelijke deel van jezelf kunt laten groeien dat het "geestelijke zelf" is zoals Paulus het beschrijft - in tegenstelling tot het vleselijke zelf. Paulus zegt dat vlees en bloed het Koninkrijk van God niet kunnen beërven. Wat hij bedoelt is dat je niet noodzakelijkerwijs moet sterven, maar dat het dat innerlijke zelf is, dat bewustzijn, dat geweten, dat geestelijk zelf dat tot bewustzijn moet worden gebracht en dan moet groeien en versterken min of meer. Dat is "gered" worden, om het zo maar te zeggen.

A: Ja

V: (L) En dat is zo'n beetje wat Paulus zegt, want hij beschrijft het niet als een onmiddellijk proces. Hij zegt dat je je redding tot stand moet brengen met vrezen en beven. Dus het is iets dat werk en tijd vereist. En toch heeft het Christendom zoals het vandaag bestaat dit verdraaid tot waar zij zeggen, "Oh, alles wat je moet doen is naar het altaar komen en zeggen dat je gelooft" en dat is het. Dat is gewoon niet de manier waarop het werkt.

A: Bedenk dat er veel bewerking en verwarring in de teksten is opgenomen voor onzuivere doeleinden.

V: (L) Onzuivere doeleinden... Je bedoelt zoals mensen die macht en controle zoeken?

A: Ja

V: (L) Dus heb ik gelijk dat het Boek van Marcus een samensmelting was van elementen van Paulus' Christus die over Judas de Galileeër waren gelegd, en dat de figuur van Judas de Galileeër volledig ontdaan was van zijn revolutionaire karakter en dat soort dingen?

A: Ja

V: (L) Dus er was een Joodse Christus, en er was de Christus van Paulus. Deze werden gecombineerd om Jezus van Nazareth te creëren, de hippie die op sandalen rondliep en wonderen verrichtte?

A: Ja

V: (L) Nog andere vragen?

(Joe) Wie was de Christus van Paulus?

A: Caesar!

V: (Joe) Wist Paulus dat?

A: Ja

V: (Niall) Ave Caesar!

(Scottie) BOEM!

(Andromeda) Wilden we iets vragen over Betelgeuze of over die verdwijnende sterren en veranderende sterrenstelsels en zo?

(L) Ja, er zijn een hoop ECHT vreemde dingen aan de hand in het hele universum! Het is niet meer alleen de klimaatopwarming.

(Artemis) De sterren branden! We vermoorden de sterren! [gelach]

(L) Ik bedoel, het is... Betelgeuze ziet eruit alsof het gaat ontploffen, sterrenstelsels doen raar... Kunnen jullie je nog herinneren wat er de laatste tijd allemaal in het nieuws is geweest? Sterren dimmen of worden helderder...

(Chu) Veel meer kometen.

(L) Meer kometen dan ooit tevoren.

(Niall) Poollichten op Mars.

(L) Het is gewoon...

(Niall) Er is dit zeshoekige ding op Jupiter ...

A: De Wave heeft vele manifestaties!!!

V: (L) Dus we zijn eigenlijk... Ja, we hebben wat verjonging nodig. We hebben wat echte heling nodig, zodat we het lang genoeg kunnen volhouden om deze toestand uit te zitten!

A: Ja precies, en er is meer werk te doen!

V: (L) Zal Ark uit dit behandelingsplan komen vol met ideeën om af te maken waar hij al die jaren aan gewerkt heeft?

A: Zeer waarschijnlijk!!

V: (L) Nou, dat is allemaal heel positief. Ik hoop alleen dat jullie ons niet voor de gek houden.

(Pierre) Toen Venus duizenden jaren geleden een komeet was in het zonnestelsel, was de omloopperiode van Venus toen constant?

A: Zo geleidelijk geworden.

V: (Pierre) Oké, dat is wat ik vermoedde. Dus mijn volgende vraag is: Herinner je je dat er vijf passages waren van de komeet Venus in de buurt van de Aarde. Hoeveel jaar geleden vond elk van deze vijf passages plaats?

A: Dat kun je zelf uitvogelen! Geen sluiproutes! Vraag het Laura!

V: [gelach]

A: Nu zouden we iets willen zeggen dat voor iedereen interessant is: Spoedig zullen de dingen in jullie wereld zeer chaotisch en vreemd worden. Het zal velen koude rillingen bezorgen. Maar wees niet ongerust! Het zal voorbijgaan en er zal een nieuwe werkelijkheid zijn om te verkennen. Kosmische krachten zullen worden getoond en er zullen velen zijn die naar antwoorden zoeken. Wees bereid om de hulp te geven die nodig is. Wees samen in liefde en vrede. Tot ziens.

EINDE VAN DE SESSIE


(Joe) Amen. Dit is het Woord van de Heer.

(L) Dat denk ik! Deze keer zeggen ze "spoedig".

(Joe) Dat hebben ze al zo vaak gezegd. Maar misschien betekent het deze keer spoedig.

(Scottie) Nou, als er al die gekke dingen gebeuren op andere planeten en in het heelal, ben je misschien iets meer geneigd om te zeggen, "Misschien IS 'spoedig' nu echt spoedig!"

(L) Ik denk dat ze al gezegd hebben dat de Wave hier al is. We zitten er al middenin. Dat is waarom alles zo gek is.

(Artemis) Er zullen waarschijnlijk meer rare dingen zijn zoals vaartuigen en doorsijpelingen (NvV: in de Engelse tekst wordt het woord ‘bleedthrough’ gebruikt) en zo. Mensen zullen doordraaien.

(Joe) En dan gaan ze op Twitter zeggen, "Ik zag net dit ding langs mijn raam rennen!" Dat is wanneer we iets moeten zeggen te midden van al die andere 15 miljoen antwoorden.

(L) Ik denk dat we het wel zullen zien. Het is NOOIT zoals we verwachten dat het zal zijn! Ik bedoel...

(Chu) Het zou politiek gezien vreemd kunnen zijn.

(L) Alles ging naar de bliksem beginnend met die toestand in de Oekraïne toen de Diepe Staat in de openbaarheid kwam. Hoe-heet-ze-ook-alweer deelde koekjes uit. Sluipschutters schoten mensen neer om daar een revolutie te creëren. Dat was als... De hele LGBTQ-blah-blah elke letter van het alfabet kwam uit de kast... Ik bedoel, heb je GEZIEN wat voor rotzooi er allemaal gaande is?

(Joe) Ik weet het, maar hoeveel mensen op deze planeet vinden dat soort gebeurtenissen vreemd of geeft hen rillingen? Het moet iets zijn dat de realiteit van mensen binnendringt dat ze niet kunnen negeren of ontkennen.

(L) Weet je nog, toen we het hadden over de kikkers die aan het verdwijnen waren? Ze zeiden dat het een effect van de Wave was. Dan zien we al deze gekte. Nu zeggen ze dat de dingen op het gebied van het milieu gek zullen worden.

(Joe) Dat is het enige dat de aandacht van de mensen zal trekken.

(L) Nou, ze hebben toch ooit gezegd dat mensen nog veel meer moeten lijden voordat de massa wakker wordt?

(Joe) Het belangrijkste dat ze noemen zijn vuurballen en ruimterotsen.

(Chu) Het zou zoiets kunnen zijn als wat Niall laatst zei over Trump die ziek wordt of zo. Iets op nationaal niveau.

(Joe) Dat is chaotisch, maar niet vreemd.

(L) Nou, het is echt bizar dat ze zoveel rapporten hebben over vreemde veranderingen in het heelal en sterren die zich anders gedragen en dat soort dingen.

(Andromeda) Sterren die verdwijnen, andere die verschijnen waar ze eerst niet waren.

(L) Het is vreemd...

(Artemis) Misschien zullen mensen naar andere realiteiten reizen of zoiets.

(Chu) Dingen kunnen ook averechts werken, en dit jaar waren er de dwaasheden met Greta en dat soort dingen...

(L) Ik zou zeggen dat misschien een deel van de chaos een snapback van de massa van gewone mensen tegen het hele postmodernistische, deconstructionistische, liberalistische, marxistische gedoe zou zijn... Zoals de Franse Revolutie of zoiets. En dan hebben we zeker een klimaatchaos.
 
Top Bottom