Sessie van 14 april 2018

Laurs

Dagobah Resident
FOTCM Member
Dit is de Nederlandse vertaling van de sessie van 14 april 2018. Gelieve ideeën en commentaren te plaatsen op de originele thread van deze sessie.

Sessie datum: 14 april 2018


Laura, Andromeda en Artemis aan het bord

Pierre, Joe, Chu, Ark, Mikey, Possibility of Being, Scottie, Niall, Noko the Wonderdog, The Lunar Module, Princess Leia

[[Laura was tijdens de sessie aangesloten op de NeurOptimal machine om te bekijken of er interessante hersengolfactiviteit werd geregistreerd. We verwijzen naar de volgende post voor commentaar op de gegevens die we kregen. Om deze uiterst wetenschappelijke exercitie kracht bij te zetten, bracht Arky zijn gaussmeter mee, die op de tafel naast het bord werd gelegd.]


Laura session with Neuroptimal 14 April 2018.jpg


V: (L) Vandaag is het 14 april 2018. [Overzicht van de aanwezigen] Ik ben aangesloten op de NeurOptimal machine, we hebben een gaussmeter en we zijn er helemaal klaar voor. Hou allemaal mijn elektroden in de gaten en zorg ervoor dat ze er niet afvallen.

(Joe) Wat te doen als de elektroden beginnen te roken?

(L) Nou, dan haal je een brandblusser.

(Joe) Prima.

[De gaussmeter knettert op achtergrond]

[NEURO - We namen Laura's oorspronkelijke basislijn, het zag er zo uit:]

Pre session baseline.png


Pre Session transfer.png


Pre Session 3D.pngA: Hallo Aarde! De dingen gaan nu snel, nietwaar?

V: (L) Gebeurt er iets op de NeurOptimal machine?

(Chu) Jouw lijnen zijn zeer groot. Mag ik even stoppen en de analyse bekijken?

(L) Ja.

(Artemis) Even stoppen! Wetenschap in uitvoering...

[NEURO]

(Chu) De onderbewuste zijn erg groot en de gamma is groter dan normaal. De lijnen zijn ENORM! De blauwe en de roze zijn enorm. [Dit kan komen doordat we langere perioden opnamen om niet te vaak te hoeven pauzeren]. 3D is normaal, met lentegroene pieken op 5. Snapshot normaal. Basislijn 375. Overdracht ging krakkemikkig. Het begon supergoed en nu kruisen ze elkaar en zijn stekelig. De samenhang bevindt zich allemaal in het lagere bereik, behalve nummer één op 0,7.

(L) Dus het is iets raars aan het doen.

(Artemis) Laten we het gedurende de gehele sessie doorlopen.

(L) Goed, de dingen gaan snel... Dat is wat ze zeiden, toch? Oké. Wil iemand die tennisbal pakken en met een lob terugslaan?

(Pierre) Waar verwijzen ze specifiek naar?

A: Diogenes-syndroom geactiveerd! Aarde reageert! Alles op schema!

V: (Pierre) Dionysos gaat meestal over hedonisme, nietwaar?

(L) Niet bepaald, het ging over waanzinnige... gewoon chaos. Chaos!

(Pierre) Over feesten, orgieën en plezier?

(L) Nee. Het ging over dood en vernietiging en zelfs kannibalisme. Ze vonden een slachtoffer, sneden hem in stukken en aten hem op! Oké, dus ik veronderstel dat jullie specifiek verwijzen naar het politieke gedrag van de VS, het VK en Frankrijk en hun aanval op Syrië?

A: Ja en zoveel meer.

V: (Pierre) Hun eerste antwoord overstijgt het Syrische conflict. Alsof de hele menselijke bevolking dit syndroom begint te omarmen.

(L) Dus, we moeten de Dionysische kwestie nog wat beter onderzoeken om meer begrip te krijgen van wat dat mogelijk zou kunnen betekenen. Natuurlijk, wat er nu aan de hand is kan een ander begrip geven van de oude geschriften.

(Joe) Mm-hmm.

(L) Goed. [Zet de gaussmeter weer aan - die schakelt automatisch uit na een paar minuten] Dus, hebben we vragen?

(Joe) Ik wilde vragen hoeveel Amerikaanse raketten in Syrië zijn neergeschoten?

A: Ruwweg 70 procent.

V: (L) Dus met andere woorden, zoals sommige van deze websites suggereerden, het was gewoon veel ophef over niets.

A: Voedde het syndroom.

V: (L) Dus er zijn mensen die zwelgen in dood en verderf?

A: Inderdaad.

V: (Pierre) Jullie zeiden over de Diogenes-traditie dat ze een slachtoffer in stukken sneden en hem opaten. Maar op dit moment hebben ze een tekort aan slachtoffers in Syrië.

(L) Ik denk niet dat dat... Ik gaf je alleen maar een korte samenvatting van wat ik weet uit de geschiedenis. Daarom zeg ik, dat dit het een geheel nieuwe interpretatie kan verschaffen.

(Artemis) Nou, hedonisme en orgieën zijn slechts enkele stappen voor ...

(L) Het ging niet zozeer om hedonisme. Het ging om...

(Joe) Algemene chaos.

(L) Ja, het ging om tot waanzin gebracht worden. Het was krankzinnig.

(Andromeda) De Maenaden...

(L) Het was gewoon WAANZIN!

(Pierre) Wanneer bereikte dit zijn hoogtepunt?

(L) Ik weet het niet. Het was nog steeds aan de gang in het oude Rome. Er werden wetten tegen aangenomen.

(Pierre) Maar het oude Rome rond de tijd van Julius Caesar, of later?

(L) Ja, en ik denk zelfs nog later. Het kan zelfs ondergronds zijn gegaan.

(Joe) Het kwam min of meer periodiek tot uitbarsting.

(L) Ja, het was een uitspatting, gek worden, chaos, dood, vernietiging, puinhoop...

(Artemis) Hedonisme, en dan is de volgende stap gek worden.

(Pierre) Misschien zou een vraag zijn: Is de hoofdoorzaak van deze opkomst van het Diogenes-Syndroom kosmisch?

A: Ten dele. Wij hebben jullie gezegd dat de STS krachten [Gaussmeter piept bij het spellen van "krachten"] wanhopig zouden worden naarmate de verandering nadert. Denk aan de waanzin van de zogenaamde "liberale" factie in de VS en elders.

V: (Andromeda) Dus dat is een voorbeeld van het Dionysos-Syndroom.

(L) Oh ja, ik bedoel denk er eens over na! Ik heb wat video's gezien van die {liberale sneeuwvlokjes} mensen die zich gewoon volkomen GESTOORD gedragen! (NvV: De Engelse term ‘liberal snowflakes’ vertaalt zich als ‘sneeuwvlokjesgeneratie’ in het Nederlands, waarmee mensen worden bedoeld die een opgeblazen gevoel van uniekheid, ongegrond menen ergens aanspraak op te kunnen maken, zeer emotioneel zijn, zich snel gekrenkt voelen en niet in staat zijn met andersdenkenden om te gaan.)

(Artemis) Het is hun toegeeflijkheid, slechte gewoonten, hedonisme...

(L) "En zeg niets gemeens tegen me"...

(Artemis) En sneeuwvlokkerij, en, "veroordeel me niet"...

(Joe) Het is een syndroom van het aanspraak-maken-op, waarbij iemand op dat ogenblik meent dat hij er recht op heeft om het te uiten en het te krijgen en dat aan die behoeften voldaan moet worden. Zonder terughoudendheid.

(Andromeda) Is dat wat jullie bedoelen met het Diogenes-Syndroom?

A: Komt dicht in de buurt.

V: (Artemis) Wacht eventjes, wacht eens even! We hebben ze niet gevraagd hoe ze heten of waar ze vandaan komen.

(L) Oh. Kunnen we een naam krijgen en waar je vandaan komt?

A: Klioppiaea van Cassiopaea!

V: (Artemis) Leuk je te ontmoeten. Oké, ga verder.

(Pierre) Over revolutionaire bewegingen: Die lijken mij enkele hoogtepunten in de Dionysische cyclus. Franse Revolutie, Bolsjewistische Revolutie, zelfs de nazi's, of wat we nu meemaken. Het lijkt altijd hetzelfde patroon te zijn: je hebt een stel pathologische individuen die een simplistische ideologie verspreiden die gericht is op het zich gerechtigd voelen en slachtofferschap en die eindigt met de vernietiging van iedereen die zich verzet tegen de [Gaussmeter piept] simplistische destructieve bewegingen. Uiteindelijk betekent dat ook de vernietiging van gewetensvolle mannen en vrouwen. Dus, mijn vraag is: Is het uiteindelijke doel van revolutionaire bewegingen de vernietiging van wezens met een ziel?

A: Vrij vaak. Maar vermijding is mogelijk met kennis.

V: (Joe) Ze spraken daarnet over [Gaussmeter piept] hoe de STS krachten [Gaussmeter piept] wanhopig zouden worden als de verandering nadert. Is er een soort "zo boven, zo beneden" situatie gaande waarin de VS en hun bondgenoten in feite wanhopig worden naarmate een verandering in de wereldmacht structuur nadert, en dat is wat hen tot waanzin drijft?

A: Ja. We hebben jullie gezegd dat er evenwicht aankwam.

V: (Scottie) Cool!

(Pierre) Het betekent dat het evenwicht op twee niveaus wordt hersteld: hyperdimensionaal niveau waar STS minder overwicht heeft, en...

(L) Nou, die aanname kun je niet doen. Dat is een grote aanname dat er daar minder STS dominantie is.

(Pierre) Nou, is op het menselijk niveau de opkomst van Rusland een manifestatie van dit herstel van het evenwicht?

A: Ja

V: (Chu) Kunnen we even pauzeren zodat ik de resultaten kan controleren?

(L) Ja.

[NEURO]

(Chu) Anders zijn er teveel gegevens en duurt het eeuwen om te laden... Als je niet beweegt, is het net een perfecte zandloper waar rechts en links super gebalanceerd zijn - met een gigantisch onderbewust deel [Zie bijgevoegde videoclip.]. De kaart is ook erg samenhangend. Maar als je beweegt, zie je wat verschuivingen. Je bent nog steeds groen... De lijnen zijn nog steeds enorm. Oh, de 3D is veranderd. Nu is het als een onrustige zee met zeer hoge maar dunne pieken bij de zeer lage frequenties. Maar super, super hoog. Dat is de linker, en dit is de rechter. De rechtse is paars met donker koningsblauw, en de linkse is grijsblauw met groene pieken.


Session Capture 2.png


Session 2 3D.png


Session 2 transfer.png


[Iedereen praat tegelijk over golven en kleuren en NeurOptimal grafieken...]

(Chu) Basislijn is nog steeds laag: 224. Nu zijn de hemisferen super in balans - de overdracht.

(L) Dus, het lijkt mij dat hier zitten kletsen en channelen met de C's, een vorm van neurofeedback is, ja?

A: Ja inderdaad!

V: (Artemis) Alleen krijgen wij frequenties die zij niet in hun programma hebben! [laughter]

A: Ja

V: (Joe) Waren die Skripal mensen vergiftigd met een soort zenuwgas?

A: Ja. Maar niet zoals verkondigd en onbeholpen uitgevoerd!

V: (Joe) Dus wie heeft het gedaan?

A: Jullie favoriete spionnen!

V: (Joe) Natuurlijk. De Israëli's, ja?

(L) Waarschijnlijk.

A: Ja.

V: (L) Deden de Israëli's dat zonder de medewerking van de Britse spionnenorganisaties?

A: Ja

V: (L) En ze hebben het zo opgezet dat het leek alsof Rusland het gedaan had, alleen maar om al die vijandigheid te creëren?

A: Ja

V: (Pierre) De organisaties en ambtenaren in het VK, zij geloven het. Zij maken geen deel uit van het plan.

(Joe) Dat is de beste manier om het te doen. Je werpt het gewoon in hun schoot, en zij reageren gewoon zoals hen gezegd wordt te reageren.

(Chu) En dat verklaart waarom ze nog leven, want als ze hen op gemakkelijke wijze hadden willen laten zwijgen, dan zouden ze op enigerlei wijze dood zijn geweest. Maar dat zijn ze niet.

(L) Ja, als zij het hadden gedaan, hadden ze hen in het ziekenhuis vermoord.

(Joe) Dat zijn de Israëli's. Achter de schermen stoken ze iedereen op tegen Rusland, maar als ze rechtstreeks met Rusland te maken hebben, glimlachen ze en zeggen: "Rusland is onze vriend!"

(L) Was er een gasaanval in Douma?

A: Alleen op video.

V: (Joe) Ze verzinnen maar wat en gaan daar dan mee door. Het probleem is de media. Het probleem is dat de media de verhalen gewoon overneemt.

(L) Ik was vandaag dingen aan het lezen, en het viel me op dat de manier waarop ze druk uitoefenen om dingen de kop in te drukken... En dit gaat terug naar, "wanhopig worden als de veranderingen naderen". Het komt mij voor dat het beperken van het delen van informatie via shadow banning op Facebook, het beslissen wie wel of niet een aanvaardbare bron van informatie is, het verbannen van RT uit Washington, DC, en verschillende andere dingen... Dit alles lijkt erop te wijzen dat ze het mechanisme van propaganda aan het aanscherpen zijn omdat zij - iemand - van plan is om alles in gereedheid voor oorlog te brengen. Ik bedoel, ik zie geen andere reden voor deze behoefte om te controleren wat mensen denken. Ze zijn van plan dingen te doen waarvan ze niet willen dat mensen er informatie over delen. Het zijn niet alleen gewone dingen zoals wat er aan de hand is. Ze geven er niet om in verlegenheid gebracht te worden. Het kan ze niet schelen dat ze ontmaskerd worden. In hemelsnaam, deze McCabe figuur! Hij heeft drie keer onder ede gelogen. Voor datzelfde arresteerden ze Paul Manafort, waar ze Flynn voor hebben opgepakt: voor het liegen tegen de FBI in een interview! Hillary Clinton: Er is zoveel bewijs tegen die vrouw dat ze voor de rest van haar leven achter de tralies zou moeten zitten. Maar het is duidelijk dat ontmaskerd worden of onthuld worden als corrupt en verspillend (NvV: in de Engelse tekst wordt de term “swamp creatures” gebruikt) geen consequenties heeft. Dus dat kan het niet zijn waar ze bang voor zijn.

(Joe) Ze zijn bang voor Rusland, in wezen.

(L) Ze willen dingen DOEN, ze zijn van plan dingen te doen waarvan ze niet willen dat de mensen het weten. Ze willen dat de mensen achter hen staan, om Rusland zo zwart mogelijk te maken, zodat iedereen in het land achter hen zal staan. Het is belangrijk voor hen om de instemming van het volk achter zich te hebben als ze oorlog gaan voeren of als ze iets doen.

(Joe) Ik denk niet dat het noodzakelijk is dat ze iets willen "doen", maar ze willen voorkomen dat er iets gebeurt.

(L) Wat?

(Joe) Ze willen voorkomen dat de geesten van de mensen worden beïnvloed door iets dat dicht bij de waarheid komt.

(L) Maar het maakt geen verschil. Ze veranderen hun daden niet...

(Joe) Ik denk dat er een non-lineair effect is.

(L) Nou, ik weet het niet... Ik bedoel, kijk naar die John Bolton en Mike Pompeo. Dat zijn Neocon oorlogshavikken!

(Joe) Ja, en die zitten daar om de aanvallen op Rusland op te voeren.

(L) Ik denk dat zij echt denken dat ze een oorlog gaan krijgen!

(Joe) Rusland is te slim voor hen. Ze kunnen een Derde Wereldoorlog voeren met kernwapens, en dan is iedereen dood. Maar als dat niet lukt, zullen ze de nieuwe realiteit moeten accepteren.

(Ark) Ze kunnen een oorlog beginnen om Iran te vernietigen.

(L) Dat is wat Israël wil.

(Ark) Daar bereiden ze zich op voor. Dat zal de volgende zijn.

(L) Zeiden de C's jaren geleden niet dat dat het uiteindelijke doel was?

(Joe) Nou, Iran, Irak, Libië...

(L) Het uiteindelijke doel was Iran, maar het zou uitlopen op de vernietiging van Israël.

(Joe) Ze proberen misschien die kant op te gaan, maar dat is erg dom.

(L) Is er iets... Wellicht een domme vraag om te stellen, maar: Is er iets dat deze waanzin kan stoppen?

A: Nee, dat is er niet noch zou je het willen stoppen!

V: (L) Waarom zou ik het niet willen stoppen?

A: Zuivering.

V: (L) Het is een zuivering. Met andere woorden, deze mensen...

(Pierre) Het loopt uit op de vernietiging van de slechterikken.

(Joe) Omdat de slechteriken het zwaar te verduren zullen krijgen. Het probleem ligt in het Midden-Oosten. Dat is waar ze wanhopig zijn, en Israël is wanhopig. En zij zien een grote verandering in de wereldmacht aankomen, en zij zullen samen met Amerika op een zijspoor worden gezet. Dat is wat ze willen stoppen. Als het zwaartepunt in het Midden-Oosten ligt, dan zullen ze een oorlog moeten voeren in het Midden-Oosten, ook met Iran. Rusland verkoopt in stilte allerlei wapens...

(L) Ik denk dat Rusland en Iran zichzelf in stilte aan het bewapenen zijn. Een van de redenen waarom ze zoveel geduld betrachten,, is dat het niet alleen hun Zen-bewustzijn tentoonspreidt, maar het geeft hen ook de tijd om zich tot de tanden te bewapenen!

(Joe) Juist. En de Chinezen...

(L) Die bouwen als gekken wapens en superwapens terwijl Amerika en het merendeel van het Westen maar wat aanrommelen.

(Pierre) Daarom zijn de Amerikaanse oorlogshavikken wanhopig. Ze weten dat elke dag die voorbijgaat, de kloof tussen Rusland, China en de VS groter maakt. De VS raakt steeds meer achterop. Hoe langer je wacht met een oorlog, hoe meer kans je hebt om te verliezen. Maar ze zijn echt het punt gepasseerd waarop geen terugkeer meer mogelijk is, denk ik. Vandaag de dag, als ze oorlog voeren, gaan ze verliezen.

(Joe) De kloof wordt steeds kleiner.

(Pierre) Voor mij zijn ze al voorbij het punt.

(L) Daarom hebben ze die wet voor gigantische militaire uitgaven aangenomen. Het probleem is dat de VS hiervoor niet meer over de infrastructuur noch de vakbekwame arbeiders beschikt.

(Joe) Als het waar is wat de Russen gisteravond in Syrië zeiden, zijn alle fraaie, nieuwe en slimme wapens van Amerika neergeschoten met anti-raketsystemen uit de jaren zestig.

(L) Met andere woorden, de slimme raketten van de VS waren niet zo slim.

A: Wacht maar af! Het wordt zeer binnenkort ZEER interessant!

V: (L) Nou, zouden jullie ons niet wat meer informatie moeten verstrekken behalve dat "het zeer interessant wordt"?

A: Jullie doen het goed genoeg! Meer weten zou niet gezond zijn.

V: (L) Dus jullie zeggen dat de kennis die wij hebben en dat het gebruik van onze eigen vermogens om dingen te analyseren voldoende is?

A: Ja

(Artemis) Waarom zou het niet gezond zijn? Waar heb je het over? Kennis beschermt, man! [gelach]

(Joe) We praten erover op Facebook, en dan worden we geraakt door een Tomahawk kruisraket.

(Pierre) Als die zijn bestemming bereikte...

(L) Kunnen we van onderwerp veranderen? Ik heb veel gelezen over evolutionaire biologie, genetica, paleo-antropologie, enz. Ik moet nog ongeveer 50 pagina's in een heel dik boek over het onderwerp van... Wat zijn jullie... (C's beginnen te antwoorden voordat de vraag gesteld is):

A: Genetica staat ook op het punt om een veelbesproken onderwerp te worden!

V: (L) Nou, mag ik mijn vraag afmaken? Alleen...

A: Genen zullen (aarzelt alvorens woord te kiezen) redden bij gebrek aan een betere term.

V: (L) Dus jullie ZIJN ons iets aan het vertellen... Dus, hoe dan ook...

(Artemis) Wil je vragen ...

(Andromeda) Ze proberen ons iets te vertellen.

(Joe) Ik weet waar ze het over hebben: een soort genetische oorlogsvoering!

A: Ja

V: (Artemis) Virale wapens! Resident Evil (NvV: Resident Evil is een Japanse horror video game serie over biologische wapens en virussen.)! Ooooh! Ik wist het!

(Joe) Worden de Amerikanen zo wanhopig dat ze een wapen gaan gebruiken dat ze hebben ontwikkeld nadat ze vorig jaar die Russische genen hebben verzameld?

A: Komt dicht in de buurt

V: (Joe) Iets in die richting.

(Pierre) Ze zeggen dat het zal redden, dus het klinkt niet alsof de VS de Russen zullen vernietigen met hun etnisch specifieke wapens. Het klinkt alsof het averechts zal werken...

A: Ja. Enorm!

V: (Pierre) Echt niet!

(Chu) Dus iedereen wordt Russisch!

(Artemis) We zullen allemaal Russisch spreken.

(Pierre) Het klinkt alsof ze overhaast een etnisch-specifiek wapen aan het ontwikkelen zijn dat niet gebruikt zou mogen worden omdat...

(Joe) Misschien meer in de strekking van: Zullen ze betrapt worden bij het verspreiden van iets van die strekking?

(Chu) Wacht maar af.

A: Meer zoals het ontdekken dat je voorouders niet waren wat je dacht. Niets meer hierover. Afwachten en zien!

V: (Chu) Kunnen we pauzeren?

(L) Ja.

(Niall) Ze maken een wapen gebaseerd op aannames die verkeerd zijn.

(L) Nou, dat haakt enigszins in op mijn vraag.

[NEURO]

(Chu) Wacht even, het is aan het berekenen... Groenblauw. Lijnen super vol. 3D weer veranderd. Nu ben je helder roze aan de rechterkant, super pieken op frequenties 1 en 2, en lichtgroen aan de linkerkant met super pieken tot 7.

Session 3 3D pink.png


(L) Dus, ik denk dat ze het over hen hebben.

(Pierre) Ja, de VS.

(L) Dus dat haakt enigszins in op mijn vraag. Hoe dan ook, er is deze strijd tussen de Recente Out of Africa-kwestie vanwege deze mitochondriale Eva kwestie...

A: Onwaar!

V: (L) Ondertussen is er een multiregionale ontwikkeling met genenuitwisseling gaande, althans tot op zekere hoogte, tussen alle verschillende menselijke groepen die zich in verschillende regio's ontwikkelen. En wat dat betekent is dat er een heleboel dingen in iemands DNA kunnen zitten waar ze geen weet van hebben of die ze niet verwachten omdat genetische drift een vals signaal kan afgeven. En...

A: Precies het probleem. Ze geloven in de ROOA (NvV: Recente Out of Africa-theorie - Enkele-oorspronghypothese - Wikipedia) theorie en structureren hun chemie op basis daarvan. Grote verrassing op komst.

V: (L) Nou, de gedachte die ik had terwijl ik al dit materiaal las, inclusief de relatie tussen gibbons, apen, chimpanzees en orang-oetans, was dat de oorspronkelijke splitsing tussen de apen en de eerste wezens die op weg waren om mens te worden, in China moet hebben plaatsgevonden. En dan was er nog het reizen. Ben ik daarmee iets op het spoor?

A: Ja

V: (L) Oké. Nou, ik kan niet meer vragen stellen. Ik moet mijn onderwerp een beetje beter kennen om meer vragen te kunnen stellen, dus we sluiten dit en gaan verder. Nog meer vragen?

(Niall) Over het bloedbad op de Valentine's Day school in Parkland, Zuid-Florida, was Nicolas Cruz de enige dader?

A: Nee

V: (Niall) Hoeveel anderen waren erbij betrokken?

A: 2

V: (Niall) Waren dat schutters? Schoten ze op mensen?

A: Ja

V: (Niall) Loste Cruz ook maar één schot?

A: Ja. Geprogrammeerde patsy. (NvV: Met het Engelse woord ‘patsy’ wordt een persoon bedoeld die gemakkelijk te manipuleren is of die een gemakkelijk slachtoffer is.)

V: (L) Nog iets anders?

(Ark) Ik heb een vraag. Het gaat over kwantumtheorie. Maar het heeft betrekking op twee slechte landen: Frankrijk en Engeland. Er is een theorie ontwikkeld door een Fransman, de Broglie, en een Engelse theorie: Hiley-Bohm. Nu, na deze recente gebeurtenissen zou ik waarschijnlijk wantrouwig moeten zijn omtrent dit idee, omdat zij voorstelden dat de kwantumgolf in feite een geleidende golf (NvV: in de Engelse tekst ‘pilot guiding wave’ genoemd) voor deeltjes is. Geleidend: het houdt verband met recente verhalen. Maar mijn vraag is of dit idee, ondanks het feit dat dit idee van de geleide golf werd ontwikkeld door Fransen en Britten, werkelijk goed is?

A: Gaat in de juiste richting.

V: (L) Is dat niet slim? [gelach] Oh, dat is zo slim! Ha ha ha!

(Pierre) Kwantumhumor.

(L) Was dat grappig bedoeld?

A: Werkt voor ons (NvV: de Engelse tekst luidt letterlijk: ‘Works for us’)!!!

V: (Ark) Werk voor US, he? [gelach]

(L) Nog iets anders?

(Artemis) We hebben niet eens één zijde van het bandje vol!

(Chu) Niets over neuro?

(L) Wat wou je zeggen over de neuro?

(Artemis) Nou, volgens dit boek over neurofeedback dat ik aan het lezen ben, kan het mensen mogelijk helpen immuun te worden voor bepaalde vergiften, toxines en mogelijk zelfs ziektes. Is dat waar?

[De band stopt en moet worden omgedraaid tijdens het volgende antwoord. Artemis is blij.]

A: Ja en je moet doorgaan!

V: (Artemis) Ik wist het. Kan het mogelijk ook mensen beschermen tegen gerichte straling en HAARP?

A: Ja

V: (Artemis) En de griep en de pest? [gelach]

A: Ja

V: (Pierre) En Ebola?

(Artemis) Ebola? [gelach]

A: Ja

V: (Artemis) Nou, dit is geweldig. Dit betekent dat het een heleboel mensen kan helpen met een heleboel dingen.

Session 4 3D.png


(L) Oké. Dus we gaan door met ons neurofeedback experiment, en we kregen vanavond wat interessante beelden van het hersenscan gedoe.

(Artemis) Oh, wacht eens even! Andromeda en ik zien af en toe lichtflitsen. Wat zijn die flitsen die we hebben gezien?

A: GEEN effecten!

V: (Artemis) Geen effecten?

(L) Ik denk dat ze effecten van NeurOptimal bedoelen.

A: Ja

V: (L) Dus met andere woorden, er vindt prikkeling plaats in je ooggebied van de hersenen.

(Artemis) Is dat wat het betekent?

A: Ja

V: (Andromeda) Is er nog iets anders dat we moeten weten?

A: Blijf alert en voorbereid op mogelijkheden! Tot ziens!

(Chu) Oké, we moeten een post schrijven over het NeurOptimal-apparaat…

(Ark) Dus het was interessant! Toen de sessie eindigde, veranderde het patroon onmiddellijk.

(Chu) Oké, we doen een basislijn...

[NEURO - Meer foto's met betrekking tot de basislijn na de sessie volgen vanwege beperkingen in het aantal toegestane bijlagen].

Post session 3D.png


EINDE VAN DE SESSIE
 
Top Bottom