Sessie van 21 maart 2020

Laurs

Dagobah Resident
FOTCM Member
Dit is de Nederlandse vertaling van de sessie van 21 maart 2020. Gelieve ideeën en commentaren te plaatsen op de originele thread van de sessie.


Sessie datum: 21 maart 2020


Laura, Andromeda en Artemis aan het bord

Pierre, Joe, Chu, Ark, PoB, Scottie, Gaby, Niall, The Lunar Module, Noko the Wonderdog, Princess Leia, Pikabu zee Cat


V: (L) Vandaag is het 21 maart 2020.

(Andromeda) 3-2-1!

(L) [Overzicht van de aanwezigen] Goed, laten we maar aan het werk gaan. We hebben een hoop te doen.

A: Hallo. Epikniaea hier van Cassiopaea.

V: (L) Oké. Zoals jullie weten, zijn we erg geïnteresseerd in de situatie op de planeet. Jullie lieten ons een beetje in het luchtledige hangen de laatste keer. Mensen hebben antwoorden nodig! Dus, welke vragen...?

(Joe) In de laatste sessie zeiden ze dat de dingen spoedig erg chaotisch en vreemd zullen worden en dat het veel mensen koude rillingen zou bezorgen. Is de situatie waarin we ons nu bevinden waar ze het over hadden?

A: Gedeeltelijk. Er zijn verschillende soorten rillingen.

V: (L) Dus er kunnen rillingen zijn die veroorzaakt worden omdat je ziek bent, en andere die veroorzaakt kunnen worden omdat je doordraait! AAAAH! Volgende?

(Joe) Dus dit zijn dan niet de rillingen die bij het niet-fysieke horen. Dit zijn de rillingen van de soort die bij ziekte horen.

(L) Nou, ik denk dat je soms beide op hetzelfde moment kunt hebben.

(Chu) Het kan ook de afkoeling van de planeet zijn.

(L) Ja. IJstijd. En wat gebeurt er als de planeet rillingen krijgt en begint te schudden?

(Niall) En niezen.

A: Het is mogelijk.

V: (Joe) Schuilt er enige waarheid in de bewering dat de reden voor de maatregelen die aan de westerse landen worden opgelegd, is te voorkomen dat zij in één keer worden besmet, of te voorkomen dat zij de zwakken of ouderen besmetten in overeenstemming met de officiële verhaallijn? Ze spreken over "het afvlakken van de curve".

A: Nee.

V: (Pierre) Dus wat is dan de agenda...

(Joe) Nou, welke reden wordt de leiders van de westerse naties dan gegeven, waardoor ze instemmen met het sluiten van grote delen van hun landen?

A: Er zijn verschillende complexen van agenda's in het spel, alsook conflicten.

V: (L) Nou... We hebben wat vragen van forumleden, en misschien als ik ze even doorneem dat het dan wat duidelijker wordt. Of heb je iets heel specifieks te vragen?

(Pierre) Ik wilde iets vragen over, "verschillende complexe factoren in het spel". Het deed me denken dat twee factoren meermaals werden vermeld: de economische factor, en op politiek vlak een manier om de macht van de autoriteiten te vergroten.

(L) Oké, dus is een van deze factoren dat men dit als een goede gelegenheid beschouwde om de economie te resetten?

A: Ja

V: (L) En ze denken dat ze de economie gaan resetten en alles gewoon weer in elkaar zetten als ze daartoe besluiten?

A: Ja. Wensdenken.

V: (L) Is een andere factor om hun macht te versterken om de lockdowns in te kunnen stellen, beperkingen op te leggen, mensen te controleren... Vormt dat ook een onderdeel hiervan?

A: Ja, maar ook dat zal averechts werken door onthulling.

V: (Pierre) Over de financiële markten of reset: Ze zeggen: "wensdenken". Dus de idee is om de zeepbel nu en dan te laten uitspatten om de markten te herstructureren en veel winst naar beneden en naar boven te maken - in beide richtingen. Is dit een toespeling op de vorige sessie waarin werd gezegd dat de volgende crash in het begin kunstmatig zal worden ingezet, maar dat er dan een onverwachte factor zal binnendringen en de neerwaartse spiraal uit de hand zal lopen?

A: Mogelijk, maar de onthullingsfactor zal ook een rol spelen.

V: (L) Oké, we hebben hier vele pagina's met vragen. Ik zal proberen er een paar door te nemen. Deze persoon vraagt:

Ik denk dat het belangrijk zou zijn om bevestiging (of weerlegging) te krijgen van de C's, dat overconsumptie van vitamine A (uit retinol en bètacaroteen bevattende voedingsmiddelen) een negatief gezondheidseffect heeft op grote aantallen mensen en hen vatbaar maakt om ziek te worden van het coronavirus.

(L) Oké, deze persoon vraagt of dit één van de aspecten is?

A: Een teveel aan vitamine A is gemakkelijk te herkennen aan de gele kleur en kan gemakkelijk worden gecorrigeerd; het is geen factor van betekenis.

V: (L) Oké, we gaan verder. Volgende vraag:

Werd deze hele situatie/reactie/maatregelen in zoveel landen gepland?

(L) Met andere woorden, ik denk dat ze vragen of het allemaal van tevoren was gepland?

A: Nee, maar plannen van gelijke strekking werden geactiveerd om van de gelegenheid gebruik te maken.

V: (Joe) Was dit op het niveau van de Wereldgezondheidsorganisatie? Of... welke instantie was betrokken bij de tenuitvoerlegging van deze plannen?

A: Geheim consortium waarvan de WHO slechts een instrument is.

V: (L) Oké. Een andere persoon vraagt:

Waar is de veiligste plaats voor ons om te zijn tijdens de bestaande en komende onrust?

A: Elke plaats is veilig voor de persoon die kennis heeft. Heb je de energie en de middelen om te veranderen?

V: (L) En ik denk dat het ook neerkomt op als je kennis hebt en je bent in een omgeving met veel stress, dan kun je veilig zijn, maar daar is ook veel energie voor nodig. Als je je stress en energieverbruik zou willen verminderen of als je ze MOET verminderen, dan zou je veranderingen moeten aanbrengen?

A: Ja

V: (L) Oké, dus...

(Joe) Het meest duidelijke effect van deze maatregelen is in wezen een soort pseudo-totalitaire lockdown. Kunnen we aannemen dat dat één van de agenda's was: mensen deze lockdowns opleggen?

A: Ja, totale controle. Maar het was niet noodzakelijkerwijs bedoeld als een lockdown op deze manier.

V: (Joe) Het ging enigszins verder dan hun...

(L) Waardoor veranderde hun...

(Andromeda) Benadering?

(Joe) "Maar het was niet noodzakelijkerwijs bedoeld als een lockdown op deze manier."

(Pierre) Hoe werd het in eerste instantie beoogd?

A: Controle. Maar er kwam een speciale factor bij. We zijn ons bewust van jullie eerdere discussies en vragen, dus misschien kunnen we het uitleggen.

V: (L) Ik denk dat dit een lange gaat worden... Oké, laat me een sigaret opsteken voordat dit begint.

(Scottie) Doe speciale oefeningen voor je arm. We hebben waterflessen nodig voor jullie drie.

(L) We hebben coaches nodig die handdoeken om ons heen leggen en ons besproeien met waterflessen. [gelach]

(Scottie) Zet jullie stoelen naar voren, vervang de banden, en dan... VROEM!

(L) Goed, daar gaan we. We zijn er klaar voor!

A: Het virus verscheen niet als eerste in China. Er waren experimenten in Fort Detrick om een vaccin te maken dat mensen beter controleerbaar zou maken. Dit vaccin had onverwachte effecten en deed in sommige gevallen het tegenovergestelde van wat de bedoeling was. De stam ontsnapte in een bevolkingsgroep en muteerde verder. Het werd inderdaad door Amerikaanse soldaten naar China gebracht. China kende al snel het type en de oorsprong en startte een massale campagne om de situatie onder controle te krijgen. Dit werd door de westerse mogendheden gezien als een goed model om te volgen, met extra toegevoegde factoren. Intussen hebben zich verdere mutaties voorgedaan, waarvan sommige middels STO-krachten tot stand zijn gekomen doordat het virus vat kreeg op bepaalde personen wier geestelijke kracht in staat was de progressie te sturen. Op dit moment zijn er twee grote stammen. De elite moet de verspreiding stoppen van datgene wat zij "geschapen" hebben.

[Bovenstaand antwoord nam 12 minuten en 38 seconden in beslag met 2 korte rustpauzes voor de armen!]

V: (L) Dus zij moeten datgene wat ze hebben gecreëerd een halt toeroepen omdat het in sommige gevallen het tegenovergestelde doet van wat zij wilden dat het zou doen?

A: Ja en dit is de interessante factor: Het virus kan DNA veranderen waardoor mensen vatbaarder worden voor kosmische informatie van de STO-variëteit. Het kan ook lang onderdrukte codons van heilzame aard versterken en activeren. Dus je kunt je voorstellen waarom ze zo wanhopig zijn om de verspreiding te stoppen.

V: (L) Als ze zo wanhopig zijn om de verspreiding te stoppen, testen ze niemand! Ze nemen aan dat iedereen besmet is... Nou, ik denk dat ze daarom iedereen in lockdown zetten. Daarom is het een lockdown.

(Andromeda) Ze willen echt niet dat mensen het verspreiden. Ze zijn echt bang.

(L) En het is niet omdat er mensen kunnen sterven. Mensen sterven met veel grotere aantallen aan de gewone griep. Ze hebben het systeem zo gemanipuleerd dat de eerste hulp en de IC's vol zitten met schijnbaar CV-patiënten, maar dat is misschien niet zo.

(Pierre) En lockdowns en quarantaine zijn zeer effectieve methodes om epidemieën in te dammen - getuige de Zwarte Dood.

(Joe) De reden waarom ze iedereen vertellen dat het dodelijk is en lockdowns opleggen is om de verspreiding van het virus te stoppen omdat het enigszins positieve effecten heeft. En ze verbinden er andere agenda's aan, waaronder financiële ineenstorting, controles met betrekking tot geld, enzovoort.

(Gaby) Maar dat betekent dat het virus nu al een tijdje in de wereld rondwaart...

(Andromeda) Hoe lang circuleert het al?

A: Meer dan twee jaar.

V: (L) Maar het heeft even geduurd om te muteren en andere dingen te doen.

(Pierre) Waren er hier mensen die het virus hadden?

A: Bijna allemaal!

V: (L) Was er iemand die het virus NIET heeft gehad?

(Artemis) Weet je nog vorig jaar toen we allemaal koorts en pijn hadden?

(L) Was dat wat er gebeurde toen Ark ziek werd in november?

A: Ja

V: (Artemis) Dus het was vorig jaar toen we allemaal ziek waren, denk ik.

(Andromeda) Eind oktober, begin november.

(L) Wie had het niet?

(Artemis) Ik had het. Ik heb kosmische energie, dank! [gelach]

(Niall) Ik weet niet of ik het had.

(L) Nou, je moet niet vergeten dat het voor veel mensen erg mild verloopt.

(Gaby) Ik was ziek, maar ik weet niet of het dat was.

A: Niet iedereen zal het merken.

V: (Artemis) Hoe komt het dan dat sommige mensen het niet merken?

(L) Omdat het erg mild is.

(Joe) Ze zeiden bijna iedereen van ons. Dus ten minste één persoon had het niet volgens de C's. Maar welke stam was het, de goede of de slechte? [gelach]

A: Zo kun je het niet opdelen.

V: (L) Suggereren jullie dat, afhankelijk van het individu, de ene stam hetzelfde effect kan hebben als de andere stam op een ander individu?

A: Ja

V: (Pierre) Brachten wij positieve mutaties teweeg in het virus?

(L) Je weet wat ze gaan zeggen...

A: Afwachten en zien!

V: (Scottie) Als iedereen die het virus heeft eindigt met wit haar zoals Ark, dan weten we het. [geach]

(Artemis) Kunnen dieren erdoor worden getroffen?

A: Ja

V: (Andromeda) Heeft Noko het?

A: Nee

V: (Andromeda) Wat heeft Noko dan?

A: Ontsteking door schimmel.

V: (Andromeda) Het is een allergie. Arm klein ding!

(L) Oké, lees het laatste deel van het eerdere lange antwoord nog eens aan mij voor. [Herhaling van eerder antwoord]

(L) Oké, nu weet ik wat ik wilde vragen. Hoe komt het dat het zo dodelijk is voor oude mensen? Ik bedoel, Ark overleefde het bijna niet. Mijn longen zijn nog steeds niet helemaal opgeklaard. Dus, waarom is het zo dodelijk voor oudere mensen?

A: Voor degenen die ervoor kiezen om te vertrekken, is het niet zo "dodelijk".

V: (L) Dus jullie zeggen dat het een hulpmiddel is voor groepen mensen die nu de planeet willen verlaten? "Dodelijk" is in het oog van de toeschouwer.

A: Ja

V: (Joe) Zijn ze de cijfers aan het opkloppen?

A: Ja heel erg!

V: (L) Ze kloppen de aantallen op van mensen die eraan sterven, maar niet noodzakelijkerwijs van mensen die het hebben. Kloppen ze het aantal mensen op dat het HEEFT?

A: Nee

V: (L) Maar ze overdrijven het aantal mensen dat er aan sterft?

A: Ja

V: (Chu) Maar ze weten niet echt hoeveel mensen het hebben.

A: Precies!

V: (L) Oké, dus ze schatten het aantal mensen dat het heeft en misschien zijn het er meer dan ze zelfs maar vermoeden, omdat het voor sommige mensen zo mild is... Waar zijn onze vragen nou?

(Joe) Ik heb een vraag over het vaccin dat ze in Fort Detrick hebben gemaakt. Hoe knutsel of creëer je een vaccin dat mensen meer controleerbaar maakt? Is dat door middel van het virus of door wat er in het vaccin zit, zoals hulpstoffen?

(L) Het kan beide zijn, maar ik denk dat ze weten welke persoonlijkheidskenmerken gekoppeld zijn aan welke DNA-factoren.

(Joe) Hebben ze genoeg details om te weten dat een virus DNA kan veranderen? Weten ze dat?

A: Natuurlijk!

V: (Joe) Op een manier die mensen gemakkelijker controleerbaar zou maken? Dat is vrij aardig...

(L) Ze gebruiken virussen om specifieke DNA-segmenten te vervangen om ziektes te genezen. Ze kunnen...

(Joe) Maar dat is in zeer algemene termen: we willen mensen beter controleerbaar maken. Hoe ga je dat doen met een virus?

(L) Nou, als er bepaalde genen zijn die mensen minder controleerbaar maken, gaan ze naar binnen en halen ze deze door middel van het virus eruit. Er zijn persoonlijkheidskenmerken die mensen open laten staan voor ervaringen. Lees je 23andMe analyse. Je staat open voor ervaringen, je bent creatief, je volgt de massa niet, of je houdt van koffie. Ze weten al die dingen.

(Artemis) En dat is slechts wat ze delen met het publiek. Ze weten waarschijnlijk nog VEEL meer.

(Pierre) Een vraag over DNA: De zondeval en voormalige STO staat, het vlees, brandende DNA segmenten. Hebben we het over heractiveren van DNA-segmenten...

(L) ...die we verloren hebben tijdens de zondeval?

A: Sommige!

V: (L) Oké, laat me eens naar de vragen kijken...

Deze collectieve hysterie laat ons zien dat het punt van contact met de dood een stel mensen verandert in kleine nazi's, die bovenop hun wachttoren klaar staan om hun buurman bij de minste afwijking aan de schandpaal te nagelen. Dus er is een dubbele druk. Angst voor het virus, angst voor anderen.

De vraag voor de C's zou zijn of de bevordering van de voorgestelde vaccinatie-oplossing gedoemd is om te voorkomen dat bepaalde signalen bepaalde genen kunnen activeren? Want dit zou het risico inhouden dat de perceptie wordt verruimd en dus de bewustwording wordt vergroot.

(L) En ze waren precies van plan dat te doen, of iets wat daarmee samenhangt, maar we vernemen nu dat het averechts heeft gewerkt. Dus de vraag is: Ze werken nu snel aan een nieuw vaccin dat de fout die ze gemaakt hebben moet tegengaan. En ze willen dit nieuwe vaccin aan iedereen opdringen?

A: Ja

V: (Artemis) Laat me raden: Dat gaat ook averechts werken?

A: Waarschijnlijk. Hoogmoed!

V: [gelach] (L) De vraag is echter gesteld: Als mensen worden gedwongen zich te laten vaccineren, en het lijkt erop dat dat geen goed idee is - want het is duidelijk dat als ze een vaccin krijgen dat de PTB echt wil verspreiden, een vaccin dat ze hebben getest en doet wat ze willen, we zeker niet het vaccin willen dat ze ons opdringen - zijn er manieren waarop we dit kunnen tegengaan? Er zullen situaties zijn waarin mensen een vaccin niet kunnen weigeren.

A: Ja. Jullie hebben het onderzocht!

V: (L) Dus wat voor onderzoek hebben we gedaan naar het genezen van DNA? Eh... Melatonine geneest DNA.

(Niall) Veranderingen in het voedingspatroon.

(L) In een goede voedingstoestand verkeren als je een vaccin moet krijgen zal heilzaam zijn en misschien is het juist voor dit soort situaties dat we zo lang zo gemotiveerd waren om gezondheidsonderzoek en experimenten te doen; het was ter voorbereiding en we wisten het niet eens.

(Artemis) In ketose zijn geneest je.

(Gaby) Vitamin C.

(Niall) Ontgifting.

(L) Ontgifting zou NAC zijn en andere dingen...

(Andromeda) Infrarood sauna.

(Chu) Voortdurende input van kennis.

(L) Zelfs wilskracht. En ze zeiden net dat er bepaalde mensen zijn met spirituele kracht die in staat waren om het virus te veranderen door hun eigen innerlijke krachten op een positieve manier. Ik zou me kunnen voorstellen dat het hebben van innerlijke kracht of innerlijke spirituele kracht allemaal gunstig zou zijn. Zijn we op het goede spoor?

A: Ja ja ja!

V: (L) Oké.

[Korte pauze - Iedereen gaat naar de lobby om een snack te halen (terwijl er een veilige afstand van 1,5 meter van elkaar in acht wordt genomen)]

V: (L) Oké, ik had een idee. Is het mogelijk dat dit virus sommige mensen kan infecteren en ze slechter kan maken, in de zin van slechte mensen?

A: Ja

Q: (L) Waarom is dat zo?

A: Het hangt af van de innerlijke samenstelling.

V: (L) Dus het hangt echt af van wat er in de persoon zit wat er gebeurt nadat ze het virus hebben ervaren. Is dat het?

A: Ja

V: (L) Dus, het virus kan de verbindingen met Kosmische Informatie versterken, maar het hangt af van wie je bent, hoe dat uitpakt. Dat doet me denken aan het antwoord dat lang geleden werd gegeven: "Het is niet waar je bent, maar wie je bent en wat je ziet." Ik denk dat dit ding het "zien" voor sommige mensen zal verbeteren? Volgende vraag op onze lijst:

Moeten we in deze eindfase waarin we ons nu bevinden opkomen tegen dingen waar we het niet mee eens zijn en daarbij onszelf en het welzijn van degenen die ons dierbaar zijn in gevaar brengen, of moeten we de strijd voor deze wereld gewoon opgeven en ons alleen op dit "innerlijk licht" concentreren? Met andere woorden: heeft het zin om het risico te lopen ...(vul hier in wat voor verschrikkelijks je maar kunt bedenken) alleen maar omwille van verzet in een wereld die toch al voorbij is? Of zouden we ons beter kunnen afstemmen op de frequentie van een slinger (NvV: in de Engelse tekst wordt het woord 'pendulum' gebruikt) die ons licht doet schijnen, en die in stand houden, door keuzes te maken die minder pijnlijk zijn in dit laatste drama van ons domein?

A: De tweede optie is de beste. Maar men kan doorgaan met de waarheid op een voorzichtige manier te delen.

V: (L) Dus achterover leunen en van de show genieten is, tot op zekere hoogte, de juiste reactie. Niemand hoeft naar buiten te gaan en een doelwit van zichzelf te maken. Nog een vraag:

Gaan ze die soldaten uit alle tijdperken uit de ondergrondse opslag halen, omdat ze dan niet uit de lucht hoeven te komen, maar van onder onze voeten vandaan?

(L) Dat kwam uit een oude sessie toen ze het hadden over ondergrondse bases enzovoort.

A: Dat is voor de vierde densiteit, ervan uitgaande dat ze overleven!

V: (L) Dus met andere woorden, er is een kans dat al die soldaten die ze hebben gecreëerd en opgeslagen, ook kunnen worden weggevaagd?

A: Ja

V: (L) Zou dat vanwege een virus zijn?

A: Sommigen.

V: (L) En vanwege aardveranderingen?

A: Sommigen.

V: (Pierre) Komeetinslagen?

(L) Nou, dat hoort bij aardveranderingen.

A: Sommigen.

V: (L) Volgende vraag:
Is er een daadwerkelijk virus in omloop waardoor mensen gek worden en denken dat er een ademhalingsvirus is?
of...
Werd er een of andere ultra-nieuwe speciale stralingstechnologie gebruikt in de afgelopen 10 dagen (of iets heel spannends en speciaals dat ze alleen tevoorschijn halen voor 9/11-achtige gebeurtenissen)?

(L) Met andere woorden, we zouden graag meer willen weten over het gericht stralen (NvV: in de Engelse tekst wordt hiervoor het woord ‘beaming’ gebruikt)...

A: Zowel gericht stralen als 4D doorsijpeling.

V: (L) [Neemt de vragenlijst door] Oké, die vraag is al beantwoord... Volgende:

Is het waarschijnlijk dat dit slechts een misleiding is voordat we nog wat langer terugkeren naar "goede tijden", of markeert dit het begin van de versnelling omlaag, omlaag, omlaag naar hongersnood, oorlog, echte pest en uiteindelijk de ijstijd etc.?

A: Sommige van die opwindende mogelijkheden kunnen in beeld komen.

V: (L) Dat is te vrolijk! Oké, hier is een vraag:

Iets waar ik nieuwsgierig naar ben is - ik heb de laatste tijd zoveel nieuwsberichten gelezen, wat er in deze besloten regeringsvergaderingen is onthuld dat deze ambtenaren zo bang lijkt te hebben gemaakt? Of is het een act? Eén verwijzing was een opmerking over Trump die klonk alsof hij had gehuild voor een openbare toespraak, terwijl assistenten op de achtergrond er doodsbang uitzagen. Een andere opmerking ging over Boris Johnson, die vóór een vergadering beweerde dat de gebeurtenissen "niets bijzonders" betroffen, maar daarna een 180 graden draai maakte, al zwetend zeggende dat dit wel degelijk van grote betekenis is.

A: Spreekt voor zich. Zie eerdere uitleg.

V: (L) En ik denk dat Trump er van streek over was want ik denk dat hij een oprechte kerel is ook al is hij een ruwe diamant, en...

(Joe) Dat betekent dat het hen verteld werd?

(L) Waarschijnlijk zijn ze bijeengeroepen in een vergadering en is hen verteld dat dit virus is ontsnapt en dat het dingen gaat doen die jullie veel problemen gaan bezorgen als jullie nu geen dingen doen.

(Joe) Werd hen dat verteld?

(L) Is dat wat hen verteld werd?

A: Ja

V: (Pierre) Ze kregen niet te horen dat het dodelijk was. Ze kregen te horen dat het sociale chaos zou veroorzaken. Om hun posities te behouden, voerden ze een volledige lockdown in.

(L) Ja.

A: Ja

V: (Joe) Dat is in strijd met wat Laura net zei. Je zei net dat Trump een goede vent is en zo. Dus wat ze eigenlijk zeggen is dat Trump en Boris Johnson te horen kregen wat het consortium aan het doen is? Dat slaat nergens op. Ze worden gebracht in...

(L) Het heeft Trump waarschijnlijk van streek gemaakt omdat hij een fatsoenlijke vent is. Het heeft Boris Johnson waarschijnlijk bang gemaakt omdat hij een psychopaat is. Trump heeft geen andere keuze dan mee te gaan en voortdurend te proberen om ze te slim af te zijn.

(Joe) Ik dacht alleen dat er een compartimentalisering van informatie zou zijn.

(L) Nou, ik denk dat ze hen verteld hebben... Ze hebben hen IETS verteld.

(Joe) Ja, precies. Maar ik vraag me af wat precies.

(L) Ze moeten hen hebben verteld dat het virus is verspreid en dat dat vreselijk is en dat er iets verschrikkelijks gaat gebeuren. Misschien hebben ze niet verteld...

(Pierre) Op het niveau van Johnson en Trump, werd hen verteld dat het een gevaarlijk virus is dat mensen zal doden, of dat het de houding van mensen zal veranderen en sociale chaos zal veroorzaken?

(L) Nou, ik zie niet in hoe ze hen konden vertellen dat het een dodelijk virus is dat iedereen zal doden, want elk van deze elites is in staat om statistieken te lezen. Ze zouden niet doen wat ze doen als ze niet intelligent genoeg waren om dat te doen en te zien dat het duidelijk niet waar is.

(Joe) Ik weet niet...

(L) Ik bedoel, Trump begon te zeggen dat de pandemie nep was. En daarna doet hij eraan mee.

(Joe) Misschien was het gewoon in de trant van "Het wordt nog erger." Dat zou hem aan boord houden met het verhaal dat het echt slecht is en we de bevolking willen beschermen. Dat lijkt waarschijnlijker dan te vertellen dat ze het gecreëerd hebben om mensen te controleren en dat het uit de hand is gelopen...

(L) Ze hadden hem kunnen vertellen dat het genetische manipulatie door de Chinezen was. Wat voor verhaal dan ook, maar ze hebben hen iets verteld.

(Joe) Ja, een of andere verhaallijn. Maar het is belangrijk wat ze hen vertelden.

(Pierre) Tegelijkertijd zie je de omvang van de lockdown. Het suggereert dat de politici zeer gemotiveerd zijn, wat suggereert dat de dreiging voor hen is dat ze hun positie verliezen. De meesten van hen geven geen moer om...

(L) Weet je nog wat Łobaczewski schreef over de angst van psychopaten om hun positie te verliezen omdat ze niet in staat zijn om aan de slag te gaan om een baan te krijgen of om ook maar iets anders te doen dan wat ze doen? Ze zijn daar DOODSBANG voor. Voor hen is het een existentieel probleem.

(Pierre) Voor hen is het erger dan doodgaan.

(Joe) Maar dat geldt niet voor Trump, toch?

(Andromeda) Of Poetin. Maar hij was heel luchtig over de hele zaak. Hij was helemaal niet extremistisch.

(L) En Trump probeert een therapie te promoten die zal werken en krijgt daar een hoop kritiek over te verduren. Nou, veel van deze vragen op onze lijst worden irrelevant na de uitleg van de C’s... Hier is er één:

Moet men gewoon passief de chip aanvaarden en de NWO/4D STS invasie afwachten totdat het op zijn eigen zwaard valt?

A: Vermijden indien mogelijk. En meer wendingen in het verschiet!

V: (L) Dus, als je in een situatie verkeert waarin je het moet accepteren, doe je het gewoon en doe je alles wat je kunt om het stilletjes tegen te gaan, hetzelfde als met het vaccin. Eh... Hier is er één:

Wat moet men met zijn geld doen in deze "laatste dagen?"

(L) Daar kan ik antwoord op geven: Wat we altijd hebben gezegd dat je moet doen. Zorg dat je voldoende voorraden hebt. Als je je bij een gemeenschap kunt aansluiten, sluit je dan aan bij een gemeenschap. Als je dat niet kunt, weet je... Blijf je op de plek waar je bent. Oké, volgende vraag:

Is de plotselinge openlijke activering van al deze autoritaristische volgers het belangrijkste offensief van de buitenaardse invasie, of gaat het nog meer bizar worden?

A: Meer bizar!

V: (L) En ik denk dat we moeten onthouden wat ze ooit eerder zeiden: Frequentie Resonantie Vibratie. Sommige van deze mensen worden voorbereid om te worden gedownload door 4D STS entiteiten. Nou...

(Pierre) We hebben hier een hint over het splitsen van de realiteit. Als we zien dat het virus de slechteriken slechter maakt en de goeden beter.

(L) Ja.

(Joe) Hoe lang zal deze lockdown situatie waarschijnlijk duren?

A: 2 maanden op sommige plaatsen. Op andere plaatsen langer of korter.

V: (Niall) Dat is een lange tijd...

(L) Volgende vraag:

Woedt er daadwerkelijk een oorlog tussen een of andere groep van machthebbers/lobbies?

A: Ja

V: (L) Hij zegt:

Dat vraag ik omdat het niet normaal is dat bijvoorbeeld Bloomberg de angst begon te minimaliseren met hun recente artikel, of de aanval van de voormalige Franse minister van Volksgezondheid tegen de Franse regering.

A: Niet iedereen is op de hoogte van de waarheid.

V: (L) Dus sommige mensen weten meer dan anderen. Het feit is dat ze erachter zullen komen dat ze aan steeds meer mensen dingen moeten onthullen om ze in het gareel te krijgen, wat meer en meer mogelijkheden tot lekken inhoudt. Hoe meer mensen het weten, hoe meer kans op lekken. Als Bloomberg afzakt, zullen ze naar hen toe moeten gaan om met hen te praten. Nou... Ik denk dat de meeste vragen nu niet meer relevant zijn en ik word moe. Wat hebben jullie te vragen? Nog iets anders?

(Ark) Ik was onlangs geïnteresseerd in een biofeedback-machine die je hersengolven zou monitoren en je zou leren hoe je de alfa- of deltastaat bereikt. Ik merk dat deze machines, die 40 jaar geleden op grote schaal verkrijgbaar waren, van de markt zijn verdwenen. Zijn ze zo heilzaam dat ze werden onderdrukt?

A: Ja

V: (Ark) Zouden we er een moeten aanschaffen?

A: Ja

V: (Joe) Hoe kom je eraan?

(L) Je moet er een vinden.

(Ark) Onmogelijk te vinden. Maar ik weet zeker dat ze bestaan, maar alleen in het geheim. Ik bedoel, het is stom! Ze verkopen nu headsets die verondersteld worden hersengolven te meten door te communiceren via Bluetooth op je smartphone!

(L) Dat herinnert me: Verschillende mensen hebben het gehad over opvliegers of golven van warmte of plotselinge scherpe pijnen en allerlei vreemde sensaties de afgelopen maanden. Komt dat door het virus, of...?

A: 4D doorsijpeling.

V: (Joe) Wacht eens even. 4D doorsijpeling is toch de hoek omgaan en Moskou binnenrijden!

(L) Er zijn een HELEBOEL gevolgen van 4D doorsijpeling.

(Joe) Nou, dat is wat we willen. Sorry, maar opvliegers doen het niet voor mij. Ik verwacht veel meer dan dat. [gelach]

A: Verwacht later meer. Dingen hebben "tijd" nodig in jullie domein.

V: (L) Dus met andere woorden, dit kan een langdurig proces zijn, net als al het andere?

A: Ja

V: (Pierre) Ik heb een vraag over virussen. De meeste van die massa-extincties gebeuren door komeetbombardementen. Dezelfde komeetbombardementen die een einde maken aan het leven, ik denk dat ze misschien nieuw leven introduceren door de virussen die ze met zich meedragen. Als je massale uitstervingen bestudeert, direct na de hausse van het leven zijn er 300 dinosaurussen verdwenen, en dan BOEM! Zijn virussen van kometen de belangrijkste motor van de evolutie?

A: Ja

Q: (L) Ik begin nu moe te worden.

(Artemis) Nog meer vragen?

(Joe) Hoe lang gaat de lockdown in Frankrijk duren?

A: 2 maanden.

V: (Andromeda) Wordt het nog erger?

A: Ja

V: (Chu) Is het waarschijnlijk dat er ook voedseltekorten zullen zijn?

A: Ja

V: (L) Is het waarschijnlijk dat er op een gegeven moment een ECHTE pest of pandemie komt?

A: Ja

V: (Joe) In de komende 2 maanden?

A: Nee

V: (Andromeda) In de komende 2 jaar?

A: Ja

V: (L) Zoiets als de Zwarte Dood zou echt slecht uitpakken voor de elite, nietwaar?

(Chu) Maar het is waarschijnlijk dat de mensen hierna denken dat alles weer normaal wordt en hun systemen erg zwak zullen zijn. En dan komt het echte werk om de hoek kijken.

A: Nee

V: (Artemis) Worden de mensen voorbereid om met de pest te maken te krijgen?

A: Ja

V: (Artemis) SOMMIGE mensen!

(L) Als er niets anders is... moe...

(Artemis) Hebben jullie ons nog iets te vertellen? Zo niet, dan goedenavond.

A: Tot ziens.

EIND VAN DE SESSIE
 
Top Bottom