Sessie van 18 september 2021

Laurs

The Living Force
FOTCM Member
Dit is de Nederlandse vertaling van de sessie van 18 september 2021. Gelieve ideeën en commentaren te plaatsen op de originele thread van de sessie.


Sessie datum: 18 september 2021


Laura, Andromeda en Artemis aan het bord

Pierre, Joe, Chu, Ark, PoB, Scottie, Niall, Gaby, Noko the Wonderdog, Princess Leia, Pikabu the Cat


V: (L) Vandaag is het 18 september 2021. De gebruikelijke verdachten: [Overzicht van de aanwezigen] Oké, laten we beginnen. Hallo. Is daar iemand?

A: Gloriaea in excelsis!

V: (L) Is dat jullie naam?

A: Eerste gedeelte zal toereikend zijn.

V: (L) Dus, Gloriaea. En jullie hebben daar gewoon 'in excelsis' aan toegevoegd?

A: Ja

V: (Artemis) We hadden al een Gloriaea aan het bord.

(L) Het is van een liedje.

(Chu) Het is iets in het latijn.

[Gloria in excelsis Deo' is Latijn voor 'Glorie aan God in de hoogste']

(L) Dus, zoals Gaby al zei, wat ik voor de sessie zei is een vraag. Ik kan geen specifieke vraag bedenken die ik wil stellen, behalve het feit dat ik de behoefte voel aan een sessie omdat de dingen zo vreemd zijn. Ik voel deze opbouwende sensatie van innerlijke stress - als een spanning. In afwachting van de volgende klap die gaat vallen. Zoiets als dat. Dus, wat is er aan de hand?

A: Dit is een goed moment om over de lessen uit de Parabel van de Zaaier na te denken.

[Samenvatting]

De Parabel van de Zaaier (soms ook de Parabel van de Bodems genoemd) is een parabel van Jezus die gevonden wordt in Mattheüs 13:1-23, Marcus 4:1-20, Lucas 8:4-15 en het extra-canonieke Evangelie van Thomas.[1]

Opnieuw begon Jezus te onderwijzen bij het meer. De menigte die zich om hem heen verzamelde was zo groot dat hij in een boot ging zitten op het meer, terwijl alle mensen langs de oever aan de rand van het water stonden. Hij leerde hen vele dingen door gelijkenissen, en in zijn onderricht zei hij: "Luister! Een boer ging het land op om te zaaien. En bij het zaaien viel er een deel op het pad en de vogels kwamen het opeten. Een ander deel viel op de rotsgrond, waar het niet veel aarde had. Het schoot snel op, omdat de grond ondiep was. Maar toen de zon opkwam, verschroeide het, en het verdorde, omdat het geen wortel had. Ander zaad viel tussen de distels, en de distels schoten op en verstikten de planten, zodat ze geen graan voortbrachten. Weer een ander deel viel in goede grond en zette vrucht: een deel bracht honderdmaal zoveel op, een ander deel zestigmaal en weer een ander deel dertigmaal.

Toen zei Jezus: “Wie oren heeft om te horen, die hore."

Toen hij alleen was vroegen de Twaalf en de anderen om hem heen wat hij met die gelijkenis bedoelde. "Jullie is het gegeven de verborgenheden van het Koninkrijk der hemelen te leren kennen, maar de anderen moeten het doen met gelijkenissen," antwoordde hij. "Zo zullen zij kijken en niets zien, horen en niets verstaan; anders zouden zij zich kunnen omkeren en het zal hen vergeven worden!".

"Als jullie deze gelijkenis niet begrijpen, welke zullen jullie dan wel begrijpen?" vroeg Jezus hen. "De zaaier zaait het woord van God. Soms komt het woord langs de weg terecht: dat zijn zij die het woord van God wel horen, maar nauwelijks hebben ze het gehoord, of Satan komt en neemt het woord weg dat in hen is uitgezaaid. Anderen lijken op het zaad dat op de rotsbodem is gevallen. Zodra ze het woord horen, nemen ze het met vreugde aan. Maar hun geloof heeft geen wortels, het zijn mensen van het ogenblik. Worden ze onderdrukt of vervolgd om dat woord, dan laten ze het geloof meteen los. Weer anderen zijn als het zaad dat tussen de distels terechtkwam. Ook dat zijn mensen die het woord hebben gehoord, maar de zorgen van het dagelijks leven, de valse schittering van de rijkdom en de begeerte naar allerlei dingen nemen hen zo in beslag, dat het woord verstikt wordt en geen vrucht draagt. Het zaad tenslotte dat in goede grond gezaaid werd, zijn de mensen die het woord van God horen en in zich opnemen. En zij dragen vrucht: dertig-, zestig- en honderdmaal zoveel."

V: (L) Nou, ik schreef erover in From Paul to Mark. Er was iemand die een heel interessante interpretatie gaf, wiens werk ik citeerde. Hij leidde uit zijn analyse van de tekst af, dat de Parabel van de Zaaier een van de verborgenheden van het Koninkrijk van God was, namelijk dat er verschillende soorten mensen waren en dat zij gewoon van nature zo waren. Maar tegelijkertijd waren de sluwheden van de duivel ook altijd aan het werk. Dus er zijn verschillende soorten mensen. Hebben jullie daar verder nog opmerkingen over? We kunnen het op het forum bespreken.

A: Dit zijn de tijden waarin de zielen van mensen op de proef worden gesteld. En misschien kunnen jullie nu de volledige betekenis van die uitspraak begrijpen. Sommige zielen kunnen niet goed met stress en druk omgaan en het menselijk systeem is gebouwd om stress te verlichten met alle middelen die nodig zijn.

V: (L) Nou, ik denk dat dat zo'n beetje beschrijft wat we om ons heen zien.

(Andromeda) Dat is eigenlijk iets waar ik de laatste tijd veel over nadenk.

(L) De meeste mensen kunnen de stress of druk gewoon niet aan, en ze gebruiken iedere argumentatie die ze nodig hebben om hun koers op te geven of te wijzigen of the rechtvaardigen of wat dan ook... Alles om van hun stress af te komen, elke vorm van zich rot voelen.

(Joe) Is zich laten vaccineren een manier waarop mensen die stress verlichten?

A: Inderdaad.

V: (Pierre) En deze spanning is denk ik die kloof tussen dat soort zielen en die andere zielen. De kloof wordt breder omdat ik denk dat het vaccin deze manier van wensdenken versterkt.

(Joe) Alleen al het geloven in een leugen bewerkstelligt dat.

(L) Er zijn andere manieren, ik bedoel... Mensen die denken dat zich tot de dood verzetten tegen het vaccin de enige manier is, bijvoorbeeld.

(Andromeda) Dat is niet de enige manier van verzet.

(L) En wilde radicalen worden is geen goed idee. Nou, er zijn zeker mensen die geschikt zijn om radicaal te zijn en dingen te doen die gewelddadig kunnen eindigen of zoiets. Dat is niet onze manier. Ik denk dat het voor ons niet de juiste manier is. Dus, ik weet het niet... Gewoon veel om over na te denken. Hoe passen verschillende zielen in verschillende categorieën aan beide kanten van de vergelijking: pro-vaccin EN anti-vaccin? Goed, nog andere vragen daarover?

(Gaby) Is er een reden waarom ze die deadline van 15 oktober hebben om iedereen te laten vaccineren? Is daar een reden voor?

A: Er komen veranderingen aan en dat weten ze.

V: (L) Zoals klimaatveranderingen, of planetaire veranderingen, of aardveranderingen, of zoiets in die categorie?

A: Ja. Komt dicht in de buurt.

V: (Artemis) En buitenaardse wezens?

A: Komt dicht in de buurt

V: (Artemis) Dicht in de buurt van buitenaardse wezens en dicht in de buurt van aardveranderingen, oké! Aardveranderende buitenaardse wezens!

(L) Ik moet zeggen dat mensen die zich vrijwillig hebben laten vaccineren waarschijnlijk de buitenaardse wezens zullen zijn! [gelach]

(Andromeda) Buitenaardse zombies!

(L) Maar voor hen die geloven dat het vaccin de oplossing is...

(Joe) Ja, maar niet voor hen die weten wat het is en stappen ondernomen hebben om zichzelf te beschermen.

(Artemis) Komt Cthulhu om mensen te straffen voor hun onbeschaamdheid?

A: Komt dicht in de buurt

V: (L) Komt dicht in de buurt! Jezus... [gelach] Oké, vragen?

(Joe) Anderhalf jaar geleden gaven ze een tijdsbestek van 2 jaar voor een ECHTE pandemie of virale uitbraak. Er is veel bewijs dat vooral de mRNA vaccinaties het immuunsysteem van mensen onderdrukken. Klopt het tijdsbestek van de C nog steeds? Degenen die verzwakt zijn zouden erg kwetsbaar zijn voor een echt virus. Liggen we nog steeds op schema, misschien volgend voorjaar voor iets dergelijks?

A: Komt dicht genoeg in de buurt. Het zal spoedig dramatischer worden. Wees blij met de periode van relatief gecontroleerde chaos.

V: (L) Met andere woorden, waar we doorheen zijn gegaan, waarbij het lijkt alsof we alleen maar wachten, wachten, wachten om te zien wat er gaat gebeuren, gaan we hierop terugkijken als een rustperiode?!

A: Komt dicht in de buurt

V: (Andromeda) Het lijkt alsof we wachten, wachten, wachten tot er iets ergs gaat gebeuren. Nou, dat is wat je aan het doen bent... [gelach]

(L) Volgende vraag?

(Pierre) Hoeveel mensen op de planeet zijn om het leven gekomen door de Covid vaccins?

(Chu) Nou, daar kun je niet eens een goed antwoord op krijgen, want wat als er andere factoren zijn?

(L) Ja, ik denk niet dat ik dat soort vragen zou stellen.

(Niall) Welke vaccins? Hoe ziek waren ze voordat ze die kregen?

(L) Te veel variabelen. Je moet het opsplitsen.

(Joe) Nou, ik weet het niet... Het zou vrij duidelijk kunnen zijn. Je zou mensen kunnen hebben die zoveel langer zouden leven, maar dat gebeurde niet vanwege het vaccin...

(L) Oké, formuleer de vraag anders.

(Joe) Hoeveel mensen zijn er tot nu toe wereldwijd gestorven waarbij het vaccin de belangrijkste factor was?

A: 200.000 of daaromtrent.

V: (Niall) Iemand kwam ergens met dat getal.

(Andromeda) Het is bijna 7 keer zoveel als wat ze officieel hebben gemeld.

(Pierre) Ze zeiden 37.000 in het westen.

(Andromeda) Maar met een foutmarge waardoor het 10 keer hoger kan zijn.

(Joe) Er zijn de laatste twee weken veel artikelen verschenen met geruchten over voedseltekorten deze winter wegens verschillende redenen. Het gaat niet alleen om hoge voedselprijzen, maar om voedseltekorten. Er worden veel redenen genoemd: de Covid-kwestie, vernietiging van bedrijven, brandstoftekorten, enz. Is dat iets dat waarschijnlijk...?

A: De vernietiging van voedselbronnen door het weer is verdoezeld door nepnieuws.

V: (L) Dus het is erger dan ze verkondigen?

A: Ja

V: (Joe) Ze houden gewoon een vloed tegen, weet je? Maar het zal een breekpunt bereiken.

(L) Dus, het is tijd voor de Vier Ruiters van de Apocalyps!

A: Je kunt de hoefslagen in de verte horen.

V: (L) Oooh! [gelach]

(Andromeda) Dat is dramatisch!

(L) En het wezen dat jullie eerder noemden?

(Artemis) Cthulhu?

(L) Rijdt die op een paard?

(Pierre) Hij komt uit de romans van H.P. Lovecraft.

(Artemis) Straks zeggen ze nog dat Satan uit de Aarde zal oprijzen! [gelach]

(Andromeda) Met vuurschietende ogen! Griezelig!

(L) We scoren gewoon een voltreffer vanavond! [gelach] Volgende vraag?

(Pierre) Wetenschappers vonden de hoogste concentratie van het COVID-vaccin in de eierstokken. Is dat met opzet?

A: Geen opzet aan menselijke zijde, maar invloeden uit andere domeinen hebben dat als doel.

V: (Artemis) Waarom dan de eierstokken?

(Chu) Omdat het de vruchtbaarheid vermindert.

(L) En mutaties creëert. Een nieuw ras.

(Pierre) Is een van de doeleinden, het creëren van een nieuw ras?

A: Komt dicht in de buurt

V: (L) Nog een experiment op het menselijk ras...

A: Ja

V: (L) Dat herinnert me: Lange tijd geleden stelden we een vraag over hoe de gehele mensheid viel of verstrikt raakte in 3d... Ze zeiden iets over hoe DNA werd gemodificeerd en bepaalde factoren in het DNA werden geannuleerd. Het werd allemaal tegelijkertijd gedaan. Het was iets met licht dat het teweegbracht. We zullen het exacte fragment moeten vinden. Maar het gaat erom dat, in zekere zin, technisch gesproken is dat bijna wat ze nu aan het doen zijn. En als je bedenkt dat buitenaardse technologie nog steeds enigszins materieel is, dan vraag je je af wat er destijds gebeurde. Was er een soort vaccin dat ze toen aan iedereen gaven?

(Artemis) Mij is ook opgevallen dat mensen die de vaccins genomen hebben, denken dat vaccins goed zijn. Dus ik denk dat vaccins mensen laten denken dat vaccins goed zijn.

(L) Nou, ze moeten denken dat ze goed zijn omdat ze zich ermee geïdentificeerd hebben.

(Andromeda) Ja, ze moeten hun beslissingen rechtvaardigen.

(L) Goed. Volgende vraag?

(Joe) Is Michelle Obama een man? [gelach]

A: Nee

V: (L) Oh bliksems! Ik wist het ZO zeker! Ik was er zo zeker van dat ze het wel was! [gelach] Michael Obama. Volgende vraag? Iemand dapper genoeg?

(Artemis) Dus ze zeiden dat het vaccin de eierstokken aantast. Is het niet al eerder ontdekt dat het de pijnappelklier of de hypofyse beïnvloedt? En wordt de pijnappelklier of de hypofyse niet gebruikt om channeling- frequenties op te pikken?

(L) Waarschijnlijk beide.

(Artemis) Dus dat betekent dat vaccins ervoor zorgen dat mensen negatieve frequenties oppikken?

A: Ja

V: (Artemis) Dus dat betekent dat mensen die gevaccineerd zijn Satan channelen. [gelach] Oké, dat is extreem, maar...

(L) Ze kunnen zeker rare dingen downloaden. Maar alleen degenen die er vatbaar voor zijn, denk ik.

(Pierre) In het verlengde hiervan, het RNA in de code van het vaccin is voor een eiwit dat zeer vergelijkbaar is met syncytin. Verkeerde expressie van dit syncytin-eiwit leidt tot aandoeningen zoals schizofrenie, dat door sommige onderzoekers als bezetenheid worden beschouwd. Dus mijn vraag is: Kan het vaccin in sommige gevallen de incidentie van feitelijke bezetenheid verhogen?

A: Oh zeker!!

V: (Artemis) [met demonische stem] ‘Het vaccin bereidt de vaten (NvV: in de Engelse tekst wordt het woord ‘vessels’ gebruikt) voor!’ [gelach]

(L) Dit wordt met de minuut griezeliger!

(Pierre) Herinneren jullie je de sessie waarin de C's zeiden dat men zich aan het voorbereiden is om ons in de vierde densiteit te beheersen?

(L) Dat is hun doel.

(Joe) Ze zeiden ook dat het doel van Hitler om een Meesterras te creëren slechts proefdraaien was...

(L) Oh Jezus... Daar heb ik nooit aan gedacht.

(Joe) Let wel dat hij geen vaccins had, maar... Als je een nieuw ras wilt creëren of miljarden mensen wilt veranderen, moet je ze injecteren met DNA. Ze worden in principe geïnjecteerd met DNA.

(Pierre) Maar het werkt precies volgens hun plan?

(Joe) Nou, ze hebben het al gehad over mutaties en zo.

(Pierre) Ik zou graag willen weten waarom de 3e dosis, 4e dosis, 5e dosis... Is het alleen om...

(Joe) Dat is om te verhullen dat het niet werkt.

A: Ze lopen constant tegen problemen aan. Het is niet aardig om te proberen om Moedertje Natuur te beheersen.

V: (L) Dus Moedertje Natuur... De natuur zit in de weg.

(Artemis) Zijn er een soort onwetende onschuldige mensen die dit bespaard kan blijven als ze gedwongen worden het vaccin te nemen? Kunnen zij op de een of andere manier beschermd worden, alleen al door hun zielenessentie?

A: Ja

V: (Artemis) Nou, dat is goed. Sommige mensen zijn gewoon aardig en lief, en ze doen het gewoon omdat ze moeten.

(L) Ja.

(Joe) Welk percentage van de wereldbevolking kan min of meer zien wat dit is: iets kwaads of verkeerds?

A: 12 procent.

V: (Niall) Wij zeiden 10%.

(Pierre) Dat is interessant, want het is het exacte getal, 12%, van gezondheidswerkers in Frankrijk dat liever ontslagen wordt dan dat ze een injectie krijgen.

(L) 12 procent. Interessant.

(Artemis) Het dwingt ook de slimme mensen om zichzelf bekend te maken. Je merkt hoe ze je ID willen op steeds meer websites. Ze willen weten wie iedereen is en waar ze zijn.

(L) Heeft iemand nog meer vragen?

(Ark) Ik. Ik was aan het spelen met mijn model van superluminale communicatie. Ik zou graag meer willen weten over dit 'Wij zijn jullie in de toekomst'. Kan het gezegd worden dat het 100-200 jaar in de toekomst is, of 1000-2000 jaar, of... Kan ik een schatting krijgen van hoe ver in de toekomst in getallen? Als het gezegd kan worden. Niet exact, maar een reikwijdte.

A: Het kan variëren, maar meestal onder de 1.000 jaar want anders te veel verbastering van het signaal.

V: (L) Minder dan 1.000 jaar.

(Pierre) Ik probeer de tijdlijn van de geschiedenis van na Christus (NvV: AD) en de tijdlijn van voor Christus, ijskernen en dendrochronologie met elkaar in overeenstemming te brengen. Er lijkt een overeenkomstige markering te zijn in 536 AD - een jaar zonder zomer, zeer koud, erg slecht weer - die overeen lijkt te komen met de markering van 1500 BP (NvV: Before Present) met een convergerende afkoeling over de gehele planeet, zoals blijkt uit ijskernen en boomringen. Dus mijn vraag is: Is het een echte overeenkomst?

A: Ja

V: (Pierre) In een vorige sessie hadden jullie het over een toevoeging van 470 jaar tussen ons en Julius Caesar. Als het overeenkomt, betekent dat dan dat deze 470 jaar zijn toegevoegd vóór 536 AD?

A: Ja

V: (Pierre) Dat betekent dat Caesar ongeveer 70 jaar voor deze gebeurtenis in 536 is gestorven?

A: Ja

V: (Pierre) Wow. Dat betekent dat er geen laat- of midden-Romeinse Rijk was!

A: Ja

V: (Pierre) Alles stort in elkaar. Ja, ja, ja. Het is allemaal weg. Dat is wat we dachten.

(L) En documenten werden vervalst om dat gat op te vullen.

(Niall) Nepkeizers en zo.

(Joe) Als er een soort van ruwe spiegel is in deze ronde, eerst Caesar en dan Donkere Middeleeuwen en ineenstorting... En dan in ons tijdperk, zou een nauwe overeenkomst JFK kunnen zijn als de Caesar van dit tijdperk. 1963. Plus 70 jaar is 2033.

(Pierre) Oh, ik begrijp wat je bedoelt.

(Niall) Dus 70 jaar na Caesars dood. Dus het is 44 voor Christus. Wat is 44 + 70? Dus het is direct na de val, boem, het is weg. In feite leefde Paulus niet erg lang.

(Pierre) Boem, en je gaat over naar de Justiniaanse plaag.

(L) Dus met andere woorden, Paulus had gelijk: het einde van de wereld WAS in aantocht?

A: Ja

V: (Pierre) En de 2 of 3 ontbrekende eeuwen na de plaag van Justinianus, waren niet verzonnen. Ze waren er, maar er gebeurde niets omdat iedereen dood was!

(L) Ja, sterftecijfer van 90% in de archeologie rond Rome.

(Joe) Betekent dat dat JFK en Laura de Caesar en Paulus van deze tijd zijn? [gelach]

(L) Oh, hou op! [gelach]

(Joe) Nou, beantwoord de vraag!

A: Dwaas!

V: (Joe) Dwaas? Dat betekent ja.

(Niall) Maar wanneer was de Joodse Oorlog dan? En Josephus? Dat zou dan NA de ineenstorting moeten zijn...

(Joe) Waar is je Joodse Oorlog, Laura?

(L) Ik denk dat er geen Joodse Oorlog was.

(Joe) Iemand kan gewoon een sprookje hebben geschreven...

(L) Er waren dingen aan de hand in die tijd, zoals opstanden, maar... Het uitzoeken van die PUINHOOP zou een Herculeaanse klus zijn. Ik bedoel, Hercules werd gevraagd om de stallen van Augean schoon te maken. Hem werd niet gevraagd om ze te hervullen. [gelach]

(Joe) Al die gebeurtenissen kunnen... Ik bedoel, je neemt gebeurtenissen uit onze recente geschiedenis en je stelt je voor dat iemand dat optekent, je zou dat kunnen uitbreiden over een lange periode van tijd. De hoeveelheid dingen die gebeurd zijn als je de afzonderlijke gebeurtenissen van de afgelopen 20 jaar neemt, die kun je uitbreiden over een lange periode van tijd als je dat wilt.

(L) Zeker. Je kunt gewoon dingen opschrijven en redactionele veranderingen aanbrengen, dingen toevoegen, verhalen hergebruiken, en... Ik bedoel, kijk wat ik heb gevonden wat er gebeurd is met Gregorius van Tours versus de verslagen van het Oostelijke Rijk. De hele geschiedenis van Gregorius van Tours past in een tijdvenster dat helemaal leeg is in de verslagen van het Oostelijke Rijk. Het is alsof ze dat materiaal gestolen hebben en het gebruikt hebben om zijn geschiedenis te schrijven. God, hoe vaak hebben ze dat gedaan... Goed, heeft iemand anders nog vragen? Ik word depressief. [gelach]

(Chu) Ik heb er een vraag die hiermee verband houdt. Met al die geschiedvervalsing, is het waar dat er nooit Volkslatijn heeft bestaan en dat de chronologie zoals die wordt weergegeven niet klopt?

A: Ja

V: (L) Het beïnvloedt alles - ALLES. Het is als een vallende domino. Het is genoeg om gillend het huis uit te rennen!

(PoB) Ik heb een vraag. Was het ontketenen van het communisme aan het begin van de 19e eeuw min of meer een test voor wat zich nu lijkt te ontwikkelen?

A: Gedeeltelijk. Het maakt allemaal deel uit van een groter geheel.

V: (L) Nog iets anders?

(Artemis) Weet je nog die link die je me stuurde over de 'Well to Hell' of wat dan ook in het Midden-Oosten?

(Joe) Het is in... Jemen.

(Artemis) Is er iets vreemds daar?

A: Niet echt.

V: (Artemis) Dus de mensen daar zijn gewoon paranoïde zonder reden.

A: Ja

V: (Joe) Ik heb een vraag voor je, Laura. Waar is Caesar begraven?

(L) Caesar werd verbrand.

(Joe) Heeft hij niet ergens een kleine urn?

(L) Misschien, maar als dat zo is, is hij waarschijnlijk in dezelfde tombe geplaatst die Augustus bouwde. Maar die werd geplunderd ten tijde van de Barbaarse invasies.

(Joe) En vernietigd? Dus er is geen referentie en niemand heeft weet van een bepaalde plaats?

(L) We kunnen geen stukjes van Caesar gaan zoeken, nee.

(Joe) Nee, maar een ruwe gebiedsaanduiding van waar hij begraven is.

(L) Waarschijnlijk hebben mensen zijn as verzameld of delen mee naar huis genomen of wat dan ook. Hij werd verbrand in het centrum van Rome op die plek die we zagen toen we daar waren. Dat was vermoedelijk de plaats waar hij werd verbrand.

(Joe) Dus dat is zo'n beetje zijn begraafplaats.

(L) Ja.

(Artemis) Gelden de potentiële bovennatuurlijke negatieve effecten van menselijke vaccins ook voor dierlijke vaccins?

A: Niet zozeer omdat dierenvaccins niet zo gevuld zijn met negatieve elementen.

V: (L) Dus ze proberen gewoon een vaccin voor dieren te maken zonder...

(Artemis) Zonder de dieren te beheersen!

(L) Ja, zonder er controle-elementen aan toe te voegen. Oké... Als er iets is wat we niet hebben gevraagd, maar wat we gevraagd zouden moeten hebben als we daar niet te geschokt voor waren, laat het ons dan alsjeblieft weten!

A: Gewoon ogen en oren openhouden en ZIEN! Tot ziens.

(L) Nou, ik denk dat de dingen nu echt serieus gaan worden... SHOWTIME!!

EINDE VAN DE SESSIE
 
Top Bottom