Sessie van 23 maart 2019

Laurs

Dagobah Resident
FOTCM Member
Dit is de Nederlandse vertaling van de sessie van 23 maart 2019. Gelieve ideeën en commentaren te plaatsen op de originele thread van de sessie.


Sessie datum: 23 maart 2019


Laura, Andromeda en Artemis aan het board

Pierre, Joe, Chu, Ark, Gaby, PoB, Scottie, Niall, Princess Leia


V: (L) Oke, daar gaan we! Vandaag is het 23 maart 2019. [Overzicht van de aanwezigen] Goed...

A: Goedenavond kinderen. Cassiopaea roept.

V:(L) En hebben we een naam voor de trillingsfrequentie van deze avond?

A: Xyneaea.

V: (L) Ik heb een paar vragen over vormen. De vormen die ik in gedachten heb zijn gevouwen proteïnen. Ik las dat proteïnen zich vouwen door de volgorde van de aminozuren en hoe ze vastzitten. Aan deze aminozuurmoleculen of stukjes zitten kleine aanhangsels. Ze houden ofwel van water of ze haten water, ze houden ofwel van olie of ze haten het, positief geladen of negatief geladen, en verschillende combinaties van die opties. Het zijn die eigenschappen van deze aanhangsels die ervoor zorgen dat de proteïne zich op natuurlijke wijze vouwt in de vorm die het moet hebben om het werk te kunnen doen dat het doet. Dat is op zichzelf al fascinerend: dat DNA de instructies geeft, dat verschillende aminozuurmoleculen na elkaar worden vastgehecht in een specifieke volgorde, zodat ze zich kunnen vouwen tot een zeer, zeer specifieke vorm. De vorm is heel belangrijk, omdat de vorm van de gevouwen proteïne het vervolgens mogelijk maakt met andere moleculen in het levende systeem te interacteren om zijn werk te doen. Een bepaalde vorm die nog een paar aanhangsels heeft in een zeer specifieke configuratie kan dan andere moleculen oppikken en ze vervoeren of ermee combineren of een van de verschillende activiteiten... Weet je, het is gewoon onvoorstelbaar ingewikkeld! Dat is één ding over proteïnen. Het andere wat ik las ging over fotosynthese. Fotosynthese is de basis van het leven: het nemen van licht of fotonen en het omzetten van licht in suiker, zuurstof en water. Voor mij is dat een verbazingwekkende gebeurtenis: het vergankelijke licht omzetten in materie! Ik was aan het lezen over de manieren waarop dit gebeurt. De proteïnen die bij de fotosynthese betrokken zijn, hebben weer aanhangsels. Deze kleine dingen die uitsteken hebben een zeer bijzondere configuratie. Ze kunnen letterlijk dingen opvangen, kanaliseren en verplaatsen. Het werk is zo nauwkeurig dat proteïnen een enkel elektron langs zeer ingewikkelde paden kunnen verplaatsen en het laten doen wat ze willen. Dit leidt allemaal tot een vraag, want als er aan de basis van het leven licht is, fotosynthese en proteïnen, en proteïnen doen ALLES, en ze doen dat omdat ze bepaalde vormen hebben, is het dan mogelijk als deel van de natuurlijke wet van hoe dingen worden gedaan, dat grotere structuren de vormen aannemen die ze aannemen omdat dat meer bevorderlijk is voor hun functioneren? Bijvoorbeeld, een hart... Dat is de eerste vraag. Is het mogelijk dat deze grotere structuren, die gevormd worden door verschillende soorten proteïnen, hun vormen aannemen omdat ze een bepaalde natuurwet volgen op dezelfde manier als het vouwen van proteïnen de wetten volgt van de verschillende moleculen die het vouwen op natuurlijke wijze induceren?

A: Inderdaad. En merk op dat het kan lijken alsof "leven" bestaat in de afzonderlijke organen, terwijl het in feite slechts de antenne-achtige functie van de proteïne is.

V: (L) Oké, dus er zijn sommige eiwitten die kunnen vouwen en wiebelen, laten we het zo maar noemen. Ze vouwen zich en een deel van hun functie is dan om regelmatig of ritmisch op een bepaalde manier te bewegen. Houdt dat verband met de idee dat een hart kan blijven kloppen nadat het uit het lichaam is verwijderd, dat het een functie is van het geheel van proteïnen waaruit het orgaan is opgebouwd? Het kan blijven functioneren zolang er enige... Een vermogen is om informatie te ontvangen?

A: Precies.

V: (L) Als het alleen de actie was van de grondstoffen, de aminozuren of wat dan ook, waarom zou het dan niet voor altijd kunnen functioneren? Waarom houdt het op?

A: Antenne! Trekt meer aan dan licht! Levensenergie of wat je "ziel" zou kunnen noemen, is gebonden aan een soort antenne.

V: (L) Dus als de ziel als het ware het lichaam verlaat, is er een restfunctie die door kan gaan, een beetje zoals een batterij die is opgeladen, en als die energie op is, komt er niets meer binnen? Klopt dat?

A: Ja.

V: (L) Met andere woorden, de triljoenen van deze kleine aanhangsels of kleine antennes op proteïnen zijn als het ware de ankers voor de ziel? Zoals de kleine antennes die fotonen verzamelen?

A: Ja

V: (Joe) Geldt dat ook voor alle delen van het menselijk lichaam? Elke cel van je lichaam?

A: Ja

V: (Gaby) Hoe kan er dan sprake zijn van terminale luciditeit als de hersenen niet meer werken? Zoals wanneer iemand op sterven ligt en hersenbeschadiging heeft, maar dan wakker wordt en afscheid neemt alsof er niets aan de hand is vlak voor hij sterft?

A: Wanneer de ziel of levenskracht in het proces van afscheiding is, is zij in een positie om te ontsnappen aan de beperkingen van de beschadigde fysiologie.

V: (Joe) Pierre vroeg daarnaar in een vorige sessie niet al te lang geleden. Hoe mensen een uitbarsting van energie hebben voordat ze sterven...

(L) Wat zeiden ze?

(Joe) Pierre kwam met de idee en zij waren het ermee eens. Iets over informatie. Weet je nog? Artemis (Pierre) Ja...

(L) Ik denk dat ze hier zeggen dat als het vrijkomt, het de beperkingen kan opheffen. In feite, waarschijnlijk wat de persoon ervaart is NIET een opleving van de hersenen, maar de manifestatie van...

(Joe) Daar zijn wat markante voorbeelden van. Mensen die oud en ziek zijn en een tijd lang niet spraken voordat ze stierven. En toen werden ze plotseling wakker en spraken. Maar er zijn andere gevallen van jonge mensen die relatief jong zijn gestorven en die nog nooit in hun leven een woord hadden gesproken, die min of meer in coma lagen of zwaar gehandicapt waren. Ze hebben nooit een samenhangend woord gesproken, en dan vlak voor hun dood spreken ze voor het eerst in hun leven in een volledige, correcte taal die ze nooit hebben gebruikt vanaf de dag dat ze werden geboren.

(Pierre) De mens is het huwelijk tussen de ziel en het fysieke. Vooral bij mensen die sterven, is de fysiologie aangetast. Maar ze zijn samen gehuwd, dus het fysieke beperkt de ziel. Maar net voor de dood, wordt de ziel bevrijd van het lichaam. Het is niet meer beperkt.

(L) En ze kan een ommekeer maken en het lichaam controleren, wat ze eerder niet kon omdat ze er zo aan gebonden was, er zogezegd in verankerd was.

(Pierre) Dus als je iemand onverwachte woorden hoort zeggen, is dat geen opleving van het lichaam of de hersenen. Het is de dood van het lichaam en de vrije ziel die zich eindelijk uitdrukt.

(L) En je gebruikt het instrument nog steeds op dezelfde manier als bijvoorbeeld mediums dat doen. Alleen gebruik je je eigen lichaam op de manier waarop een geest het zou gebruiken.

(Joe) Terwijl die persoon in het lichaam was, zouden zijn hersenen beschadigd kunnen zijn, zodat hij helemaal niet meer kon spreken.

(L) Het is mediamiek gebruik van je eigen lichaam.

(Andromeda) Je bent bezeten van jezelf! [gelach]

(Pierre) Het is een verschuiving van symbiose van ziel en lichaam naar channeling.

(L) Je channelt je eigen ziel.

(Chu) Het is ook meer bewijs dat de hersenen slechts een antenne zijn. Als je echte spraak kunt produceren en je hersenen beschadigd zijn?

(L) Dat is niet alles. Er gebeurt nog iets anders.

(Chu) En de hersenen zijn niet essentieel voor dingen zoals spraak.

A: Jullie zijn allemaal op een goede weg om te verkennen met geloof. (NvV: in de Engelse tekst wordt het woord ‘faith’ gebruikt)

V: (L) Nou, ik moet zeggen dat ik 20 jaar lang altijd achterdochtig ben geweest ten opzichte van de C's.

(Artemis) Arme C's!

(L) Denk je dat ik dat niet was? Ik kon niet over die kloof heen komen waar je je afvraagt of alles wat we ervaren op materie gebaseerd is en we slechts een bijproduct zijn van de linkerhelft van de hersenen die met de rechterhelft praat, of dat er echt iets daarbuiten is. Ik bedoel, ik kan paranormale ervaringen hebben, maar ik kan ze ook uitleggen als iets dat door mijn geest is gecreëerd. Als ik iets hoor of iets zie, heb ik dat dan niet gemanifesteerd? Is dat niet een of andere normale natuurkundige wet van energie, actie op afstand? Maar het kan allemaal verklaard worden door natuurkunde...

(Joe) Het is de oude vraag van subjectiviteit versus objectiviteit. IS er iets dat objectief is?

(Artemis) Nou, het is goed om sceptisch te zijn.

(L) Het punt is, al het onderzoek naar genetica en cellulaire biologie en al die dat soort zaken...

A: Hoe denk je dat wij ons voelen?!

V: [gelach] (L) Het SPIJT me! Het spijt me, maar zo zit ik gewoon in elkaar.

A: Eigenlijk is het goed. Het komen tot kennis die zeker is door je eigen inspanningen sluit het in in het geloofscentrum, en geeft het dus extra kracht. Iedereen die wil promoveren naar de 4e densiteit moet kennis zoeken. In 4D zal het uiteindelijk jullie taak zijn om levensvormen op nieuwe werelden te ontwerpen.

V: (L) Nou, van wat ik heb gelezen over de techniek van de levensvormen op deze wereld, geeft me dat de idee dat de intelligentie en vermogens van de 4e densiteit zo...

A: Ontzagwekkend is het woord.

V: (L) Ja, ontzagwekkend. Ik viel gewoon van m’n stoel door het lezen van deze boeken.

(Pierre) Bedoel je het niveau van techniek?

(L) Het niveau van techniek, het niveau van intelligentie, ik bedoel... Natuurlijk zijn er experimenten geweest. Kijk naar het boek Prehistorisch Life. Je kunt geesten ZIEN die werken aan de ontwikkeling van wezens. Dan besluiten ze, oh, die vinden we niet leuk. Ze roeien de hele planeet uit en dan verschijnt er een heel nieuw stel. Dat is ontwerpen. Ze vonden het oude ontwerp niet mooi. Er waren een paar oude ontwerpen die ECHT slecht waren, ik zeg het je! [gelach] Ik zweer het, je kunt het in dat boek zien. Er waren enkele echt slechte ideeën! Ernstige ontwerpfouten.

(Joe) Je deelde op het forum dat elke soort individueel was gemaakt uit de experimentele onderdelen die eerder waren gemaakt door de miljarden jaren van de geschiedenis van de Aarde heen. Dus, ik vroeg me af... In een eerdere sessie zeiden ze dat het leven hier gezaaid was. Eerst werd primitief leven gegeven. Maar in hoeverre werd de vooruitgang van alle soorten op Aarde direct gecreëerd?

A: Zoals Behe stelt, op het niveau van de familie.

V: (L) Zoals de familie van hondachtigen (Canidae). Je kunt wolven krijgen, honden, etc.

(Joe) Dus alle bestanddelen van honden zijn direct ergens anders gecreëerd, en toen...

(L) Kijk in het boek. Je kunt zien waar ze begonnen. Het laat je zien hoe ze begonnen met de meest basale organismen. Daar speelden ze mee en vervolgens bouwden ze erop voort. Het is verbazingwekkend om naar die foto's te kijken en te zien wat ze hebben ontdekt in het fossielenbestand. Je ziet dat ze dit geprobeerd hebben, dan voegden ze dat eraan toe, dan gebruikten ze een deel van dit en een deel van dat, ontwierpen een paar nieuwe delen, enzovoort. Elke soort heeft een bepaald aantal genen of delen daarvan die geen enkele andere soort heeft.

(Joe) In de vorige sessie zeiden ze dat het min of meer was als een gedachte in de 4e densiteit van een hond. Dan wordt dat overgebracht naar 3D en materie groeit daarnaar toe.

(L) Nou, ik weet zeker dat dat op dezelfde manier gebeurt als ze ontvoeringen beschreven.

(Joe) Nee, maar is dat... Dus er is een evolutionair proces waarbij de samenstellende delen van een hond...

(L) Ik denk niet dat ze het over de hond hadden.

(Joe) Dus soms vindt evolutie plaats op natuurlijke wijze? Snap je wat ik bedoel?

(Pierre) Ik denk dat wat Joe bedoelt is dat... Joe verzoent op de een of andere manier intelligent ontwerp en evolutie door te zeggen dat ja, op ons niveau...

(L) Evolutie bestaat niet.

(Pierre) Maar de ideeën in de geest van de ingenieur van de 4D-geest evolueren WEL...

(Joe) Alsof je een blauwdruk naar beneden stuurt, en de materie zich rond die blauwdruk verzamelt en vrij snel een hond produceert.

(Pierre) En dan leer je ervan, je denken wordt beter, en je ontwerpt een Hond 2.0.

(Joe) Nee, een hond evolueert vanuit iets.

(L) Nee, een hond evolueert niet vanuit iets. Een hond wordt gecreëerd.

(Joe) En hij verschijnt uit het niets?

(L) Nee, hij verschijnt niet uit het niets. Het wordt... Ik denk dat wat ze zeiden was iets als de idee van de verschillende kleine proteïnen-achtigen of andere bouwstenen. Maar hoe worden die in elkaar gezet? En ik denk niet dat het precies zo was als de gedachte van een "hond", maar ze hadden het meer over basis levensvormen om mee te beginnen, en het ontwerpen door middel van DNA. Als er een "gedachte" is die wordt overgebracht naar 3D, zou het in het DNA zitten. Als je het boek bekijkt, zie je hoe het begint met zeer basale structuren, zoals slijmzwammen. Cyanobacteriën. Dan krijg je dingen waar groepen van verschillende soorten organismen buizen vormen. Dan vormen ze stengels. Dan leren ze hoe ze fotosynthese kunnen uitvoeren. Dan maken ze bladeren. Dan, ergens gedurende dat proces, komt seksuele voortplanting in beeld. Als de seksuele voortplanting eenmaal in beeld is, staat de deur open om andere dingen te verwekken door seksuele voortplanting. Dan kun je een code maken en die letterlijk inplanten door virussen of zo door het domein-gordijn (NvV: in de Engelse tekst wordt de term 'realm curtain' gebruikt) te sturen, of zelfs alleen gedachten, of iets als ontvoeringen. Je kunt het in een ei planten en het wordt geboren. Het is niet zo dat er zomaar iets uit de lucht komt vallen. Het gebeurt op een heel praktische manier...

A: De idee volgend, is er een zekere mate van experimenteren en zelfs dracht van sommige "delen" in andere levensvormen of in andere werkelijkheden alvorens overdracht naar deze.

V: (Joe) Wat ik probeerde te zeggen was dat het enigszins is alsof er een blauwdruk wordt overgebracht op deze levensvormen, en dat zij een voorgeprogrammeerde blauwdruk volgen...

A: Nee. Er is geen evolutie zoals jij bedoelt.

V: (Joe) Ik dacht dat jullie zeiden dat er in feite evolutie IS, maar deze kleine organismen...

(L) Nee, dat is niet wat ik zeg! Ik zeg dat als je kijkt, kun je zien waar ze onderdelen hebben gecreëerd. En elke keer kun je zien waar ze iets deden en toen ging het verder. Als je naar het boek kijkt, zie je elke wereld van... Er was de Wereld van Slijm. Het kwam tot een einde. Toen de slijmwereld eindigde, was er een andere wereld. Oké, nog steeds wat slijm overleefde, maar de nieuwe wereld had buisvormige wezens. Toen eindigde die wereld, en een andere begon met plantaardige wezens.

(Joe) Oké, dus er is geen ontwikkeling van de ene naar de volgende.

(Pierre) Ik heb een analogie en ik zou graag willen weten of die juist is. Je ziet in de geschiedenis van de planeet cycli van massa-uitstervingen, en uitbarstingen van leven. Terugkerend. Een analogie tussen die kosmische cycli en ontwerpen op menselijk niveau is de oude blauwdruk weggooien, en een nieuwe beginnen.

(Joe) Dus elke fase discreet.

(Pierre) Is dat een correcte analogie?

A: Ja, maar dat betekent niet dat alle ontwerpen nutteloos zijn.

V: (L) Het is alsof...

(Pierre) Je hebt sommige bestanddelen die door heel veel verschillende dieren gaan die steeds meer geëvolueerd raken, maar dat bestanddeel blijft min of meer hetzelfde.

A: Hier volgt een analogie: Je zou een door een paard getrokken wagen kunnen gebruiken als chassis voor een auto.

(Pierre) Ah, oké...

A: Het is niet perfect, maar het is een stap.

(Pierre) Ja.

A: Menselijke zielen werden in Neanderthalers geplaatst om DNA-veranderingen op te wekken. Er is zoveel over dit onderwerp te vertellen dat het heel lang kan duren om het allemaal uit te leggen. Het beste is om door te gaan met studeren, denken en netwerken. Kijk in het boek. Het is er allemaal voor degenen met ogen om te zien. Liefde is de menselijke manifestatie van creatieve energie.

V: (L) Oké, we gaan pauzeren!

(Artemis) Wacht, ik ben alleen!

(L) Haal je hand weg! [gelach]

(Artemis) Ze zeggen, "Nee, we zijn nog niet uitgepraat!"

(Scottie) [Overzicht van het vorige antwoord] Dus, wat dat betekent is dat het niet zo is dat honden geëvolueerd zijn uit wolven. Het is alsof ze wolven ontwierpen en toen zeiden "Hmm, laten honden ontwerpen!" En vervolgens ontwierpen ze honden.

(L) En ze plantten het in iemands hoofd om een aanvang te nemen met het voortbrengen van bepaalde eigenschappen...

(Scottie) Ja, en dat kan op verschillende manieren gebeuren.

(L) Of de natuurlijke variatie van de wolven bracht op een dag een hond voort.

(Chu) Nou, als je alle onderdelen hebt en je past ze gewoon aan zoals een fiets... Voor het menselijk oog ziet het eruit als een verbeterde fiets, maar je hebt twee projecten tegelijk gedaan. Behe zegt dat micro-evolutie gerechtvaardigd kan zijn, en daar ben ik niet eens zeker van. Zoals een kleur die verandert in de soort zou een andere...

(L) Ja, er is niet heel veel dat gedaan kan worden, zelfs niet door micro-evolutie. Het kan iets verfijnen, maar het maakt meestal alleen dingen kapot. Om het wat duidelijker te maken was mijn gedachte dat in het begin iemand op deze planeet aan het experimenteren was. En als je kijkt zijn er deze enorme tijdperken van één ding, of slechts één soort ding, en dan het volgende tijdperk van iets een beetje meer geavanceerd... Gedurende een bepaalde tijd was de hele planeet bedekt met wat het ook was, en dan, BOEM! Uitsterven. Dan gedurende een periode, was het bedekt met een ander ding dan BOEM! Uitgestorven. Op elk niveau zie je dat alles toeneemt in complexiteit en variëteit. Dus ja, het geeft de indruk van evolutie, en in zekere zin is het dat ook: het evolueert in de hoofden van de 4D scheppers/ingenieurs en ze blijven nieuwe dingen proberen. En ja, er is de schijn van gemeenschappelijke afstamming omdat, in feite, er "gemeenschappelijke afstamming" is in die zin dat wanneer de ingenieurs iets vinden dat werkt, zij het sjabloon, zelfs het DNA, steeds weer opnieuw gebruiken. Dus, iemand was aan het leren hoe je dingen moet bouwen. Iemand was aan het oefenen! Dan zeggen ze, "Oh, dat was handig! Laten we dat voor dit gebruiken!" Onthoud, de C's zeiden dat de mens de DNA staalkaart-parade leidt van alles dat op deze planeet bestaat. We hebben genen die in wormen, vliegen, vissen, apen en wat dan ook zitten. Dat maakte me echt van streek als ze dat zeiden. Ik werd er echt kwaad om. Maar het is waar. We delen veel genen met zoveel andere families en soorten. Dat komt omdat die onderdelen op een bepaalde manier werkten en bepaalde dingen deden die gewenst waren, en de 4D ingenieurs gebruikten ze keer op keer, door dit of dat aan te passen, maar in principe moeten de DNA instructies hetzelfde zijn omdat het een informatiecode is.

(Joe) Wij zijn het meest complexe organisme op de planeet dat een product is van vele pogingen... vele iteraties van het leven.

(L) Omdat dezelfde controlegenen die een poot van een kikker maken, ook een been van een mens maken. Maar er zijn andere dingen die een menselijk been anders maken dan een kikkerpoot - dat is de techniek, het aanpassen van de instructies.

(Chu) Jakkie!! [gelach]

(L) Sorry, Chu, maar het is waar: Je hebt kikkerpootjes! [gelach]

(Joe) Er is een opmerking over hoe menselijke zielen in Neanderthalers werden geplaatst om te incuberen en directe DNA-veranderingen te veroorzaken. Dat is anders.

(L) Dat is enigszins anders omdat je het hier hebt over iets dat meer bewust is en je hebt het over een organisme dat al ontwikkeld is tot in een zeer vergevorderd stadium. Dus die specifieke vorm van veranderingen teweegbrengen zou mogelijk kunnen werken. De C's zeiden dat STS het rond 300.000 jaar geleden overnam, en tegen die tijd was al het grote werk voor wat betreft creatie en ontwerpen van levensvormen zoals we die nu kennen gedaan. Als Liefde de kracht van creatie is, kan 4D-STS daarom niet creëren; ze kunnen alleen wijzigen of ingrijpen, onderdrukken, enzovoort. Dus onze wereld is in zekere zin door Liefde geschapen en is werkelijk adembenemend verbazingwekkend.

(Scottie) Dat is nog steeds een vorm van techniek. Als je een 'superhondjesziel' neemt en die in een wolf plaatst, krijg je misschien een hond.

(Joe) Nou, dat is de vraag. Is dat alleen voor mensen? Is er geen ziel of essentie die in dieren kan gaan die hen kan veranderen?

(L) Werkt dat gebeuren met betrekking tot de Neanderthalers alleen voor mensen, of is dat iets dat ook voor dieren zou kunnen werken?

A: In sommige gevallen, ja.

V: (Artemis) Wat wilden ze eerder zeggen toen we ze stopten? Ze wilden iets zeggen. Dus, ga verder.

A: Leren denken vormt een groot deel van de lotsbestemming. Nu moet het gecombineerd worden met geloof van een bepaald soort. Geloof dat gebaseerd is op subjectief wensdenken is entropisch. Geloof dat gebaseerd is op vaste kennis van de natuur is versterkend. Dit is waar het jullie groep aan heeft ontbroken. Jullie hebben nu de kans en de middelen om dat te veranderen.

V: (Pierre) Ja, dat is een grote verandering. Als ik het me goed herinner, ging het hier over kennis is goed, geloof is slecht. Nu introduceren ze een onderscheid: er is slecht geloof gebaseerd op wensdenken, en er is goed geloof gebaseerd op objectieve beoordeling van de werkelijkheid en kennis. Ze hadden het eerder al over het Geloofscentrum, en toen dacht ik: "Geloofscentrum? Macht?" Ik denk dat ze zinspelen op het feit dat wanneer kennis een stap verder wordt gebracht en wordt gebruikt om een sterk geloof in deze waarheid aan te wakkeren, het een ander effect op je heeft. Je weet het niet alleen, maar...

(L) Het ontsluit iets. Jaren geleden hadden de C's het erover dat de verkeerde sloten verwijderd moesten worden. Ze zeiden ook iets over geloof (NvV: in de Engelse tekst gebruikt men het woord 'faith')... "Als je iets van waarheid hebt gevonden, krijg je vertoningen die je geloof verzegelen. "

(Pierre) Je WEET in je geloofscentrum, en dat werkt versterkend. Ik denk dat ze zelfs zinspelen op enkele van de stappen in de 4e densiteit waar dit creatieve denken te danken is aan het feit van een op kennis gebaseerd geloofscentrum.

(L) Nou, wat zeiden ze? Leven is Religie. Als je nauwkeurig en zorgvuldig aandacht besteedt aan de objectieve werkelijkheid... Ik denk niet dat er iets in de wereld is dat meer verwant is aan het nauwkeurig en zorgvuldig aandacht schenken aan de objectieve werkelijkheid dan het bestuderen van hoe DNA werkt, celbiologie, de machinerie van de cel, hoe lichamen worden gebouwd, hoe lichamen werken... dat is de meest intensieve daad van de studie van de Natuur die mogelijk is, denk ik... Voor mij is het de meest krachtige... Dit is iets dat al naar boven kwam toen ik in de natuurkundeles zat; toen hadden we deze informatie nog niet, hoewel ik sterk vermoedde dat er iets aan de hand was toen ik las wat destijds bekend was over ribosomen!

(Pierre) En dat heb je eigenlijk beschreven. Dit proces van kennisvergaring om het in je geloofscentrum op te nemen. Je beschreef het proces van het leren over Intelligent Design een maand geleden. Je zei zoiets als dat je er zoveel over leerde, dat je er heilig van overtuigd was.

(L) Voor mij was het als herboren worden. Alsof de sloten in mijn hoofd werden verwijderd.

(Pierre) Klopt het wat ik zeg, of klopt dat niet?

A: Ja

V: (Joe) In alle eerlijkheid, de C's zeiden jaren geleden dat alle kracht om de werkelijkheid te veranderen zich in het geloofscentrum van de geest bevindt.

(L) Ja. 20 jaar lang kon ik nergens in GELOVEN!

(Pierre) Je wilde weten. Wat de C's zeiden sluit elkaar niet uit. Je kunt geloven EN weten. Je kunt geloven OMDAT je weet. Dat is een grote stap.

(L) Nou, het is wat de apostel Paulus zei: Geloof (NvV: in de Engelse tekst wordt het woord 'faith' gebruikt) is vertrouwen in dingen die niet gezien worden, en hij zei ook dat we alles over God kunnen WETEN door te observeren wat geschapen is, dat wil zeggen, dingen die WEL gezien kunnen worden. Als ik de verrekte afbeeldingen kan zien van de beelden van de microscopische machinerie in de cel, en we hebben het over... Dit zijn mechanismen die licht omzetten in suiker, water en zuurstof. 15 MILJOEN van hen passen op een oppervlakte ter grootte van een i-phone pixel!! [gelach]

(Andromeda) Dat is te gek!

(L) Dat... Dat is de meest verbazingwekkende techniek...

(Joe) Het is zo stompzinnig van de mens om dat niet te accepteren. De bewuste ervaring van de mens met de ontwikkeling van technologie is precies dat: in staat zijn om dingen op een steeds kleiner niveau te bouwen. Dus als je hetzelfde in de natuur ziet, hoe kun je dan niet zeggen dat het ontworpen is? Als ik het ontworpen heb, hoe kan het dan niet door een andere geest ontworpen zijn? Het is veel complexer en het vergt veel techniek, denkwerk en ontwerp om een microchip te maken. Dan kijk je naar het lichaam en je ziet dingen die veel complexer zijn, en je zegt, "Nee! Dat gebeurde bij toeval!" Is de microchip bij toeval ontstaan? Waarom zou je zelfs maar denken dat het toevallig gebeurde?

(Ark) Er schoot me iets te binnen toen ik vandaag op mijn fiets zat. Dus, ik ben aan het fietsen, oké? En voor mij uit vliegt een vlinder. Ik rijd, en de vlinder vliegt gewoon voor me uit. Waarschijnlijk heeft hij daar plezier in. Nou, er is deze weg, en er is deze vliegende vlinder. En we gaan allebei tegen de wind in. En dan denk ik: Oké, we hebben deze Boeings met AI die neerstorten. Ik heb nog nooit een vlinder gezien die neerstortte! [gelach] En dan gaat het tegen de wind in! Ergens zit er software in de vlinder die ZO GEAVANCEERD is dat het... Hij kan niet bewust iets berekenen, maar iets veroorzaakt het! Hoe kan hij dan tegen de wind in vliegen met vrijwel geen kracht?

(L) En dat piepkleine vlindertje heeft een piepklein brein... het is zo klein!

(Ark) Wat ik wil weten is: Waar is de software die ZO krachtig is en zo universeel?! Het is crash-bestendig! Waar komt het vandaan? Zit het in de genen? Of downloadt de vlinder, nadat hij geboren is, deze software ergens vandaan? Waar zit het?

(Pierre) Het is het informatieveld [maakt het gepatenteerde Pierre Informatieveld Gebaar].

(L) Informatieveld. Dus, je vraag is: Waar komt de software van de vlinder vandaan?

(Ark) Ja.

A: Zoals Pierre zei, het is informatie die volledig en vrij wordt gegeven/ontvangen via de antenne van de proteïnen.

V: (Scottie) Dus, kan ik vliegen als een vlinder als ik een andere antenne heb? Ik heb altijd al willen vliegen, dus...

(PoB) Waarom kunnen wij niet vliegen?

(L) Omdat wij niet de juiste antenne hebben!

(Ark) We beschikken niet over de hardware om te vliegen.

A: Als je genoeg kennis hebt, zeker!

V: (L) Met andere woorden, wat ze zeggen is dat wanneer je voldoende kennis hebt om een levend wezen te bouwen, dan kun je jezelf bouwen om te vliegen. Maar eerst heb je de kennis nodig om een vlinder te maken - op zijn minst! En op basis van wat ik heb bestudeerd, hebben we nog een lange weg te gaan.

(Scottie) Op dit moment kunnen we niet eens een robot bouwen die als een vlinder kan vliegen.

(L) Nog andere vragen?

(Artemis) Ja, iedereen heeft veel vragen. Pierre haalt zijn vragen tevoorschijn.

(Andromeda ) Oh-oh!

(Joe) Ik wilde vragen naar Sebastian's gezondheidsproblemen. Hij wilde dat wij over zijn gezondheid zouden vragen.

(Pierre) Hij had een probleem waarbij hij smaak, reuk, en wat gehoor- en gezichtsvermogen verloor. Hij had ook wat geheugenproblemen. Hij zou graag wat advies ontvangen met betrekking tot zijn gezondheid.

A: Sebastian moet op het op meer dan één manier wat lichter nemen! Kennis beschermt.

V: (L) Nog andere vragen?

(Joe) Ken je de Seneca wapens?

(L) Ja...

(Artemis) Proberen ze nog iets anders te zeggen?

A: Hij is te star en te bang.

V: (Artemis) Waarvoor?

A: De dood.

V: (Joe) Dus, de Seneca Guns worden gehoord bij het Seneca Lake gebied in New York. Dit gebeurt regelmatig, al tientallen jaren. (L) Ik hoorde dat het voor de kust van North Carolina of South Carolina was.

A: Tectonische bewegingen die het EM-profiel van de regio prikkelen.

V: Nou, er waren geen aardbevingen.

A: Gewoonlijk onwaarneembaar.

{Online zoekresultaat over Seneca Guns: De naam stamt uit een kort verhaal dat James Fennimore Cooper schreef in de jaren 1800. De naam verwijst naar knallen die gehoord werden aan de oevers van het Senecameer en het Cayugameer in de staat New York. De naam is toegepast op soortgelijke geluiden langs de kusten van North Carolina, South Carolina, en Virginia. Soortgelijke geluiden worden in het kustgebied van India Barisol guns genoemd. Deze verschijnselen hebben zich ook voorgedaan op drie ver van elkaar verwijderde plaatsen in de wereld. Dat is ongeveer alles wat we weten over de Seneca kanonnen. Mystery Booms: Seneca guns and earthquake booms - Strange Sounds}

V: (Pierre) Over Aardveranderingen... Een paar maanden geleden was er een superrechte wolk die 50 meter breed was en de Noordpool en Zuidpool verbond.

(L) Weten we zeker dat het niet gewoon een fotografisch artefact was?

(Pierre) Het was zelfs te zien op satellietfoto's.

(L) Het aan elkaar plakken van satellietfoto's levert vaak artefacten op. Was het een artefact?

A: Dat was het.

V: (Pierre) Oh... Volgende vraag: De Katharen, vlak voordat ze zich overgaven in Montsegur, bedongen gedurende een paar dagen deze wapenstilstand om een geheim feest te verwezenlijken. We weten niet waar het om ging. Het was rond de 14e maart. Had het te maken met een viering van Caesar's dood?

A: Ja. Het Laatste Avondmaal is een herdenking van Caesar.

V: (Joe) Waarom vliegen spreeuwen in zwermen en bewegen zij op een manier alsof ze kennelijk op directe wijze met elkaar communiceren?

A: Liefde. Vloeiende en soepele bewegingen zijn een uiting van vreugde in het leven.

V: (L) Ik zou zeggen dat het dat niet in het algemeen betekent, maar...

A: Niet altijd, maar in het algemeen, ja.

V: (L) Volgende vraag?

(Pierre) Over de Franse Revolutie: Was de belangrijkste ideologische kracht daarachter het Frankische kabalisme?

A: Ja

V: (Pierre) Oh, Jezus. Infiltreerden Frankische kabbalisten in de Weishaupt Illuminati en sommige vrijmetselaarsloges?

A: Ja

V: (L) Oké, we gaan welterusten zeggen. Ik ben moe. Kuskus.

(Artemis) Oké, als jullie nog iets te zeggen hebben... en zo niet, dan welterusten en bedankt!

A: Wees ervan bewust dat een nieuwe wereld zal aanbreken! Laat je niet onderdrukken door de doodsstrijd van de oude wereld. Tot ziens.


EINDE VAN DE SESSIE
 
Top Bottom