Sessie van 18 mei 2019

Laurs

Dagobah Resident
FOTCM Member
Dit is de Nederlandse vertaling van de sessie van 18 mei 2019. Gelieve ideeën en commentaren te plaatsen op de originele thread van de sessie.


Sessie datum: 18 mei 2019


Laura, Andromeda en Artemis aan het bord

Pierre, Joe, Chu, Ark, PoB, Scottie, Niall, Pikabu zee Cat, Noko the Wonderdog, Princess Leia, The Lunar Module

V: (L) Het is 18 mei 2019. [Overzicht van de aanwezigen]

A: Goedenavond kinderen! Joyeaeia van Cassiopaea hier bij jullie in liefde voor de oneindige schepping.

V: (Andromeda) Dat was een introductie!

(Artemis) Dat is zeer veelbelovend.

(L) Nou, dat hopen we maar want de wereld zelf is... vrij interessant. Oké, hebben we eerst nog wat snelle vragen van iemand voordat we met de meer diepgaande dingen beginnen?

(Ark) Vraag over antizwaartekracht. Het zal snel zijn, of niet?

(L) Ga je gang, stel je vraag over antizwaartekracht. Jij mag als eerste. [gelach]

(Ark) Ik heb hier aldus een kleine Möbius lus, wat één kant is. Maar in principe zijn er twee kanten. Op deze ene kant heb ik "A" geschreven en op de andere kant (die dezelfde kant is) heb ik 27 mei 1995 geschreven. Ik kan de andere kant als het ware zien vanaf deze kant, dus ze communiceren. Mijn vraag is in wezen of ons universum daarmee te vergelijken is, en de datum verwijst naar de sessie met Roger Santilli met deze vraag:--------------------

Sessie van 27 mei 1995:

V: (RS) Is de zwaartekracht die een antideeltje op het gebied van de materie ondervindt aantrekkelijk of afstotend?

A: Afstotend wanneer gedacht wordt op de manier die parallel loopt aan jouw studies, maar, zoals wij in het vorige antwoord al aangaven, er zijn meer domeinen (NvV: in de Engelse tekst wordt het woord 'realm' gebruikt) bij betrokken dan die waarmee jullie het meest vertrouwd zijn.

--------------------

(Ark) De vraag is dus of antideeltjes naar beneden vallen of naar boven gaan. Het antwoord is dat ze afstotend zijn, maar het is geen volledig antwoord. Maar wat ik wil vragen... want als dit het geval is, moeten we iets doen met Einstein's theorie van de zwaartekracht, want volgens zijn theorie zou alles dezelfde baan volgen; maar hier moeten we iets doen met Einstein's theorie en de idee welke onlangs naar voren werd gebracht is de zogenaamde bi-metrische theorie van zwaartekracht. Er zijn twee geometrieën...

A: Ohoalo dufile van bord.

V: (L) Wat was dat?

(Ark) Wat?

(L) Ik weet het niet, ik denk dat je je vraag beter beknopt kunt houden.

(Ark) Dus mijn vraag is: Zijn de paper die ik hier heb over antizwaartekracht van Sabine Hossenfelder en een andere paper van onze vriend Jean-Pierre Petit, min of meer over hetzelfde onderwerp, zijn deze ideeën min of meer juist?

A: Gaan in de goede "richting".

V: (L) Heel grappig.

(Ark) Oké, ik heb dus geen antwoord gekregen. En ik moet beknopt zijn, dus ik stop ermee.

(L) Stel je volgende vraag! Deel je vraag op in stukjes.

(Ark) Stukjes.

(L) Wees specifiek.

(Ark) Is de bi-metrische theorie van de zwaartekracht correct?

A: Goed genoeg, maar je kunt het uitbreiden en verbeteren.

V: (Ark) Dat is wat ik verwachtte. Het is in essentie correct, maar ik moet het verbeteren. Dank. Ik ben klaar.

(L) Oké, we hebben een brandende vraag over Ark's pet. We hadden onlangs een vreemd incident met Ark's favoriete baseballpet. Hebben we de twee petten nog?

(Ark) Ik denk het wel. Ik heb het vandaag niet gecheckt.

(L) Maar goed, er was ineens een tweede pet. Het verhaal is, zo'n 21 jaar geleden, wilden we weten wat onze bloedgroep was, zodat we met het bloedgroepdieet konden spelen. Dus, Ark en ik gingen naar de lokale bloedbank in Florida om bloed te geven, omdat ze daar je bloedgroep bepalen. We deden dat, Ark viel bijna flauw, dus hij heeft het nooit meer gedaan en ik heb het pas gedaan sinds we in Frankrijk zijn. Aan het eind van het evenement hadden ze kleine cadeautjes voor mannen en vrouwen: Ark kreeg een baseballpet met daarop "FBS" en daaronder "Florida Blood Services". Ik kreeg geloof ik zoiets als een portemonnee die je om je middel doet.

Jaren verstrijken; de pet wordt Ark's lievelingspet, omdat hij precies het juiste gewicht en de juiste lichte kleur heeft. Hij neemt deze pet overal mee naar toe. Hij nam 'm mee toen we een paar jaar geleden naar Italië gingen en toen waaide de pet van zijn hoofd terwijl we in een tourbus zaten. Joe vroeg de chauffeur om de bus te stoppen en rende de straat op achter de pet aan. Een vreemde ving hem op en rende ermee naar Joe waarna Ark zijn pet terugkreeg. Sindsdien is hij erg voorzichtig met z'n pet.

Zo'n drie weken geleden ging Ark met PoB in haar auto naar de winkel en de bank. Toen hij zich klaarmaakte om te gaan, kon hij zijn pet niet vinden, dus ging hij naar de kast en daar lag 'ie op de plank. Op de terugweg van de winkel, liet hij de pet liggen op de stoel in de auto van PoB. Even later besloot hij te gaan fietsen en terwijl hij zijn rugzak klaarmaakte, haalde hij zijn pet eruit en zette die op zijn hoofd. Hij ging fietsen, kwam terug en zette de pet op zijn bureau. Even later bracht PoB zijn pet naar hem toe vanuit haar auto. En daar waren ze, twee FBS petten. Identiek, behalve dat de ene wat schoner was dan de andere en dat de viezere een bloedvlekje op de binnenband had van toen hij een tijdje geleden zijn hoofd stootte tegen een balk.

Nou, wat absoluut duidelijk moet zijn is dit: er was maar ÉÉN pet. Dat is absoluut en volkomen zeker; geen twijfels, geen vragen. Hij heeft er maar één ontvangen; ik heb zijn petten en dergelijke meer dan 20 jaar bijgehouden en ik kan jullie verzekeren dat er maar één FBS-pet was. Hij weet dat er maar één is en Joe ging tot het uiterste om dat ding in Rome te redden omdat het Ark's favoriet was en hij nooit meer zo eentje zou kunnen krijgen.

Een paar van ons hier zijn "super ruikers" en we hebben aan de petten geroken en ze ruiken allebei naar Ark. Het enige herkenbare verschil is dat de klinknagel op het topje op één van hen iets naast het midden zit. Voor de rest zijn ze absoluut identiek.

Maar nu zijn er twee petten.

1630499264136.png

(L) Dus, ik wil vragen: Hoe kwam hij aan twee petten?!

A: Samenvoeging van tijdlijnen.

V: (L) Dus, als je een samenvoeging van een tijdlijn hebt, is het als twee verschillende tijdlijnen die samen gingen... Is het als een samenvoeging van deze tijdlijn naar ergens in het verleden?

A: Gedeeltelijk.

V: (L) Wanneer er een samenvoeging van een tijdlijn is, betekent dat dan dat de tijdlijn die is samengevoegd nu een sterkere tijdlijn is dan de twee afzonderlijke tijdlijnen?

A: Ja!

V: (Ark) Dus het is goed?

A: Ja

V: (Joe) Neem er nog een! [gelach]

(Ark) Ik wil vragen of deze samenvoeging van tijdlijnen het resultaat was van iets?

A: Huidige gebeurtenissen van een positieve aard.

V: (L) Dus met andere woorden, nou... Ik had gewoon een beetje het gevoel... Ik vind het vervelend om dit te zeggen, maar het verbreken van bepaalde slopende familiebanden lijkt er mee te maken te hebben.

A: Ja

V: (L) De laatste jaren kwam ik in een neerwaartse spiraal van slechte gezondheid terecht omdat ik al mijn energie stopte in de ondersteuning van mensen waar ik om gaf. En toen realiseerde ik me dat ik dit niet meer kan doen; ik kan het gewoon niet. Ik wist dat als ik doorging, ik zou sterven voordat mijn werk af was. Maar het is zo moeilijk om dat te doen; het is alsof je hart eruit wordt gerukt om gewoon "Niet meer" te zeggen. Pas achteraf realiseerde ik me dat ik al die energie gaf omdat ik gemanipuleerd werd door mensen die een beroep op mij deden om medelijden op te wekken (NvV: in de Engelse tekst wordt hiervoor de term ‘pity trips’ gebruikt).

(Joe) En op de dag dat de tweede pet verscheen, kwam er nieuws dat die situatie beëindigde.

(L) Ja, op diezelfde dag verscheen de pet.

A: Ja

V: (L) Dus het is bijna alsof ons de symboliek werd getoond.

(Joe) En dat was voor iedereen een positieve zaak.

(L) Dus Arky kreeg een tweede pet. Een pet is een soort kroon, ja? [gelach]

(Artemis) Ze willen iets zeggen..

A: We hebben er ooit op gewezen dat het massale menselijke gedrag een weerspiegeling is van kosmische omstandigheden. Nu is de tijd gekomen dat allen extra waakzaam moeten zijn. We hebben er ook op gewezen dat STS krachten zich volledig bewust zijn van profetische patronen en deze zullen veranderen en verdraaien om degenen die niet waakzaam zijn te ontmoedigen en in slaap te sussen. Let op de menselijke omgeving en probeer je voor te stellen wat die boven vertegenwoordigt!!!

V: (Joe) Nou, wat doet de menselijke omgeving?

L) Die is gewoon gek aan het worden!

(Joe) En wat vertegenwoordigt zulks boven?

(Pierre) Chaos.

(Andromeda) Dwaasheid! GROTE dwaasheid!

(PoB) Kosmische dwaasheid!

(L) Nou, op dit moment, is het alsof...

(Artemis) Ik denk dat ze meer willen zeggen.

A: Het is als het verhaal van de wijze en dwaze maagden, dat we hebben genoemd. Een andere parallel zou het verhaal van Jezus in de tuin van Gethsemane zijn. Wie zal slapend worden aangetroffen?

V: (L) Nou... Wat is nu de belangrijkste boodschap hier?

A: Denk eens aan de relatie tussen de eerder besproken proteïne-antennes en jouw werkelijkheid. Dat bepaalt wie je bent en wat je ziet.

V: (Pierre) Betekent het dat in zulke tijden van chaos, STS-wezens van een hogere densiteit bezig zijn straling op mensen te richten en...

A: Nee. Het betekent dat men zich bezig moet houden met het afstemmen van de antennes op kosmische doeleinden.

V: (L) Dus...

(Joe) Het vorige antwoord was dat het verdraaien en vervormen van profetische...

A: Er is een match tussen toekomstige en huidige frequentie.

V: (L) Dus jullie zeggen dat we ons nu bezig moeten houden met onze antennes en zo, omdat dat onze huidige frequentie is en die bepaalt onze toekomst. We moeten die huidige frequentie afstemmen op kosmische doelen, zodat die toekomstige uitkomst wenselijk is?

A: Ja

V: (Artemis) In zekere zin zijn wij wat wij zullen zijn. Dus dat betekent dat we nu moeten zijn wat we dan zullen zijn.

(L) Oké, dus dat leidt tot mijn vraag.

(Andromeda) Alle wegen ... [gelach]...leiden naar de vraag!

(L) Wat voor gebruiken, denken, gedrag, of wat dan ook helpen ons eigenlijk in ons leven om ons te beschermen tegen hyperdimensionale manipulatie of schade die onze frequentie kan schaden of de dingen kan vertroebelen? Ik heb hier bijvoorbeeld opgeschreven wat de katholieken doen: bidden, biecht, sacramenten, therapeutische rituelen, zegenen van voorwerpen, incidentele uitdrijvingen, dat soort dingen. Dat is wat ze doen om hun kudde veilig te houden. Ze schrijven zeven sacramenten voor en al dat soort dingen. We weten dat dat niet noodzakelijk het juiste recept is om de hele klus te klaren, maar het is niet slecht, en ze waren zeker op de juiste weg met sommige dingen. Ik ga hier niet het kind met het badwater weggooien. Dus wat ik wil weten is, wat zijn goede, heilzame, beschermende handelwijzen?

A: Je hebt een doordachte lijst gemaakt, dus lees die alsjeblieft!

V: (L) Nou, goed... Ik heb een lijst gemaakt. Om zichzelf te beschermen tegen hyperdimensionale manipulaties en kwaad, zou ik zeggen dat het vermijden van dissociatie één van de voornaamste dingen is.

A: Ja.

V: (Artemis) En geen negatieve gedachtenlussen voeden.

(L) Ja, als je dissocieert, zit je ten eerste in een fantasie, wat betekent dat je geen aandacht schenkt aan de werkelijkheid. Nummer twee, je hebt negatieve gedachten en raakt in negatieve gedachtenlussen terecht. Dat lijkt me een van de belangrijkste. Heb ik daar gelijk in?

A: Inderdaad!

V: (L) Oké. De volgende betreft voeding. Als je voeding waardeloos is en je al die chemicaliën binnenkrijgt die de door de STS krachten gemanipuleerde Aardse vertegenwoordigers [van de STS krachten] in en op ons voedsel stoppen om ons te vergiftigen, kan dat daar [ons lichaam] binnenkomen en onze proteïnen en antennes in de war brengen. Dus, voeding zou een tweede ding zijn, ja?

A: Ja!

V: (L) Oké. Met betrekking tot voedingspatronen heb ik opgeschreven: zoveel mogelijk regelmatige uren aanhouden, een evenwichtige darmbiota hebben... dat soort dingen. Oké, het volgende punt op mijn lijst is: het delen van indrukken en problemen.

A: Een belangrijke! Velen zijn zo terughoudend om gedachten, indrukken, zorgen, angsten, enz. te delen. Dit verandert het innerlijke landschap dramatisch en kan zelfs de receptoren uitschakelen, zodat je meer onderhevig bent aan STS-manipulatie van gedachten en gevoelens door mechanische middelen!!!

V: (Artemis) Delen is ZEER belangrijk.

(Joe) Door mechanische middelen?

(L) Mechanisch zou chemicaliën inhouden, straling, enz... Dus, zeggen jullie aan de andere kant hiervan dat de daad van communicatie of gemeenschap met anderen of delen eigenlijk kan helpen om sommige van deze mechanische storingsmiddelen te overwinnen?

A: Ja

V: Als je niet deelt, heb je in feite een innerlijke dialoog met een echokamer. Je krijgt geen echte feedback of informatie of perspectieven. En dan is het gemakkelijk om in een neerwaartse spiraal terecht te komen van verkeerd denken.

(L) Ja, dat is een goed punt: Als je niet deelt, zit je alleen maar in een echokamer! Als je jezelf voor jezelf houdt en afsluit, zit je in een echokamer. Dan ben je meer vatbaar voor de STS- manipulaties en manoeuvres.

(Andromeda) En niets kan helpen om dat te corrigeren.

(L) Ja. Het volgende punt op mijn lijst is: het zo mogelijk goedmaken met de persoon die onrecht is aangedaan, en als dat niet mogelijk is, het goedmaken met de wereld in het algemeen. Ik ben me ervan bewust dat er situaties kunnen bestaan waarin je heel erg veel spijt hebt en waarin het gewoon niet praktisch is, of het zou de dingen alleen maar erger maken om te proberen het goed te maken. Daarom denk ik dat je onder die omstandigheden het beste...

(Artemis) ...verlossing kan zoeken door anderen te helpen.

(L) Ja, verlossing bereiken door te geven aan het universum en anderen in nood. Ik bedoel dat in termen van gedachten, tijd, energie, wat dan ook.

A: Ja.

V: (L) Oké, dus dat is niet een grote belangrijke, maar wel een goede. De volgende die ik heb is energie te besparen en de STS-dynamiek niet voeden.

A: Weer een belangrijke en een van de moeilijkste, want STS gebruikt veel trucs en valstrikken om mensen in een negatieve dynamiek te zuigen, zodat ze voedsel worden.

V: (L) Natuurlijk, als je voedsel wordt, voed je de STS-kant en versterk je die, niet alleen tegen je eigen belang in, maar ook tegen het belang van STO zelf. Het lijkt me zoiets als psychopathie. Ze proberen allerlei blufpraktijken, gemeenheid en rottigheid, enzovoort. Wanneer je sterk, sterk, sterk bent door allerlei vreselijke acties of behandelingen van de kant van, laten we zeggen, een psychopaat, is de laatste wanhopige manoeuvre, wanneer ze weten dat ze je niet op een andere manier kunnen krijgen, het proberen om je medelijden op te wekken. Ze zorgen ervoor dat je je schuldig voelt. Schuldig voelen of medelijden met hen hebben is als... het wordt in feite voedsel.

A: Schuldgevoel is in wezen een zaak van het ego van een zeer heimelijke aard.

V: (L) Wat betekent dat? Betekent het dat...

(Pierre) Het betekent dat het slachtoffer zwak en ellendig lijkt en...

(L) En het geeft JOUW ego een goed gevoel om te denken dat je aan hun wensen en behoeften kunt voldoen.

(Artemis) Of je hebt het gevoel dat je medelevend bent. Het is als valse empathie, bijna.

(Pierre) En vaak is degene die dit medelijden met hemzelf genereert, in de kern is het een egotrip. Ze voeden zich ermee.

(L) Voor hen is het een egotrip, en als je toegeeft aan hun schuldgevoel dat ze je opleggen, voed je in de eerste plaats het STS-deel van hen. En dan denk ik dat je ten tweede je eigen ego in jezelf voedt omdat je je een redder voelt of je nodig voelt of alsof je iets zult krijgen. Het is die dynamiek van de vrouwelijke vampier! De zwerver (NvV: in de Engelse tekst wordt hiervoor het woord ‘waif’ gebruikt). "Als ik deze persoon kan redden of kan doen wat ze willen of nodig hebben of wat dan ook, dan zal er iets voor MIJ zijn!"

(Pierre) En deze discussie suggereert dat we lang hebben gesproken over hoe belangrijk het is om de realiteit te zien zoals ze is. Maar uit deze gedachtewisseling blijkt dat het naast gedachten ook belangrijk is om de juiste gevoelens te hebben voor de juiste persoon in de juiste context. Is dat juist?

A: Ja.

V: (L) Goed, laten we verder gaan met het volgende punt op mijn lijst. Het volgende is... Ik heb dit op de lijst gezet, maar ik weet niet of het daar moet staan. Ik dacht dat het iets nuttigs zou zijn: contact maken met voorouders en geëerde heiligen in 5D voor bescherming. Ik dacht dat dat wel nuttig zou zijn. Ik denk dat mensen moeten uitzoeken of ze voorouders of overleden familieleden hebben of iemand die een goed en fatsoenlijk mens was met wie men mentaal kan praten of communiceren door hen brieven te schrijven, of communicatie middels dromen, en hen om bescherming vragen.

A: Ja

V: (Ark) En als je je voorouders niet kunt vinden, moet je de voorouders van iemand anders vinden!

(L) Nou, dat is waar. Je kunt iemand vinden die goede voorouders heeft, en hun voorouders worden jouw voorouders doordat jullie gedeelde realiteiten hebben. Je stelt je open en deelt je zorgen en problemen. De goede voorouders van een groep of van één persoon in een groep worden de goede voorouders van de andere leden van de groep.

(Pierre) En hier noemde je niet AL je voorouders - alleen de goede. Hetzelfde geldt voor de heilige figuren. Ik denk dat mensen zich ervan bewust moeten zijn dat er veel heiligen zijn die geen heiligen waren en andere mensen die verguisd werden maar die eigenlijk goed waren.

(L) Er zijn heiligen die heilig werden verklaard, maar die eigenlijk geen goede mensen waren. En dan zijn er andere heiligen die die titel wel verdienden. Dat is een goed onderwerp voor discussie... niet een C's discussie, maar eerder een discussie onder mensen. Wat me ook nuttig leek voor mensen om te doen is het begeleiden van pas overledenen. Als er iemand in je kennissenkring of groep of wat dan ook is die op het punt staat over te gaan of onlangs is overgegaan, zou je hem of haar op de een of andere manier kunnen helpen begeleiden in de werkelijkheid waaraan hij of zij misschien niet gewend is (uiteraard), maar vooral vanwege zijn of haar gedachtepatronen tijdens het leven. Zoveel mensen in deze door materialisme gedreven wereld denken niet dat er een hiernamaals of een andere wereld is. Als ze daar aankomen, weten ze niet wat ze moeten doen! Ze beseffen niet eens wie of wat ze zijn of welke kant ze op moeten. Is dat een goed idee?

A: Ja, maar voor bepaalde mensen natuurlijk.

V: (L) Dat is niet iets wat iedereen zou moeten doen. Maar als je een dierbare hebt die stervende is, kan het zeker geen kwaad om openhartig met hem of haar te praten over het proces waar hij of zij doorheen gaat en wat je kunt verwachten. Iets anders wat ik op mijn lijst heb gezet is dat wanneer je in een groepssituatie bent of in ons soort groep, één van de dingen die we altijd hebben geprobeerd te gebruiken om mensen tot volledig bewustzijn van hun realiteit te brengen, is wat wij de spiegel noemen. In sommige gevallen is het een zeer delicaat proces. In andere gevallen is het enigszins onplezierig. Nou, het is NOOIT plezierig. Tenzij je zover bent gekomen dat als iemand je vertelt dat je het verknald hebt, je oprecht kunt reageren met: "Oh, bedankt dat je het me vertelt!" Maar bijna niemand doet zoiets oprecht, omdat het niet zo eenvoudig of gemakkelijk is als gewoon die woorden zeggen. Dus, het lijkt mij dat dit proces dat we ondernemen een soort inwijding is. Is dat een manier...

A: Ja, maar er moet voorzichtig mee worden omgegaan, want velen zijn niet klaar voor dat gevorderde werk.

V: (L) Oh, en er was nog één ding dat ik onderaan de lijst had staan. Ik denk dat het bij het voedingspatroon hoort. Ik dacht dat het een goed idee was om één dag per week te vasten.

A: Periodiek vasten volstaat.

V: (L) Oké, dus bidden is duidelijk een goed iets. Is er nog iets dat ik gemist heb?

(Chu) Samen zingen.

A: Ja! Iets wat je de laatste tijd hebt gerealiseerd zoals Chu net zei!!!

V: (L) Samen zingen - en het moet wel het zingen van de juiste liedjes zijn. Ik was hier laatst mee aan het experimenteren toen we karaoke deden, gewoon kijken hoe mensen het deden als je ze met bepaalde liedjes laat beginnen en dan naar verschillende niveaus laat gaan. Iedereen deed het vrij goed, denk ik. Ze voelden zich er vrij gemakkelijk bij. Ik denk dat het nuttig kan zijn om een volgorde te bepalen van de liedjes die je moet zingen in een bepaalde volgorde van een bepaald type. Als iedereen over de hele wereld dezelfde liedjes zou zingen, zou dat dan een soort limbische link zijn?

A: Ja!!

V: (L) Zo, ik denk dat ik alles heb behandeld. Nou, ik heb Divinatie op de lijst... Voor dagelijks gebruik gebruiken we de I Ching, en ik denk dat veel groepsleden dat ook doen. Ik denk dat we dat hebben ondervangen. Een ding dat ik noteerde op mijn kleine lijst hier was dat de apostel Paulus dingen opsomde om te vermijden, en dan dingen om te verbeteren. De ondeugden die hij noemde, dingen die je moet vermijden, waren: ontucht, losbandigheid, vijandschap, ruzie, jaloezie, woede, egoïsme, tweedracht, afgunst, dronkenschap. Nou, dat is allemaal vrij standaard. Ik denk dat het een goede basislijst is en je kunt hem op verschillende manieren toepassen, afhankelijk van je omstandigheden. Daarna noemde hij de deugden: liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Zelfbeheersing was wel een interessante voor hem om op die lijst te hebben. En: geen eigenwaan, elkaar niet provoceren, en geen afgunst. En aan het eind van zijn lijst zei hij: "Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten", en "Laten we niet lusteloos worden of de moed verliezen." Dus, ik dacht dat dit eerder positieve dingen waren om over na te denken.

A: Het is in de context van deze discussie heel belangrijk om het gedeelte over het "zaaien" te onthouden.

V: (L) Oh, jullie bedoelen over je antennes en hoe je antennes je toekomst bepalen. Wat je zaait, zul je oogsten. Dus, als je niet zorgt voor je innerlijke landschap en de directe wereld om je heen in termen van je groep en je associaties enzovoort, dan verpest je je antenne en dan zul je een slechte toekomst hebben omdat je antenne de verkeerde dingen zal aantrekken. Is dat wat jullie bedoelen?

A: Ja

V: (Artemis) In principe is vooruitzien heel belangrijk.

(L) Ja. Oké, laten we een korte pauze nemen.

[PAUZE]

(L) Nou, heeft iemand nu al wat vragen bedacht?

(Chu) Het andere is samen Eiriu Eolas te doen en kristallen en zo. Maar dat wordt al gedaan.

(L) Ja, ik was aan het bedenken wat ik er aan toe kon voegen. Nou, laten we het vragen...

A: Die zijn inderdaad een belangrijk onderdeel van het zelfafstemmingsproces.

V: (L) Oké. Dus, is er iets dat ik niet op mijn lijst had staan dat wel op de lijst zou moeten staan?

A: Niet als zodanig.

V: (L) Ik denk dat we het kunnen uitbreiden zoals het ons goeddunkt. Hoe dan ook, het is duidelijk geworden dat het langdurige proces van deze passage door de Wave… Ik bedoel, ja, we zien dat het weer gek wordt, we zien de mensheid gek worden, vuurballen die toenemen, aardbevingen, vulkaanuitbarstingen, en al die dingen. Maar het lijkt mij dat omdat deze dingen geleidelijk over ons heenkomen en dan gemeengoed worden, mensen de neiging hebben om te gaan denken dat er eigenlijk niets aan de hand is. Ze denken misschien dat dit het ergste is wat er kan gebeuren, dat er eigenlijk niets zal gebeuren. Ik zie dat overal. Maar de oude profetieën zeiden dat de overgang naar een nieuwe realiteit is als een vrouw in het kraambed. Je begint met kleinere pijnen, en dan kom je uiteindelijk op het punt waar het hele geboorteproces wat wild rommelig en culminerend is. Op dit moment lijkt het alsof we in die lange periode zitten waarin mensen gewend raken aan chaos. En ze denken, "Oh, nou! Dit is zo slecht nog niet. Als dit het ergste is wat er kan gebeuren, ga ik maar gewoon een normaal leven leiden."

(Pierre) Iets anders dat deze normalisatie van chaos in de hand speelt is dat de evolutie niet lineair is. Het is niet zo dat je 10 tornado's hebt, dan 15, dan 20. Soms zijn er perioden van rust. Dus dat helpt het gedeelte van het wensdenken.

(L) Ja. Dat is de manier waarop het werkt. Ik denk dat dat de reden is waarom mensen gemakkelijk op een dwaalspoor worden gebracht of ze laten denken dat dit het ergste is dat het gaat worden, en dat ze dus verder kunnen gaan en een normaal leven kunnen leiden. Ik veronderstel dat je in sommige opzichten een normaal leven kunt leiden... en we moedigen mensen aan om te doen wat ze kunnen in de wereld, zolang het hen niet neerhaalt of in zelfgenoegzaamheid of slaap zuigt.

A: Eén ding om te overwegen is dit: Is het zogenaamde "normale leven" er een van uitbreiding van STO of is het er één van inkrimping tot STS?

V: (Artemis) Dat hangt af van het perspectief van de persoon. Een normaal leven voor een normaal mens is denk ik meer STS.

(L) Nou, ik denk dat het grootste probleem voor sommige mensen die proberen gewoon een normaal leven te leiden is dat wanneer ze dat doen, ze omringd worden door andere mensen die gewoon proberen een normaal leven te leiden volgens het materialistische stramien. Dat maakt het voor hen onmogelijk om zich open te stellen, te communiceren, te delen en alle dingen te doen die op de lijst staan die we hebben gemaakt. Zij kunnen dat niet echt doen met de meeste mensen, omdat de meeste mensen niet op die manier zijn afgestemd. Daarom vervallen ze in samenvloeiing zoals Mouravieff zei. Ze worden steeds minder wakker en bewust, en hun antennes sluiten zich af. Ze komen terecht in een soort STS-zwart gat.

(Joe) Natuurlijk vertellen ze zichzelf dat dat niet het geval zal zijn.

(Ark) Ik zou graag een opmerking willen maken. Ik denk dat we voor een groot deel niet echt weten wat er om ons heen gebeurt. Als ik naar buiten ga en zie wat mensen aan het doen zijn, zijn al die jonge mensen gewoon zo [doet mensen na die rondlopen en naar de smartphone in hun hand staren]. Dit is hun normale leven!

(L) Met hun telefoon in hun hand. Of oordopjes in hun oren, waardoor ze interactie met anderen buitensluiten.

(Ark) En dat is het normale leven. Er is helemaal geen normaal leven!

(Joe) Klopt.

(L) Dus een zogenaamd normaal leven gaan leiden is eigenlijk naar het abnormale leven gaan. De enige plek waar je een echt normaal leven kunt hebben is met een groep mensen die oprecht streeft naar groei en verandering...

(Chu) Dat is de vraag die mensen zich moeten stellen. Er zijn mensen die verleid worden door deze ideeën over een normaal leven. Zij moeten zich herinneren en zich afvragen of de wereld waarin zij willen leven normaal is? Het is NIET normaal. Alles wat ze zich nu inbeelden is een romantisch idee van hoe de wereld er echt uitziet, maar dat is het niet.

(Joe) Het is het Gras is Groener - syndroom. Ze hoeven alleen maar naar de wereld om hen heen te kijken, en dan terug te denken aan het leven dat ze hadden voordat ze bezig waren met de groei en ontwikkeling en het afstellen van de antennes.

(Scottie) Ik weet niet meer of het Gurdjieff of wie dan ook was, maar er is een gezegde dat zegt dat als je eenmaal "ontwaakt" bent, teruggaan naar dat vorige "normale" leven niet mogelijk is. Het is niet dat je het niet kunt doen. Dat kun je wel! Maar tegen welke prijs? Er is altijd een prijs die je moet betalen. Dus het is zelfs erger dan alleen maar romantiseren, in sommige gevallen tenminste.

(Joe) Hoe langer mensen bezig zijn om echt te worden, en beseffen wat voor werk het echt inhoudt, hoe minder ze zich herinneren en hoe meer ze het leven dat ze daarvoor hadden romantiseren.

(Chu) De aantrekkingskracht is zo sterk.

(Pierre) En over wat Ark zei: dat is hun leven. Hun gezicht kleeft aan dat scherm. Het is interessant in combinatie met wat we zeiden over hoe een gezond leven te leiden en ons te verwijderen van STS-invloeden. Stel je de antennes voor van mensen die dat doen en rotzooi eten...

A: We hebben jaren geleden al sterk gewaarschuwd voor elektronische apparaten!

V: (Pierre) Het heeft epidemische proporties aangenomen. Het grootste deel van wie we zijn en wat we zien en wat we denken wordt bepaald door ons ontvangstvermogen dat in principe wordt bepaald door proteïnestructuren, we zijn in principe ontvangers. Stel je voor als je een ontvanger verzadigt met destructieve straling van apparaten? Dat moet een feest voor STS zijn.

(L) En als je geen groep hebt waarmee je over alles kunt praten om dat tegen te gaan en dingen aan de oppervlakte te brengen... Als je niet in een positie bent waarin je sommige dingen over je voedingspatroon en regelmatige uren en eisen die aan je gesteld worden enzovoort kunt regelen, dan ben je er geweest in deze realiteit waar we ons nu in bevinden! Heeft iemand nog andere vragen?

(Pierre) Ik wilde iets vragen over de Notre Dame de Paris. Was dat een ongeluk?

A: Nee

V: (Pierre) Veel samenzweringstheorieën gaan over dit enorme vastgoedproject, geld verdienen, enz. Wat was het fundamentele motief van deze brandstichting in de Notre Dame?

A: Vernietiging van het symbool: Onze Vrouwe Moeder, d.w.z. de Aarde.

V: (Pierre) Het is mij opgevallen dat bij die valse vlag operaties vaak van tevoren een samenzweringstheorie wordt voorbereid voor het massapubliek. Hier betreft de samenzweringstheorie geld. Het gaat over het krijgen van olie, het krijgen van mooie gebouwen. Maar eigenlijk, daarachter, zijn de echte daders bezig met diepere dingen zoals symbolen, ideologieën, gevoelens.

(L) Symbolen zijn zo belangrijk. Het is net als in de film V for Vendetta. Hij had het over het Parliament als een symbool.

(Chu) Het is het collectieve onbewuste. En hoe hebben ze het gedaan? Was het thermiet of wat?

A: Gewone elementen voor brand. Meer was er niet voor nodig.

V: (L) Versneller of zoiets. En dan is het op zo'n plek waar het moeilijk is om brandweermannen in te krijgen, en er waren vertragingen. Dus is het mogelijk dat STS-krachten de gedachten en harten beheersten van de mensen die betrokken waren bij het stichten van de brand en het omgaan met de brand?

A: Ja!!

V: (L) Oké, nog andere vragen?

(Pierre) Maar het was geen normale burger die dacht...

(L) Nee, het waren aangestuurde individuen.

(Pierre) Geïsoleerde individuen, of een door inlichtingendiensten georganiseerde groep?

(L) Ik zou zeggen dat het waarschijnlijk wat wij noemen het crypto-geografische ding is dat op een heleboel mensen werkt.

(Pierre) Niet Mossad?

(L) Ik denk niet dat het altijd Mossad hoeft te zijn.

(Pierre) Dit voelt erg kabbalistisch aan. Het Christendom is de oude vijand.

(Joe) Als het social engineering is, als het een poging is om de massa te beïnvloeden door een van de symbolen te vernietigen, dat zou...

(Pierre) Laten we vragen: Wie heeft het gedaan?

A: Niet één entiteit. De brand werd aangestoken door een gemanipuleerde moslimgroep.

V: (L) En wie manipuleerde de groep?

A: Jullie favoriete STS-inlichtingendienst.

Q: (Joe) Mossad?

A: Ja

V: (Pierre) Ja.

(Joe) Het was in feite een terreuraanslag.

A: Ja

V: (Joe) Het is dezelfde modus operandi: een stelletje gemanipuleerde moslims.

(Pierre) Maar deze keer, in tegenstelling tot soortgelijke scenario's, wezen de media niet onmiddellijk met de vinger naar een paar moslimterroristen. Het zou een perfecte gelegenheid geweest zijn om de moslims verder te demoniseren en de botsing der beschavingen op te drijven. Waarom boden ze het publiek geen moslim als zondebok aan?

(L) Nou, voor het geval het je nog niet was opgevallen, dat doen ze de laatste tijd niet zo veel meer. Na de laatste paar incidenten met moslims, zoals Charlie Hebdo en Muhammed Merah, is alles omgedraaid! Nu zijn moslims de onderdrukten! Ze zijn een beschermde soort!

(Joe) De agenda van de laatste jaren is geweest om in de geesten van de Westerse Christenen de idee te creëren dat Moslims kwaadaardige terroristen zijn. En wanneer de geprogrammeerde mensen dan opstaan en zeggen, "Moslims zijn slecht! We willen ze hier niet!" vertellen de manipulators hen dat zij boosaardige racisten zijn en dat ze hun mond moeten houden. Dus, mensen hebben al enigszins verondersteld dat het Moslims waren...

(L) Ze plaatsen hen in deze situatie omdat het cognitieve dissonantie is.

(Pierre) Zodat ze dusdanig geprogrammeerd zijn in het denken van deze gedachtepatronen dat je de zondebok niet hoeft aan te wijzen.

(Joe) Er waren zoveel andere gebeurtenissen rondom de Notre Dame-brand gaande betreffende andere christelijke kerken met branden of aanslagen. Er werd veel geopperd dat Moslims hier achter zaten.

(L) Op dit moment hebben ze de zaken dermate gemanipuleerd dat het christendom in feite gedemoniseerd en vernietigd kan worden nadat ze de christenen al hadden gemanipuleerd om te denken dat moslims terroristen zijn. Dus nu zijn zij de slechteriken omdat ze datgene denken wat ze, doordat ze gemanipuleerd zijn, denken. Ze hebben zichzelf in wezen in de positie gebracht om aan vernietiging te worden onderworpen.

(Chu) Het is als een super-kwaadaardige manier van gaslighting.

(L) Het is verraderlijk. Voor zover ik kan zien, zijn de Islam en het Jodendom zoals ze vandaag de dag worden gepraktiseerd, gebaseerd op wat Israel Shahak schreef, de dingen die het dichtst bij materialistisch Satanisme komen die ik ooit heb gezien. En ik wil het Christendom ook niet goedpraten, maar er zijn enkele fundamentele dingen in het Christendom die werkelijk goed en welwillend waren.

A: Ja

V: (L) Als mensen terug konden keren naar het oorspronkelijke Paleochristendom dan zou de wereld er heel anders uitzien. Maar je zult daar zeker niet geraken door materialistisch Darwinisme.

(Pierre) Maar als je vanaf grote afstand naar de geschiedenis kijkt, krijg ik het gevoel dat de meest fundamentele dynamiek is: de vernietiging van het christendom. En alles wat we vandaag zien is...

A: Hoe stellen jullie voor dat ze het mogelijk zouden kunnen maken om het christendom te vernietigen?

V: (L) Nou, precies wat ze aan het doen zijn. Een oppositie opzetten en dan de tegenstander verdedigen als een onderdrukte minderheid.

(Joe) Het punt is dat... Ik bedoel, je hebt in je hoofd dat er een soort botsing van beschavingen zal zijn, maar dat lijkt niet het doel te zijn. Als je kijkt naar de social media van vandaag, zijn ze op het punt aanbeland waar christenen worden veroordeeld als in principe atavistische racistische achterlijke mafkezen. Als ze...

(Artemis) Ik denk dat ze willen spreken...

A: Dat was al die tijd al het plan. Pas op! Het komt tot vervulling en alleen degenen die wakker en bewust blijven kunnen navigeren. De STS krachten zijn vastbesloten om bewustzijn en de mogelijkheid van het scheppen van een nieuwe realiteit de kop in te drukken.

V: (L) Dus jullie zeggen dat - en ik denk dat jullie het al eerder hebben gezegd - dat het belang van het afstemmen van de antennes van een groep mensen, het belang van wakker en bewust blijven, is omdat je dan een ontvanger wordt voor creatieve energieën?

A: Ja ja ja!!!

V: (Joe) Is het zo dat mensen die een bepaald bewustzijn hebben dat gelijk staat aan informatie of ideeën of ontvangenis van de wereld in hun geest, dat dit bouwstenen zijn die bijdragen aan een nieuwe werkelijkheid?

A: Het is niet zo dat zij die volharden tot het einde gered zullen worden, maar dat zij die volharden tot het einde anderen zullen redden. Het is jullie keuze om tot diegenen te behoren die ervoor kiezen om deel uit te maken van de voorhoede van de nieuwe werkelijkheid!!!

Tot ziens.

(L) Dus dat is eigenlijk gericht aan iedereen die deze sessie leest.

(Andromeda) Het gaat er niet alleen om te overleven of te volharden.

(L) Het gaat erom te overleven en anderen te dienen!


EINDE VAN DE SESSIE
 
Top Bottom