Sessie van 23 mei 2020

Laurs

The Living Force
FOTCM Member
Dit is de Nederlandse vertaling van de sessie van 23 mei 2020. Gelieve ideeën en commentaren te plaatsen op de originele thread van de sessie.


Sessie datum: 23 mei 2020


Laura, Andromeda en Artemis aan het bord

Pierre, Joe, Chu, Ark, PoB, Scottie, Niall, Noko the Wonderdog, Princess Leia


V: (L) Vandaag is het 23 mei 2020. [Overzicht van de aanwezigen] Dus ik denk dat we beginnen. Hallo, is daar iemand? Ik voel een Pink Floyd moment opkomen...

A: Hallo kinderen. Hinokiaea van Cassiopaea. Het waren een interessante vijf maanden, nietwaar? Er komt nog meer aan!

V: (L) Voordat we beginnen met vragen te stellen over dat alles heeft Ark wat vragen te stellen. Hij wordt ALTIJD buitengesloten, dus vandaag mag hij eerst!

(Ark) Ik ben vergeten hoe ik vragen moet stellen! [gelach]

(L) Kom hier naast me zitten.

(Ark) Oh lieve hemel... [Ark neemt dicht bij het bord plaats naast Laura] Dus, ik begin met wat lichte vragen. Ja.

(Artemis) Over licht?

(Ark) Nou, ja en nee. Ja. De eerste vraag is dat er eind juni een conferentie is in België. Ik twijfel of ik moet gaan of niet. Op dit moment ga ik liever niet. Maar misschien zijn er redenen voor mij om wel te gaan. Wat zou het advies zijn?

A: Er is daar niet veel voor jou.

V: (Ark) Oké. Om op deze vraag door te gaan... Zelfs als ik er niet heen ga, kan ik nog steeds een soort junk paper in hun verhandelingen publiceren en mensen zullen het lezen en ik kan iets belangrijks aan mensen overbrengen. Moet ik daaraan denken?

A: Ja

V: (Ark) Oh! Dank. Goed. In feite was het niet nodig voor mij om het te vragen omdat dat hoe dan ook mijn neiging was. Het was een check. Nu wil ik teruggaan naar de sessie van 8 oktober 2001 toen ik bepaalde vragen stelde. Ik vroeg wat ik moest doen als ik een echte doorbraak wilde bereiken. En het antwoord was: Riemann en Pauli. Dat verbaasde me nogal. Riemann was een wiskundige en Pauli was een natuurkundige. Ze stelden voor om Riemann en Pauli te verbinden. Riemann was een wiskundige in de geometrie, en Pauli was een natuurkundige in de kwantumtheorie. Dus ik dacht dat Pauli misschien iets te maken had met spin, omdat Pauli beroemd was voor het uitvinden van spin. Maar hij was ook bekend om andere dingen. Dus mijn vraag is: Gaat het echt om spin voor wat Pauli betreft?

A: Kreeg slechts een beperkte definitie. Er zit meer achter Pauli.

V: (Ark) Er zit meer achter Pauli... Wat meer? Enige aanwijzing?

(L) Nou, ik weet het niet. Wat heeft Pauli nog meer gedaan?

(Ark) Wat heeft hij gedaan? Nou, hij introduceerde spin. Hij introduceerde het zogenaamde uitsluitingsprincipe, dat inhoudt dat fermionen niet in dezelfde toestand kunnen zijn, maar bosonen kunnen wel samenkomen in dezelfde toestand.

A: Voeg dat toe aan geometrie.

V: (Ark) Ik begrijp het. Vervolgens... Er was in deze sessie ook zoiets als "operatoren verbinden Riemann met Pauli". Ik zat te denken wat dat betekent... Een bekende operator wordt de Dirac operator genoemd en de andere is de Pauli operator. Dus, is het de Dirac operator, Pauli operator of een andere operator die Pauli met Riemann verbindt?

A: Dirac.

V: (Ark) Dirac? Dirac! Oké... Dan, in diezelfde sessie vroeg ik naar tekens in de geometrie: tekens plus en tekens minus. Ruimte heeft drie plussen omdat er 3 dimensies zijn. Tijd is anders dan ruimte en heeft een minus dimensie. Ik vroeg naar deze dimensies en of ik misschien een verenigde veldtheorie moest overwegen met geen plussen of mintekens, maar in plaats daarvan met nullen. En het antwoord was dat ik sommige van deze dimensies moest laten vallen - niet alleen nullen moest plaatsen. Dat was het antwoord. Ik was verrast, maar nu denk ik... Betekent weglaten dat je niets geeft - geen plus of geen minus?

A: Ja

V: (Ark) Betekent het wat ik sub-Riemanniaanse geometrie noem?

A: Ja

V: (Ark) Goed dan. Nu, nog een vraag: Er was een meneer Mendel Sachs, die een manier bedacht om de zwaartekracht op te bouwen uit spinors en spin. Het werkte niet, maar ik denk dat het wel dusdanig kan worden gemaakt dat het werkt. Moet ik zo blijven denken?

A: Roterende (in de Engelse tekst wordt het woord 'spinning' gebruikt) en onstabiele zwaartekrachtsgolven?

V: (Ark) Met een vraagteken, wat betekent dat ik er over na moet denken. Ik heb nog een vraag over deze spinors. Zijn deze spinors gewoon de spinors waar natuurkundigen mee spelen, of moeten het algebraïsche spinors zijn zoals die waar Keller - die ik bewonder - mee werkte? Algebraïsch of normaal?

A: Ja

V: [gelach] (Artemis) Blauw of groen? Ja!

A: Algebraïsch.

V: (Ark) Oké, goed. Waarschijnlijk de laatste vraag voor vandaag: Dinsdag heb ik een seminar, mijn eerste lezing in enkele jaren. Ik zal het hebben over tijd in de kwantumtheorie. Is er iets speciaals dat ik aan de mensen in dit seminar moet overbrengen?

A: Alles wat je maar weet!

V: (Ark) Oké. Nog één vraag: Dus, er is de optie om zwaartekracht te bouwen uit elektromagnetisme. Een andere optie is om elektromagnetisme uit zwaartekracht op te bouwen. En een andere optie is om een verenigde veldtheorie te bouwen. Een andere optie is om... Ja, oké ik weet het antwoord.

(L) Ik kreeg het net in mijn hoofd!

(Ark) Verenigde veldtheorie, natuurlijk.

(L) Als je zwaartekracht bouwt, dan zul je het hebben...

(Ark) Oké.

A: Ja

V: (L) Met andere woorden, als je zwaartekracht bouwt, zul je verenigde veldtheorie (NvV: UFT) hebben.

(Joe) Om zwaartekracht te bouwen, heb je een steiger nodig.

(Niall) We hebben ook een cementmolen mocht je die nodig hebben.

(L) Heb je wat beton nodig voor die zwaartekracht?

(Pierre) Heel veel!

(L) Oké... Laten we nu teruggaan naar onze intro. Jullie zeiden dat er de afgelopen vijf maanden veel interessante dingen zijn gebeurd en dat er nog meer zullen volgen. De vorige keer zeiden jullie dat er problemen met het weer zullen zijn.

A: Binnenkort astronomische verschijnselen.

V: (L) Hmm.

(Artemis) Astronomische verschijnselen... Hebben ze onlangs niet uitgezonden dat buitenaardse wezens of UFO's nu echt zijn of iets dergelijks? Heeft dat ermee te maken?

A: Ja. Jij bent slim!

V: (Joe) Artemis, je verwees net naar die recente rapporten over UFO's - het Pentagon gedoe. Je vroeg of dat verband hield met de astronomische verschijnselen?

(Artemis) Ja.

(Joe) Op welke wijze denk je dat ze verbonden waren?

(Artemis) Nou, je hebt een pandemie, en dan aan de ene kant, "Hé! UFO's zijn echt! LOL!" Maar laten we dat gewoon onder het tapijt vegen. Alsof ze het uit de weg hebben geruimd omdat ze dat moeten. Het is nogal verdacht.

(L) Het is extreem verdacht. En ondertussen drijven ze deze onderzoeken naar Obama en zijn bende op een vrij vastberaden manier door. Met de pandemie die gaande is, dat is een soort van... Ik bedoel, ze kunnen dat van de voorpagina wissen met nieuws over de pandemie.

(Artemis) Het is bijna alsof ze om een of andere reden het daadwerkelijke bestaan van UFO's MOETEN onthullen, maar ze willen eigenlijk niet dat iemand er aandacht aan besteedt.

(L) Ja. Volgende vragen?

(Pierre) Ik heb er een paar. Ze hebben te maken met komeetbombardementen, massa-uitstervingen en virussen. Eerste vraag: Hoe werden tijdens die door kometen veroorzaakte massa-uitstervingen nieuwe virussen geïnjecteerd? Drie hypotheses die elkaar niet uitsluiten: Meegevoerd door de komeet, gematerialiseerd door de straling veroorzaakt door de komeet, en virussen uit de bovenste atmosfeer die door de komeet naar het oppervlak werden meegevoerd?

A: Scheuren in het domeingordijn door EM pulsen.

V: (Pierre) We hebben injectie van nieuwe informatie via die gematerialiseerde virussen. Hoe evolueren nieuwe levensvormen? Voorbeeld: Dinosaurussen sterven uit, zoogdieren verschijnen. Deze nieuwe vorm, zoogdieren, is die geëvolueerd vanuit het niets, is die geëvolueerd vanuit vroegere zoogdieren, of is die geëvolueerd vanuit overlevende dinosaurussen? Waar kwam het vandaan ? Er waren die nieuwe virussen, maar waar verankerden de virussen zich en ontwikkelden ze deze nieuwe levensvormen?

(L) Nou, daar kan ik antwoord op geven.

(Pierre) Wat is het?

(L) Nou, tegen de tijd dat de dinosaurussen op het punt van uitsterven stonden, waren er al pre-zoogdier levensvormen. Proto-zoogdieren. En dat zou de plek zijn waar ze zich zouden verankeren...

(Andromeda) Verankeren en mutaties veroorzaken.

(L) Ja.

(Pierre) Een andere vraag is, tijdens een virale epidemie zijn er sterfgevallen. Betekenen die sterfgevallen dat de slachtoffers in wezen onverenigbaar zijn met de upgrade die het virus met zich meebrengt?

A: Ja

V: (Pierre) En de laatste vraag: In een vorige sessie werd gezegd dat extra strengen van non-materieel DNA... Kunnen jullie ons meer informatie geven over die extra DNA-strengen?

(L) Wat was de precieze...

(Pierre) Meest recente voorbeeld van Joe die vroeg hoeveel strengen DNA hij heeft.

(Joe) Nee, Artemis vroeg dat.

(Pierre) Oh. Artemis vroeg dat en het antwoord was 13.

(Joe) Ze vroeg naar een paar verschillende mensen. En toen vroeg ik, maar we hebben maar 2 strengen... En Laura zei dat hun definitie van "DNA strengen" niet is waar wij aan denken.

(L) Ik denk dat als ze het over strengen hebben, ze het over delen van de genetische code hebben die worden afgesloten door stopcodons, zodat als je iets hebt dat zich plotseling opent, je een andere "streng" of code-reeks hebt die operationeel wordt geopend.

(Andromeda) Die zijn er al voor potentiële activering...

(L) Het is niet zo dat je het aantal chromosomen verhoogt of hoe je die ook noemt...
(Pierre) 46 chromosomen.

(L) 46 chromosomen en elk chromosoom heeft twee strengen. Dus, het is niet zo dat je dat verdubbelt of zo. Het is gewoon dat er delen van het DNA zijn die zijn uitgeschakeld.

(Joe) Ze zijn actief of inactief.

A: Ja

V: (Pierre) Dank.

(Joe) Herinneren jullie je die video van een glinsterende golf die omhoog ging door een wolk die boven het Midden-Oosten hing? Hoe lang geleden was dat?

(Niall) Februari.

(Joe) We vroegen daarnaar, en ze zeiden dat er iets doorheen kwam. Ik geloof dat ze zeiden dat het een soort scheur was in het domeingordijn of zo. Had dat iets te maken met het pandemie gedoe?

A: Slechts gedeeltelijk.

V: (Ark) Ik heb nog een vraag over zwaartekracht. Moet zwaartekracht de snelheid van het licht in acht nemen, of is het onmiddellijk of zoiets?

A: Overstijgt.

V: (Ark) Oké.

(Andromeda) Wil je nog iets vragen over die stank?

(L) Verschillende plaatsen: Los Angeles...

(Andromeda) Noord-Frankrijk.

(Niall) Parijs

(Joe) Eigenlijk veel plaatsen in Frankrijk.

(Andromeda) Dat was zo’n 2 of 3 weken geleden?

(Joe) Ja.

A: Domeingordijn gescheurd.

V: (L) Vergeet niet dat de duivel wordt verondersteld te worden vergezeld door de geur van zwavel... en Bigfoot!

(Niall) En raamvallers (NvV: in de Engelse tekst wordt de term ‘window fallers’ gebruikt).

(Joe) Het is een chemisch bijproduct van een trans-densiteitsbeweging?

A: Ja

V: (L) Nou, dat is eigenlijk iets interessants dat moet worden onderzocht. Wat zijn de eigenschappen van zwavel? Waarom zou dat een rol spelen bij een scheur in een domeingordijn?

(Andromeda) Ja.

(Joe) Dus wat kwam er door de scheur in het domeingordijn? Wat kwam er op hetzelfde moment doorheen in Los Angeles en Frankrijk en waar dan ook?

A: Vooralsnog onzichtbaar voor jullie, maar 4D STS energiewezens.

V: (Artemis) Ja, dus je kunt zo'n beetje zien wat er gaat gebeuren. Pandemie, buitenaardse wezens zijn echt, hemelse dingen, 4D STS wezens... Voeg het allemaal samen en je weet wat er gaat gebeuren.

(L) We zitten diep in de puree!

(Niall) Ze bereiden zich voor op de eventualiteit dat mensen hen zullen zien.

(Joe) Nou, wacht even. Ze zeiden dat binnenkort astronomische verschijnselen... Mogen we weten wat voor soort verschijnselen?

(L) Afwachten en zien!

(Joe) Zijn het twee armen en twee benen, of rotsachtig?

(L) Astronomisch. Hemel, sterren, planeten, kometen.

(Joe) Supernova!

(Artemis ) Schoot er onlangs niet iets langs Aarde?

(L) Asteroïden en zo. Verscheidene kwamen onlangs vrij dichtbij. Dat zou astronomisch zijn.

(Ark) Maar wanneer komt er een supernova uit... Elk moment nu.

(L) We zouden een supernova moeten hebben. Zijn er nog meer vragen?

(Artemis ) Er was een zwavelgeur. En mensen melden ook een gloed in de lucht. Wat is er met die gloed in de lucht?

A: EM energieën die komeetstof beroeren.

V: (L) Ik las net dat het magnetisch schild van de Aarde nog lager is geworden en dat veroorzaakt problemen met satellieten. Wordt dat een groot probleem in de komende dagen?

A: Oh inderdaad. De best bedachte plannen mislukken?

V: (L) Met andere woorden, de machthebbers die de touwtjes in handen hebben, zijn niet echt zo slim als ze denken dat ze zijn...

A: Precies.

V: (L) Ze hebben er nooit op gerekend dat hun satellieten door zouden branden.

(Pierre) En andere elektronische apparatuur waarmee ze de bevolking monitoren, controleren en beïnvloeden. Het is een falen van het elektronische controlesysteem.

A: Uiteindelijk een gelijk speelveld. Wacht maar tot de stroom begint te stromen!

V: (L) Dus met andere woorden, we gaan allemaal geëlektrocuteerd worden!

(Pierre) Dat komt misschien doordat de magnetosfeer de planeet beschermt tegen de meeste hoogenergetische kosmische straling en andere stralingen. Als je geen magnetisch schild hebt, staat de planeet bloot aan zulke straling.

(Joe) Verwijst dat terug naar astronomische verschijnselen en de nauwe passage van een groot object dat de stroom zal doen stromen?

(Chu) Nou, ze zeiden verschijnselen ...

A: Komt dicht in de buurt! Denk aan de groeven op Malta.

V: (Pierre) Ze hebben het over vonkerosie van het oppervlak van de planeet...

A: Ja

V: (Pierre) Vonkerosie betekent in feite vonkvorming...

(Joe) Bewegende bliksem over de grond.

(Pierre) Langdurige bewegende bliksem.

(Joe) Mensen opjagen!

(Andromeda) Gaat dat binnenkort gebeuren?

A: Tamelijk binnenkort.

V: (L) Tamelijk binnenkort, maar niet meteen.

(Pierre) Gewoonlijk vindt deze vonkerosie plaats tussen onze planeet en een sterk geladen lichaam zoals een komeet. Zal een komeet de bron van deze ontladingen zijn?

(Joe) Dat vroeg ik net.

A: Afwachten en zien. Dat is niet de enige bron van dergelijke verschijnselen!

V: (Andromeda) Dus met al die dingen die gaande zijn in de lucht is het waarschijnlijk maar goed dat er niet zoveel mensen in vliegtuigen zitten.

(Pierre) Voor zover we weten, kan de bron zelfs een vaartuig zijn. Een groot vaartuig.

(Joe) In de laatste sessie zeiden ze dat de lockdowns na twee maanden zouden eindigen wegens onthulling, heeft die onthulling al plaatsgevonden?

(L) Ik denk niet dat ze zeiden dat het zou eindigen met onthulling. Ze zeiden dat de lockdown twee maanden zou duren en dat er uiteindelijk onthullingen zouden zijn. Ik denk niet dat ze die twee aan elkaar gekoppeld hebben als oorzaak en gevolg.

(Joe) Ik denk dat ze ze aan elkaar koppelden.

(L) Nee, het was niet aan elkaar gekoppeld.

[Evaluatie van de aantekeningen van de vorige sessie]

(Chu) Ik heb het hier: "Ja, maar ook dat zal averechts werken door onthulling." Geen tijdsaanduiding...

A: Grotere onthulling komt eraan.

V: (Artemis) Laura vroeg in een eerdere sessie of het virus zich bij sommige mensen op een negatieve manier kan manifesteren. Hebben we het hier over een soort invasie van de Body Snatchers?

A: In sommige gevallen kan dat zo lijken.

V: (Chu) De laatste keer gaven ze het percentage van mensen die de positieve versie van Covid-19 hadden. Maar hoeveel mensen hebben in totaal het virus opgelopen?

A: 24 procent.

V: (Andromeda) Dus 37% van 24% van de bevolking had de positieve variant.

(Chu) En een kwart van de mensheid had het, dus het is niet eens zo virulent als ze beweerden.

(Joe) Dus hebben hun pogingen om mensen ervan te weerhouden het op te lopen tot op zekere hoogte gewerkt?

A: Nee

V: (Pierre) Dus ze waren ECHT wanhopig.

A: Ja

V: (Pierre) En zelfs nu, ondanks de lockdown en de wanhopige maatregelen, werd geen verbetering bereikt. Geen vermindering van besmetting.

A: Niets van wat ze dachten is werkelijkheid geworden door wensdenken. Gewoon ogen en oren open houden! Veel verrassende wendingen. Beter dan een achtbaan.

V: (Joe) Wat als je niet van achtbanen houdt? Wat als je overgeeft in achtbanen? (Artemis) Heeft er nog iemand vragen?

A: Geen zorgen maken! Tot ziens.

EINDE VAN DE SESSIE
 
Top Bottom