Sessie van 22 februari 2020

Laurs

The Living Force
FOTCM Member
Dit is de Nederlandse vertaling van de sessie van 22 februari 2020. Gelieve ideeën en commentaren te plaatsen op de originele thread van de sessie.


Sessie datum: 22 februari 2020


Laura, Andromeda en Artemis aan het bord

Pierre, Joe, Chu, Ark, PoB, Scottie, Gaby, Niall, The Lunar Module, Princess Leia, Pikabu zee Cat


V: (L) Het is 22 februari 2020. Dus dat is een 2-2-0-2-2-0-2-0. Dat zijn goede getallen. We hebben de gebruikelijke bemanning hier. [Overzicht van de aanwezigen]

A: Hallo aan de kinderen van de toekomst.

V: (L) En met wie hebben we de eer vanavond?

A: Roialiaea voor jullie begrip.

[Persoonlijke vragen bewerkt.]

V: (L) Oké. Algemene vragen? OH! Ik wil een opmerking maken. Tijdens de vorige sessie werd ons verteld dat de dingen heel wild en heftig zouden worden in het nieuwe jaar. En wat waren de dingen in de eerste paar weken explosief! Er was de moord op Soleimani en toen het verschijnen van dit nieuwe coronavirus en het neerschieten van een vliegtuig na de moord op Soleimani. Het is echt bizar dat ze het woord "rillingen" gebruikten toen al die mensen met dit virus besmet raakten en echt zware koorts en rillingen kregen...

A: Er komt nog meer!

V: (L) Bedoelen jullie dat er dit jaar nog meer gekkigheid zal komen?

(Artemis) Het wordt nog veel vreemder!

A: Oh inderdaad! Dit is nog niets!

V: (L) Oh boy. [gelach]

(Joe) Geef ons een percentage dat het coronavirus een ECHTE pandemie wordt in de zin van wereldwijd en VEEL mensen die sterven.

A: Laag.

V: (Joe) Dat is wat ik dacht. Het is iets anders.

(L) Maar dat betekent niet dat er niet een andere in de coulissen wacht die echt ernstig is.

A: Ja

V: (Artemis) Het is gewoon een voorbode van de pest.

(L) Het is gewoon om ons op te warmen.

(Andromeda) Het is de trailer van de film! [gelach]

(L) Ik heb wat vragen over dat gedoe met Soleimani. Ik was echt, ECHT boos op Trump over die moord op Soleimani. Ik bedoel, die man leek zo'n aardige vent! Hij zag eruit als een aardige vent!

(Joe) Hij had een raar oog.

(L) Nietwaar?

(Joe) Maar was hij dat wel?

(L) Nou, de vraag is was hij echt een aardige vent? Ik denk dat dat geen vraag is die ik moet stellen. Dat is een waardeoordeel. Eh...

(PoB) Aardig voor vrienden, niet aardig voor vijanden.

A: Ja

V: (L) Oké. Dus, waar ik aan dacht vanwege de echt lauwe reactie van Iran op het hele gebeuren... Ik bedoel, dat is het soort dingen dat oorlogen veroorzaakt! De moord op Aartshertog Franz Ferdinand was de aanleiding voor de Eerste Wereldoorlog!! Hoe dan ook... Dus hier wordt die vent vermoord en we hebben WO III nog niet gehad. Dus, dat maakte me achterdochtig. En toen kwamen ze met dat slappe antwoord dat als een soort wasverzachter was.

(Pierre) Het was vanaf het begin al geënsceneerd.

(L) Ja, alsof het was geënsceneerd...

A: Achterkamertjesdeal.

V: (L) Dus jullie zeggen dat Trump en de Iraniërs een achterkamertjesdeal hadden om Soleimani uit te schakelen omdat de Iraniërs hem misschien daadwerkelijk wel weg wilden hebben?

A: Ja

V: (PoB) Welke Iraniërs?

(Joe) Rouhani en de Ayatollah.

A: Ja

V: (Joe) Dus werd het vanuit Trump's perspectief besloten als een soort cadeau om de Israëliërs tevreden te houden?

(L) Hij kon een groots gebaar maken voor zijn oorlogszuchtige Diepe Staat en Israël tevreden stellen, en Iran raakte iemand kwijt waar ze steeds banger voor werden.

A: Ja

V: (L) Maar toch, ik denk niet dat de Ayatollahs de goeierikken waren. Dus misschien was hij een goede kerel. Ik bedoel, kom op! Die mensen (moslims) leggen vrouwen het dragen van...

(Joe) Nou... Niet de ayatollahs, maar...

A: Nou nou! Beoordeel een boek niet...

V: [gelach] (Joe) Waarom werd het Oekraïense vliegtuig neergeschoten? Was het daadwerkelijk een vergissing?

A: Nee

V: (Joe) Was het iets in de trant van wat wij dachten? Het raketsysteem werd misleid?

A: De systemen werden gecoöpteerd door kwaadwillende agenten.

V: (Joe) En zou dat de Mossad zijn?

A: Ja

V: (L) Onze favoriete spionagegroep.

(Niall) Betekent dat dan dat dezelfde elementen in het Iraanse regime die een deal sloten om Soleimani uit te schakelen, hebben geholpen om het te verdoezelen?

A: Ja

V: (Joe) Juist. Ze wilden er geen grote ophef over maken. Het was niet de bedoeling om een conflict te ontketenen.

(L) Zat er een belangrijk persoon in dat vliegtuig?

(Joe) Niet echt.

(PoB) Zat er iets verborgen achter het vliegtuig?

A: Nee

V: (L) Oké, volgende onderwerp? Is het nieuwe coronavirus:
A) een Amerikaans of Chinees ontwikkeld virus, zoals een etnisch-specifiek wapen
B) uit de ruimte
C) gewoon een natuurlijke progressie van virale evolutie en/of mutatie

(Andromeda) Of:
D) een combinatie als gevolg van dit vaccin dat ontspoorde en uit zichzelf muteerde

A: D

V: (L) Dus ze waren aan het rommelen met het maken van vaccins, en iets kwam vrij...

(Artemis) HET ONTSNAPTE! [gelach]

(Gaby) Het is net het begin van een slechte film.

(Andromeda) En toen het eenmaal ontsnapt was, muteerde het.

(L) En daar gaan we dan.

(Niall) Verklaart dat dan de Chinese reactie erop?

A: Ja

V: (Joe) Ze zijn er bezorgd over, maar het zal nergens toe leiden.

(L) Ze zijn bezorgd dat het verder kan muteren en een echte pandemie kan veroorzaken, maar de kans daarop is klein.

A: Ja

V: (L) Oké. Volgende onderwerp. Oh, er was een rare video die Niall vond. Het was echt vreemd.


Cosmic phenomenon? Strange waves pulse through cloud in skies over northwestern Syria -- Sott.net


(Niall) Het betreft een video die een paar weken geleden werd vertoond, vermoedelijk ergens ten zuiden van Aleppo. Dat is vlakbij het grote oorlogsgebied in Idlib. De camera kijkt omhoog in de lucht gefixeerd op een wolk en er zijn een soort golven die door de wolk omhoog kabbelen.

A: We hebben jullie lang geleden verteld dat zich een groot portaal boven het Midden-Oosten bevindt. Dit was een doorbreking van het domeingordijn.

V: (L) Dus... kwam er iets binnen, of ging er iets uit?

A: Inkomend!

V: (Artemis) Er kwam iets binnen... Bereid je voor op het ergste!

(Chu) Wat voor iets?

A: Wij vertelden jullie dat er vreemde kosmische verschijnselen zouden zijn!

V: (Pierre) Ze hebben niet gezegd wat er binnenkwam.

(L) Ik denk dat we moeten afwachten en zien.

(Joe) Het was de Kraken. Godzilla!

A: Nauwkeurige oplettendheid hielp jullie om dit op te merken. Wacht op meer en observeer resultaten en effecten.

V: (Artemis) Laten we eens kijken wat er vervolgens gaat gebeuren.

(L) De dingen worden krankjorum, weet je? Het wordt echt vreemd. Dus, gewoon als een kleine herinnering aan mezelf over wat het is dat we verondersteld worden te doen... [gelach]

A: FRV modulatie en synchronisatie!

V: (L) Dus met andere woorden, we worden verondersteld onze FRV te moduleren - d.w.z. ons ontvangerschapsvermogen - door aan onszelf te werken, en te synchroniseren met alle leden van de groep om... wat?

A: De frequentie van de nieuwe realiteit te verankeren.

V: (L) Dus met andere woorden, er zijn een aantal mogelijke nieuwe realiteiten en het hangt af van ofwel... Oké, is het zo dat een groep een frequentie kan verankeren en daarmee de sjabloon van de nieuwe realiteit voor allen kan bepalen?

A: Niet helemaal. Het bepaalt naar welke tak jullie zullen gaan.

V: (L) Dus het verankeren van een frequentie als een groep is in zekere zin niet precies hetzelfde als het creëren van de nieuwe realiteit... Het is meer als kiezen. Klopt dat?

A: Ja ja ja

V: (L) Dus het is allemaal een kwestie van keuze. Welke werkelijkheid wil je ervaren? En daarom pas je je FRV aan of je verenigt je met anderen met de FRV waarvan jij denkt dat het de juiste is of wenselijk of wat dan ook. En dan begint iedereen samen te vibreren. Wel, in het Reality Transfer boek dat we net gelezen hebben, heeft hij het over deze slingers (NvV: in de Engelse tekst gebruikt men het woord 'pendulums') en wat jullie zeggen klinkt een beetje als wat hij beschrijft als een slinger. Hij heeft het niet over wat ze zijn, maar hij denkt dat alle slingers slecht of kwaadaardig zijn.

A: Hij heeft het bij het verkeerde eind. Volkomen verkeerde eind.

V: (L) Dus sommige van deze slinger-achtige attractoren kunnen goed zijn?

A: Essentieel in feite. Men moet kiezen.

V: (L) Nou, kiezen doet me denken aan wat de apostel Paulus zei toen hij sprak over het maken van... Ik bedoel, waar het op neer kwam was dat je je keuzes maakt gebaseerd op de ongeziene wereld of op ongeziene werkelijkheden. Op een grappige manier had ik vandaag een soort bewustwording omdat ik probeerde te begrijpen waarom voor Paulus de dood van zijn Christus of de kruisiging HET belangrijkste was. Voor hem was het de dood, niet de opstanding. Uiteindelijk drong het tot me door dat de reden waarom het zo belangrijk was, was dat - en dit is volgens Paulus - zijn Christus zijn dood tegemoet ging met absoluut geloof, zelfs in het aangezicht van alles wat verkeerd en tegen hem was. Zoals het in het evangelie van Marcus wordt beschreven, begrepen niet alleen de discipelen het niet, werd hij niet alleen door letterlijk iedereen mishandeld, gemarteld en verworpen... Ik bedoel, iedereen vlucht voor hem in het evangelie van Marcus, dat het eerste evangelie is. Iedereen. Er staan geen vrouwen bij het kruis. Er zijn geen sympathisanten. Er is niemand. Hij deed dat gewillig - op de manier waarop het wordt afgebeeld, en het is een allegorie - omdat zijn geloof in de ongeziene noodzakelijkheid en de andere wereld en wat er zou gebeuren na de dood zo sterk was dat hij het kon en zou doen. Het was een kwestie van dit geloof dat wat ongezien was, meer reëel en blijvender was dan de geziene werkelijkheid. Heb ik gelijk? Is het zien van het ongeziene de sleutel?

A: Ja

V: (L) Dus Paulus was bezorgd over het terugbrengen van de mensheid naar de Paradijselijke staat. Hij gebruikt het symbool als één man, de Eerste Adam, en de dood kwam tot allen. En toen kwam door één man het leven tot allen. Het viel me op dat de mogelijkheid... Nou, wat de C's hebben gezegd is dat toen de zondeval plaatsvond, het voor iedereen plaatsvond. Het was niet slechts één persoon. Het overkwam iedereen. Dus het lijkt mij dat deze oorspronkelijke mens, Adam, een representatie is van iedereen. Het is niet slechts één man die ervoor zorgde dat iedereen naar de knoppen ging. En ze hebben gezegd dat het de vrouwelijke energie was die heulde met de STS realiteit. Is dat waar we hier mee te maken hebben, alleen dan de omkering van het proces? Met andere woorden, een groep mensen die zo'n geloof heeft dat ze, ondanks dat alles letterlijk afschuwelijk is in onze wereld van vandaag, nog steeds geloven in de andere werkelijkheid, dat ze nog steeds geloven in goed doen, het juiste doen, liefdevol zijn, dat ze niet geloven in het hele Darwinistische materialistische gedoe, en in feite niet geloven in die leugens en op die manier zijn ze in staat om, op een bepaald moment in de tijd dat Paulus het hoogtepunt van de eeuwen noemde, teruggebracht te worden in deze Paradijselijke staat... met andere woorden een 4D STO werkelijkheid. Interpreteer ik dat correct?

A: Oh dat was prachtig!!! We zijn onder de indruk!

V: (L) Nou la-di-da! Dus dat is eigenlijk waar het verankeren van de frequentie over gaat. En dat is een deel van de innerlijke staat waarin mensen moeten verkeren om die frequentie te verankeren - om dat soort geloof te hebben. Het gaat er niet om waar je bent, maar wie je bent en wat je ziet? Zelfs in het aangezicht van alles wat tegen je ideeën is, tegen wat je denkt, tegen wat je te weten gekomen bent...

(Joe) Zelfs dingen binnenin je die tegen je zijn. De interne strijd. Je hebt er vertrouwen in dat als je doet wat 'het' niet leuk vindt, je dan iets bereikt dat de moeite waard is om te hebben.

(Andromeda) Juist.

(Joe) Het is tegelijkertijd intern en extern.

(L) Dus het is niet het geloof IN Jezus, zoals Ashworth zegt. Het is het geloof VAN Jezus dat het voorbeeld geeft. En het voorbeeld werd gegeven in een metafoor van het verhaal van deze kruisiging of dood, maar de metafoor vertegenwoordigt in feite de kruisiging van ieder mens. Ze worden van binnen en van buiten gekruisigd omdat ze geconfronteerd worden met deze realiteit die hun bewustzijn, hun min of meer goddelijke verbinding, hun spirituele verbinding afwijst. Zij zeggen dat alles slechts willekeurige mutaties en willekeurige evolutie is, en dat is verkeerd. Dat is de Grote Leugen.

A: Ja. Wij kunnen nu met pensioen gaan!

V: [gelach] (Niall) Dat is iets wat Laura zou zeggen. Hmm...

(Artemis) Dat was JIJ die sprak! [gelach]

A: Wij zijn jullie op een ander niveau.

V: (L) Heeft iemand nog andere vragen?

(Artemis) Willen jullie nog wat vragen over Jordan Peterson? Geven jullie überhaupt nog wat om hem?

(L) Ja, dat doen we. Het spijt ons heel erg, maar...

(Niall) Hij heeft een fout gemaakt.

(Joe) En ze hadden het eerder over lijden. Ik denk dat hij veel geleerd heeft.

(Joe) In het verlengde van de analogie van Adam en de oorspronkelijke zondeval en zo, hoeveel zielen waren er gevallen?

(L) Bij die gebeurtenis?

(Joe) Ja, was het een eindig getal?

A: Nee.

V: (L) Ik zou zeggen dat het eerder was alsof een groep van hen een situatie creëerde waarbij een val werd gezet en vervolgens begonnen ze zich voort te planten en lokten meer en meer in de val. Het werd net als... een zwart gat.

(Joe) Ja, dat is wat ik bedoel, maar als een originele...

(L) Een originele groep?

(Joe) Ja. In zekere zin als je het omdraait, zoals je nu een groep hebt die een voorhoede is van de nieuwe realiteit en leidend in zekere zin, of zoals ze zeiden in de laatste sessie over het redden van andere mensen... Informatie verspreiden...

(L) Dus met andere woorden, hoeveel zielen bestonden er in de 4D STO realiteit die op dat moment... Ik denk dat ze... Nee, dat hebben ze niet. We hebben die vraag nooit gesteld.

(Joe) Het ligt waarschijnlijk veel gecompliceerder dan dat. Ik zat te denken dat het niet verandert, snap je wat ik bedoel? Dat het...

(L) Het punt is, het kan daadwerkelijk letterlijk een koppel zijn geweest die de...

(Joe) De bal aan het rollen bracht...

(L) Net zoals het één persoon kan zijn die een voorbeeld zou kunnen stellen die de bal de andere kant op kan laten rollen. Dus, ook al begrijpen we deze dingen als metaforen, er kan zeker een zeer concrete realiteit voor dit alles zijn, weet je?

(Joe) Ja.

(L) Goed dan. We zeggen welterusten, tenzij jullie nog iets toe te voegen hebben.

A: Bewaar het geloof allemaal! Tot ziens.

EINDE VAN DE SESSIE
 
Back
Top Bottom