Sessie van 13 maart 2021

Laurs

Dagobah Resident
FOTCM Member
Dit is de sessie van 13 maart 2021. Gelieve ideeën en commentaren te plaatsen op de originele thread van de sessie.


Sessie van 13 maart 2021


Laura, Andromeda en Artemis aan het bord

Pierre, Joe, Chu, Ark, PoB, Scottie, Niall

V: (L) Hallo. Hier zijn we.

A: Heerlijk om weer met jullie te zijn. Gossuriah van Cassiopaea hier nu.

V: (L) Okay. Waar willen we mee beginnen? Willen we beginnen met die gekke kruiken?

(Artemis) Heb je de datum en een overzicht van de aanwezigen gegeven?

(L) Oh! Ja... Vandaag is het... Wat is het vandaag? Vandaag is het 13 maart 2021. [Overzicht van de aanwezigen]

(Artemis) Zijn er huisdieren?

(Joe) Nee.

(L) Joe, wil jij beginnen?

(Joe) Nou, toen jij in een vorige sessie over je lijden vroeg...

(L) Wat voor lijden?

(Joe) In het algemeen op verschillende momenten toen je leed aan verschillende kwalen en zo… Het antwoord was dat lijden noodzakelijk was om de kennis die aan de wereld werd gegeven te balanceren, of woorden van die strekking. Het lijden was noodzakelijk als een gevolg van het verspreiden van die kennis. Ik vroeg mij af waarom dat noodzakelijk is?

A: Evenwicht.

V: (Joe) Ja, precies. Dat zeiden ze de laatste keer. Maar… Als iemand hard werkt om informatie te ontdekken en die te delen met de wereld, heeft die persoon al geleden om die informatie te verkrijgen. Als ze het verspreiden, krijgen ze er nog een portie bovenop lijkt het.

(L) Is het de verspreiding die het bijkomende lijden met zich meebrengt?

A: Ja. Denk aan iets als Mouravieff’s “Algemene Wet”.

V: (L) Dus met andere woorden, als ik het gewoon voor mezelf had gehouden en geen stof zou heb doen opwaaien, anderen aanmoedigen om tegen de Algemene Wet te strijden, zou ik zelf niet zoveel lijden?

A: Ja

V: (Artemis) Als je erover nadenkt, zijn kennis en informatie als licht en waarheid. Het duister haat licht en waarheid…

(L) Nou, mijn verdriet met betrekking tot het gebrek aan kennis waaronder anderen gebukt gaan gaat boven mijn bezorgdheid voor mijn lijden, meen ik. Ik lijd liever zelf dan dat anderen moeten lijden. Misschien neem ik teveel hooi op mijn vork, maar tot dusverre heb ik altijd gemeend dat het het waard is. Oké, iets anders?

(Joe) Dat is genoeg. Ik wil weten waarom het monster van Loch Ness… [gelach] We gaan op de ouderwetse toer! Waarom is het zo dat het monster van Loch Ness, en soortgelijke wezens waarvan gezegd wordt dat ze bestaan - en waarvan de C’s hebben gezegd dat ze bestaan - nooit gezien noch gedocumenteerd zijn zoals andere dieren die op deze planeet leven?

(Artemis) Zeiden ze niet dat die niet in overeenstemming zijn met onze realiteit, of zoiets?

A: Transdimensionaal.

V: (Artemis) Ze zijn hier maar ze niet hier.

(L) Heeft het te maken met de frequentie van het wezen zelf waardoor ze in en uit onze realiteit knipperen?

A: Ja

V: (L) Leeft het in een soort tijdsprong (NvV: in de Engelse tekst wordt de term ‘time warp’ gebruikt) of iets dergelijks?

A: Ja

V: (Joe) Heeft het ook te maken met de overtuiging van de waarnemer?

A: Ja

V: (L) Zoiets als Flight 19, zou ik denken.

(Joe) Nou, voorheen zeiden ze dat het monster van Loch Ness een soort plesiosaurus was die was overgebleven uit de laatste ijstijd.

(L) En in de laatste ijstijd was de kosmische omgeving hoogstwaarschijnlijk anders, weet je?

(Artemis) Bestaat er een manier om dat arme monster van Loch Ness te bevrijden?

A: Nee

V: (Andromeda) Eet hij wel goed? [gelach]

A: Ja

V: (Andromeda) Wat eet hij dan?

A: Wat hij maar wil!

V: (Joe) Hij eet wat hij maar wil, inclusief mensen!

(Andromeda) Dat vroeg ik mij dus af. Eet hij mensen? [gelach]

(Niall) Andromeda, heeft hij iemand om hem naar de veearts te brengen? [gelach]

A: Mond te klein. Vegetarisch voor het grootste deel, maar niet uitsluitend.

V: (L) Oke. Hebben we nog meer cryptomundo vragen?

(Joe) Dat was het einde van het crypto-uurtje.

(L) Hoe zit het met die enorme kruiken waar we het daar straks over hadden?

(Joe) O ja! Wie heeft die stenen kruiken gemaakt die overal in het landschap van Laos voorkomen? [Zie:


]

A: Ras van mensachtigen dat niet meer bestaat.

V: (Joe) Waarvoor werden de kruiken gebruikt?

A: Opslag.

V: (Artemis) Waren het grote mensen of van normaal formaat?

A: Reuzen.

V: (Andromeda) Hoe vervoerden ze die kruiken?

A: Technologie. Denk “Coral Castle”.

V: (Andromeda) Technologische reuzen.

(Joe) Sloegen ze er graan in op om bier te maken?

(L) Om BIER te maken? [gelach]

(Andromeda) Dat was een van de theorieën.

A: Sommige.

V: (Joe) Ze waren grote drinkers, begrijp ik… [gelach]

(L) Ik denk dus dat we gewoon eens moeten denken aan het feit dat er zo veel bewijs is van hogere technologieën, rassen van reuzen op de planeet, ik bedoel… Het is eveneens geheim gehouden. Kijk naar die kwestie met het Smithsonian. Als ik het me goed herinner, zelfs in de vastgelegde geschiedenis, zijn er reuzen ontdekt die ergens leefden - zoals in Patagonië of zo - die uitgestorven zijn. Natuurlijk, er is wat bewijs dat er nog steeds wat gigantische soorten waren op de Canarische eilanden en in de Amerika’s die dubbele rijen tanden hadden.

(Joe) Op sommige plekken vonden ze ook reusachtige bijlen.

A: Inderdaad. De ware geschiedenis van jullie planeet is weinig bekend. Raadpleeg de door jullie meneer Hancock gemaakte verzamelingen.

V: (L) Ik denk dat hier Graham Hancock wordt bedoeld?

A: Ja

V: (L) Ja, hij is een vrij goede onderzoeker, zolang hij maar niet esoterische dingen op eigen houtje probeert uit te vogelen.

(Pierre) In zijn laatste boek is het tweede deel gewijd aan reuzen in Amerika.

(L) Wat is de titel?

(Andromeda) 'Giants in America', denk ik.

(Niall) Zijn meest recente boek heet ‘America Before’ of iets dergelijks. We hebben het boven liggen.

(Pierre) Dat heeft hij veel gedocumenteerd. En het Mound volk en…

(L) Oké. ‘Giants in America’ of een dergelijke titel zal het andere boek zijn dat ik heb. Het heeft afbeeldingen van al die vele artikelen over vondsten in Amerika die naar het Smithsonian werden gestuurd, alwaar ze verdwenen en achteraf werd het bestaan ervan ontkend. Het is overduidelijk een enorme doofpotoperatie.

(Joe) Is het waar dat echt grote reuzen - 3 tot 4,5 meter lang - onder dezelfde zwaartekrachtomstandigheden leefden als die we vandaag de dag hebben?

A: Niet echt. Omstandigheden op jullie planeet veranderden aanzienlijk ten tijde van de vernietiging van het Romeinse Rijk. Reuzen werden vanaf die tijd geconfronteerd met toenemende moeilijke omstandigheden en overleving werd onhoudbaar.

V: (L) Dus sommigen van hen bestonden nog steeds in groepjes, klopt dat?

A: Ja

V: (Joe) Dat zijn degenen die werden ontdekt door ontdekkingsreizigers na de Donkere Middeleeuwen.

(Chu) Hadden ze een taal waarmee wij bekend zouden kunnen zijn nu ze zo recentelijk nog leefden?

A: Ja

V: (Chu) Welke taal?

A: Vergelijkbaar met Baskisch.

V: (Andromeda) Zoals Atlanteaans.

(Scottie) Ik denk dat ‘hallo’ “Fee-fi-fo-fum” was… [gelach]

(L) En ze zeiden graag “Ik ruik het bloed van een Engelsman!”

(Joe) Dus, de zwaartekracht was minder, laten we zeggen, om het voor hen gemakkelijk te maken om…

A: Ja. Eveneens de elektrische lading van de planeet.

V: (L) Dat doet me denken aan al die werkelijk eigenaardige verschijnselen die vastgelegd zijn in de Grieks-Romeinse archieven die tot een soort halt leken te komen toen de archieven weer werden bijgehouden na de vernietiging van de oude wereld. Maar, uiteraard, waren er zelfs nadien perioden waarin dingen echt raar waren. Dus de mensen die leefden voordat het Romeinse Rijk tot een einde kwam zagen onze plasmamannen veel vaker dan wij die vandaag zouden zien?

A: Ja

V: (Andromeda) Maar de reuzen leefden toen samen met de kleine mens?

A: Ja

V: (Joe) En was het leven toen voor de normale mensen ook gemakkelijker?

A: Ja

V: (L) Het was waarschijnlijk al in verval, dat in nog vroegere tijdperken een aanvang had genomen…

A: Ja

V: (L) Dus dat was de laatste grote verandering meen ik, zoiets als 540 AD.

(Joe) In de verslagen van de ontdekkingsreizigers na de teloorgang van het Romeinse Rijk en het vinden van reuzen en zo, als ze vochten met de reuzen lijkt het dat die relatief gemakkelijk werden verslagen omdat ze groot en traag waren.

(L) Ze waren waarschijnlijk niet in staat om te gaan met de omgevingscondities.

(Andromeda) Waren ze dom?

A: Niet in het begin.

V: (L) Maar ze werden dom naarmate hun gezondheid achteruit ging tijdens die milieuveranderingen?

A: Ja

V: (Chu) Ze moeten vrij slim zijn geweest als ze de technologie hadden om stenen te verplaatsen.

(L) Ja, maar dat zou eerder hebben plaatsgevonden. Nou, hadden de Denisovanen niet extreem grote tanden? Waren zij op enigerlei manier verbonden met de reuzen?

A: Ja. Verbonden maar niet identiek.

V: (Artemis) Is iemand hier in de verte verwant aan een reus?

(Andromeda) [fluistert] Scottie! [gelach]

(L) Met andere woorden, heeft iemand van ons enige genetische overblijfselen daarvan?

A: Nee

V: (Chu) Zelfs Beau niet? [gelach]

A: Nee

V: (L) Goed… Wat nu? Pierre heeft zijn vragen. Pierre, kom eens naast me zitten anders hoor ik je niet aangezien je anders weer afhaakt en stiller en stiller wordt. {Pierre gaat verzitten]

(Pierre) Oké. Ik las een paper waarin wordt aangetoond, dat in een elektromagnetisch veld DNA zich gedraagt als een fractale antenne. Ik zou graag willen vragen of het elektromagnetische signaal dat ons verbindt met het informatieveld fractale componenten bevat?

A: Ja

V: (Pierre) Nu… [Pierre staat op en gaat terug naar zijn gebruikelijke zitplaats]

(Joe) Waar ga je heen?

(Pierre) Ik vind het niet prettig om temidden van iedereen te zitten… [gelach]

{Pierre gaat terug naar de “Hot Seat”}

(Pierre) Tweede vraag: dugdeep en ik hebben een theorie die verklaart waarom homeopathie krachtiger wordt terwijl de verdunning toeneemt. Dat gaat tegen de intuïtie in, maar ik meen dat gezien het aspect van de fractale component van het elektromagnetisch… [gelach]

[Laura barst in lachen uit omdat op de achtergrond verscheidene mensen dezelfde gepatenteerde ‘handbeweging van het Informatieveld’ maken, die door Pierre beroemd werd gemaakt als hij spreekt over het informatieveld… We moeten een video daarvan posten! Misschien zelfs een geanimeerde GIF-afbeelding…]

(Pierre) O jee… Het was een ingewikkelde zin. Ik kan die niet meer herhalen… Oké: Gezien de fractale…

(Chu) Jij praat en dan maken wij het gebaar! [gelach]

(Pierre) Gezien de fractale componenten van… [gelach]

(Joe) We proberen je te helpen!!

(L) Zouden jullie daar mee willen ophouden! Laat hem zijn vraag stellen. [gelach]

(Joe) Het verhoogt het signaal! [gelach]

(Andromeda) Wat is je theorie over homeopatische verdunning?

(Pierre) Gezien de fractale dimensie van de elektromagnetische verbinding met het informatieveld en de mens denken wij, dat homeopathische oplossingen aan kracht winnen als de succussie en verdunning toenemen, omdat iedere keer als je succussie en verdunning toepast, je op een verschillende schaal hetzelfde geometrische signatuur repliceert dat de verbinding IS met dit of dat deel van het informatieveld, vandaar dat de kracht toeneemt die in beginsel gewoon een informatie signatuur is dat je repliceert en versterkt op een andere schaal. Snappen jullie wat ik bedoel? ("Succussie" is als je op het flesje slaat. De opgewekte energie helpt om de geometrische signatuur op een andere schaal te repliceren.)

(Joe) Dus begin met kleine… Zeg dat ze als zeshoeken zijn. Als je succussie toepast, breek je die ene zeshoek in vijf of zes kleinere versies. En dat doe je telkens weer, en uiteindelijk doordrenk je het met het signatuur van de informatie…

(Pierre) En aangezien het een fractale antenne is, ontvang je op elk frequentiebereik, zie je?

A: Niet alleen dat, maar de deling is ook minder materieel en meer puur informatieveld “vriendelijk”.

V: (Pierre) Ik had daaromtrent een analogie… Zoals wanneer je een steen in een vijver gooit, indien er eilanden in de vijver zijn, verspreidt de frequencie of informatie niet zo harmonieus vergeleken met het geval er geen eilanden in de vijver zijn. Ik heb een andere vraag. Het is een Watson-moment, voordat ze dat zeggen… Jaren geleden refereerden jullie aan een driedubbele slechte dag voor de Rockefellers. Gezien de recente onthulling over pandemieën en de echte pest, dat het voor de Rockefellers en dat soort mensen het een driedubbele slechte dag zal zijn: op gezondheidsgebied (echte pest), financieel gebied (echte crisis) en sociaal gebied (omdat ze door de mensen te pakken zullen worden genomen als die er eindelijk achter komen wat hen wordt aangedaan). Is dat de betekenis van een Driedubbele Slechte Dag?

A: Komt dicht in de buurt. Maar, niet alleen dat. Discrepantie in frequentie zal leiden tot veel “verpletterende” (NvV: in de Engelse tekst wordt het woord ‘smashing’ gebruikt) gebeurtenissen.

V: (L) Met andere woorden, de frequentie, de omgeving met kosmische straling, of de frequentie van de planeet en ons gebied van ruimte-tijd verandert en zij zullen zielsverpletterende gebeurtenissen ervaren omdat ze niet langer passen?

A: Komt dicht in de buurt.

V: (Joe) Zou dat ook kunnen inhouden dat sommige bijzonder nare mensen verpletterende ruimtestenen zullen aantrekken?

A: Ook mogelijk!

V: (Artemis) Dat doet me denken aan die thread waarin iemand melding maakte van dingen die uit elkaar barstten en mensen ook melding maakten van dingen die overal om hen heen vielen en kapot gingen. Alsof de verandering in energieën veel paranormale verschijnselen activeert, of versterkt.

(L) Nou, dit kan ook zoiets zijn als die arme man die zeven keer door de bliksem werd getroffen. Zijn DNA moet zijn antenne zijn geweest waardoor hij die bliksem aantrok. Op dezelfde manier kunnen sommige van deze kwaadaardige mensen vanwege hun aard DNA-modificaties hebben die hen ook aantrekkelijk maken voor sommige nu nog onbekende energieën of dingen.

A: Ja

V: (Andromeda) Dus ergens zijn er echt ruimtestenen waarop hun namen staan?

A: Komt dicht in de buurt

V: (Pierre) Over de bliksem... Een elektromagnetische link die ons verbindt met het informatieveld... Ik vraag me af... Zouden de C's ons kunnen vertellen... We weten dat er een fractale component is met betrekking tot deze elektromagnetische verbindingen. Kunnen de C's ons meer vertellen over deze elektromagnetische verbinding? De aard of frequentie...

(L) Ik denk dat je een vraag stelt die een paar uur langer duurt dan onze armen kunnen overleven! Je zou je vragen moeten inkorten en ze bewaren voor een andere sessie. Ik wil vragen over virussen!

(Joe) Ja!

(L) Laten we verder gaan, want virussen zijn hier een beetje mee verbonden. Ik begrijp dat er mensen zijn die schrijven dat er geen virussen zijn - dat virussen niet bestaan. Is dat waar?

A: Nee. We hebben er al op gewezen dat virussen informatiepakketten zijn die gemakkelijk tussen 4D en 3D kunnen worden verzonden.

V: (L) Dus met andere woorden, als ik het me goed herinner, zeiden ze iets in de trant van dat virussen een van de opwekkers waren van bepaalde evolutionaire veranderingen - als je ze zo wilt noemen - maar ze zijn als gestuurde evolutie. Het is een soort Intelligent Ontwerp door middel van virussen.

A: Ja

V: (L) Als dat zo is, deze mensen die dit beweren houden vol dat het allemaal draait om het terrein dat virussen eigenlijk nooit zijn gezien. Maar... Dus, wat is hier precies aan de hand?

A: Terrein is belangrijk, maar dat is vervlochten met FRV. FRV kan op een aantal manieren worden veranderd, zowel intern als extern. Dit is een van de redenen waarom kennis beschermt. Als je kennis hebt van de manieren en middelen van externe modificatie, kun je die tegengaan.

V: (L) En natuurlijk als je kennis hebt van de manieren en middelen van interne modificatie, kun je bewust je interne controle over je FRV modificeren. Dus, je kunt jezelf bewust blootstellen aan bepaalde dingen om je wil op te bouwen, je kracht, wat dan ook. Kies de activiteiten die je onderneemt om een bepaalde FRV te versterken of weiger andere activiteiten. Ga met bepaalde mensen om. Het is een beetje zoals in dat boek waar ze het over de pendels hadden... Als je betrokken raakt bij een groep of bepaalde dingen onderneemt, zal dat je FRV en de kracht ervan vergroten of versterken. Dus, het terrein is belangrijk, en het kan intern of extern worden gemodificeerd. Als er externe modificaties zijn, dan...

(Andromeda) Externe of interne modificaties zouden kunnen bepalen hoe je met het virus OMGAAT.

(Chu) Of welke virussen je aantrekt.

(Andromeda) Juist. Of als je er een krijgt zoals Corona die op een of andere manier een upgrade zou moeten zijn, of je wel of geen extreme symptomen hebt of dat je vatbaar bent voor bepaalde symptomen.

(L) Het is zoals we het er laatst over hadden: een lichaam, "het terrein", is als een stad, een complex organisme, en een enkel ding verkeerd - zelfs als het klein is - kan leiden tot een reeks gebeurtenissen die ervoor zorgen dat het terrein niet langer gezond is. Als de vuilnismannen staken, hoopt het afval in de stad zich op, waardoor ratten en ander ongedierte zich vermenigvuldigen, en als daar niets aan wordt gedaan, kan dat tot een epidemie leiden. En vuilnismannen kunnen gaan staken omdat er op hoger niveau corruptie heerst. Evenzo waren er in de oudheid stadstaten die oorlog met elkaar voerden. Dat zou een analogie zijn van een ander soort externe invloed op de afbraak van het terrein. Maar toch, het gaat niet alleen om afbraak van het terrein.

(L) Dus waarom houden mensen dan driftig vol dat er geen virussen zijn?

A: Ze hebben het virus!!

V: (L) Proberen jullie lollig te doen?

A: Een beetje maar.

V: (Joe) Het is een zeer materialistisch standpunt. Het is vergelijkbaar met de mensen die hebben besloten dat bij terroristische aanslagen het allemaal acteurs waren. Als ze geconfronteerd worden met dit idee dat de regering hen werkelijk kwaad zou kunnen doen, onschuldige mensen zou kunnen doden voor hun politieke agenda's, sluiten zij zich gewoon af en kunnen het niet accepteren. ...

A: Kennis beschermt oprecht.

V: (Chu) Tegen virussen?

A: Het kan.

V: (L) Net als waar we het laatst over hadden... Het is als Pavlov's experimenten aangaande transmarginale inhibitie. Je kunt een wezen bombarderen met verwarrende of martelende signalen of wat dan ook tot het punt dat het iets in hen afbreekt. Dan kunnen ze mentaal of emotioneel veranderd worden. Tegelijkertijd kunnen vele methoden worden gebruikt om dit te doen, waaronder het opzettelijk afbreken van hun gezondheid. Dit soort dingen wordt voortdurend op de mens gericht. De spanningen van het gewone leven, de propaganda, de tegenstellingen... Die dingen vormen een constante. Iets anders is dat ze verschillende middelen gebruiken zoals golven - een frequentieomheining heette het ooit - enzovoort zoals GSM-masten. En de C's hebben al JAREN geleden gezegd dat die dingen je hersenen in pudding veranderen. En dan begin je dingen te geloven die niet waar zijn. Als je dingen gaat geloven die niet waar zijn of op een bepaalde manier gaat denken, dan raakt je terrein helemaal in de war en dan ben je meer vatbaar.

(Pierre) Ja, er is dat stralen en die invloed, maar sommige mensen omarmen die leugens en anderen niet. Er is een vrije wil component die we eerder bespraken. Maar er is ook het feit uit de recente sessie dat onze verbinding met de informatie - met onze gedachten in principe - gekoppeld is aan onze eiwitten die gecodeerd zijn door ons DNA dat voor een groot deel is samengesteld uit virussen. Als je de Geen Vliegtuig-theorie in beschouwing neemt of de Geen Doden bij de Boston Bomaanslagen-theorie, zie je hetzelfde patroon van massale ontkenning en SOMMIGE mensen die het omarmen. Dus het suggereert dat achter de kwestie van het virus een specifieke virale sequentie kan zitten die mensen vatbaar maakt om dit soort informatie steeds weer waar te nemen.

(Joe) Ja. Maar ik weet niet of je zo ver moet gaan. Ze zeiden eerder over de Acteurs-theorie dat het eigenlijk op hol geslagen patroonherkenning is.

(Andromeda) Of de Flat Earthers. Ze beschikken gewoon niet over het benodigde om het concept te begrijpen.

(Joe) Zij voeren het tot het uiterste. Zwart-wit denken. Het is ALLEMAAL een samenzwering - alles! De meeste mensen in de Westerse wereld leven vandaag de dag in een materialistisch denkkader. Wij kunnen een stap terug doen en het grotere plaatje zien omdat we over een ruimer kosmologisch of filosofisch begrip beschikken. Maar mensen die alleen op de materiële wereld gericht zijn en die op correcte wijze ZIEN dat er iets niet klopt met betrekking tot die pandemie, schrijven het ALLEMAAL toe aan materiële of wereldse machten. Dan besluiten zij natuurlijk dat dan alles onwaar is - zelfs virussen.

A: Zoals wij hebben gezegd, het is niet waar je bent, maar wie je bent en wat je ziet.

V: (L) Als jullie zeggen, "wat je ziet", bedoelen jullie dan het ongeziene zien, de waarheid achter de leugens?

A: Ja

V: (L) En is het toch soms ook zo, dat waar je bent je meer ontvankelijk kan maken voor bombardementen van externe elementen die je FRV proberen te veranderen?

A: Ja

V: (L) En in die gevallen moet je extra voorzorgsmaatregelen nemen om te handhaven wie je bent en wat je ziet met grotere nauwkeurigheid?

A: Ja

V: (L) Dus, er zitten veel componenten aan die kleine uitspraak.

(PoB) Deze mensen hebben geen respect voor de waarheid en de werkelijkheid en ze verkiezen om enigermate uitzonderlijk of uniek te zijn, of wat ze ook denken te zijn, boven wat werkelijk is.

(L) Ja, dat is waar. Ik heb zo vaak gemerkt dat ik het bij het verkeerde eind had in mijn eigen denken, dat ik niet alleen op de C's ben gaan vertrouwen, maar ook op netwerken en op een soort meedogenloze wijze proberen te achterhalen wat er aan de hand is, zelfs in mijn eigen hoofd. Hoewel het klopt dat als je iets in de media gepromoot hoort worden of zelfs door alternatieve bronnen, die zelf geen werk ten opzichte van zichzelf hebben verricht, je bijna kunt aannemen dat de waarheid precies het tegenovergestelde is van wat ze zeggen. Maar dat klopt niet altijd. Ze zijn tricky. Denk aan "Protocol 17" - er is een programma voor iedereen.

(Joe) Ja.

(Andromeda) Mensen die gefixeerd zijn op dat soort ideeën hebben geen vermogen om dingen aan de kaak te stellen, zeker niet met betrekking tot hun eigen denken.

(L) Op dit moment, met hun staat van dienst, ben ik geneigd de C's behoorlijk wat meer geloofwaardigheid te geven - zelfs meer dan mijn eigen ideeën als ik met iets kom dat tegengesteld of tegenstrijdig is. De C's hebben gezegd dat ja, virussen bestaan en zijn aanjagers van veranderingen. Ik denk dat ik het daar maar bij hou.

(Joe) Iets anders, het schijnt dat de griep deze winter grotendeels verdwenen is uit de westerse landen. Is dat zo? En zo ja, waarom?

A: Gedeeltelijk. Lockdowns hebben de belangrijkste overdrachtsvectoren geblokkeerd.

V: (Andromeda) Schuilt er enige waarheid in de idee dat het Coronavirus als het ware de griep verdringt in de zin dat als je het krijgt, het moeilijker is om griep te krijgen?

A: Nee.

V: (L) Met andere woorden, er worden niet zoveel mensen ziek als ze beweren. Is dat het?

A: Ja

V: (Pierre) Het suggereert ook dat veel griepgevallen worden verschoven...

(L) Naar de Covid-lijst.

A: Ja

V: (Chu) Maar hetzelfde wordt gezegd over de buikgriep bij kinderen omdat de scholen zijn gesloten. Maar wat betekent dat later voor de algemene immuniteit. Als je mensen opgesloten houdt, zullen ze kwetsbaarder zijn als de lockdown eindigt.

A: Algemene immuniteit zal falen.

V: (L) Met andere woorden, mensen moeten echt groepsimmuniteit krijgen door voortdurende interactie met elkaar?

A: Ja

V: (Pierre) En we hebben groepsimmuniteit die faalt kort voor een echte pandemie...

(L) Dus als we een falende groepsimmuniteit hebben tegen wat er al is en wat zich voortdurend ontwikkelt en muteert, dan zou er iets kunnen langskomen dat ECHT huishoudt...

A: Ja. Vooral als de ziekteverwekker uit de ruimte komt en wereldwijd verspreid wordt in de lucht die iedereen inademt.

V: Oké, dus met andere woorden... Dit roept bij mij de vraag op... Is het mogelijk dat dit een gepland gevolg is? De mensheid verzwakken door al die onzin met die coronavirus pandemie is hen voorbereiden op een grote slachting of uitroeiing door een virus dat op de een of andere manier vanuit de ruimte gestuurd wordt?

A: Ja

V: (L) Dus... dat is akelig.

A: Ja, het is "evolutie".

V: (Pierre) Dat is wat ik wilde zeggen. De belangrijkste kenmerken lijken erg op een massa-extinctie.

A: Ja

V: (L) Nou, oké. Heeft iedereen zijn favoriete vragen gesteld?

(Niall) Houdt de Chinese regering ten onrechte honderdduizenden moslims gevangen in de provincie Xinjiang?

A: Nee.

V: (Joe) Het gebeurt waarschijnlijk wel, maar niet op grote schaal.

A: Alleen in gevallen van extreme radicalisering.

V: (Niall) Dat is wat de Chinese regering zegt, dus wat zij zeggen is de waarheid. Dus daarmee is dat hele 'pathocratie' gedoe van de baan.

(L) Wacht eens even, ik wil meer weten over die Chinese zaak. Waar komt al dat gedoe over die " massale opsluitingen" vandaan?

(Joe) Nou, de term "China Virus" wordt constant herhaald en herhaalde beweringen over "China's overname van Amerikaanse bedrijven" en "Chinese communistische ideologie zit achter radicaal links in de VS". Veel mensen denken dat China nog steeds een communistisch land is. Het enige wat je hoort in de reguliere media zijn verwijzingen naar China dat de VS inhaalt als supermacht van de wereld. De samenzweringsideeën komen voornamelijk uit alternatieve conservatieve bronnen.

(L) Zijn sommige van die bronnen over het algemeen betrouwbaar met een solide reputatie?

(Joe) Nee. Het is allemaal hysterische onzin, net als het meeste van wat tegenwoordig voor "nieuws" doorgaat.

(L) Nou, conservatieve bronnen brachten ons de Oorlog in Irak door middel van massavernietigingswapens en dode premature baby's die vermoord werden door de kwaadaardige Saddam. Hij was geen heilig boontje, maar hij was zeker niet zo slecht als hij werd afgeschilderd en belasterd om de invasie te rechtvaardigen. Dus, nogmaals, het klinkt als "Protocol 17" - voor iedereen is er een programma.

(Joe) Je gelooft gewoon niet wat sommige mensen tegenwoordig geloven! Pap in de kop! Niet echt nadenken; geen zorgvuldige analyse en overweging van alle implicaties en permutaties!

(L) Misschien bedoelen de C's dat als ze zeggen "het is het virus"?

(Joe) Misschien gedeeltelijk, voor sommigen. Het lijkt mij dat het proces van culturele, sociale en psychologische/emotionele desintegratie aan het versnellen is, vooral in de VS. Om terug te komen op het virus: Een groter dan normaal aantal mensen stierf ten gevolge van Covid-19 vaccins in vergelijking met het griepvaccin, bijvoorbeeld...

A: Ja

V: (Joe) Is er iets mis met de vaccins die niet op mRNA gebaseerd zijn? Is daar iets slechts aan?

A: Veiliger.

V: (Pierre) Is de reden waarom de Westerse mogendheden de mRNA-vaccins willen opdringen omdat ze gehoorzaamheidssequenties bevatten?

A: Ja

V: (Artemis) Wilden we niet naar Deckard vragen?

(L) Deckard wil weten waarom hij kanker kreeg.

A: FRV.

V: (Pierre) Entropische FRV?

A: Niet zozeer "entropisch" als wel negatieve internalisaties.

V: (L) Dus hij moet echt aan zijn FRV werken. Is dat het?

A: Ja

V: (L) Is het zoals we eerder in onze discussie zeiden dat het omgaan met karmische en eenvoudige inzichten de sleutel is? Ik heb er vandaag een post over geschreven op de 'romance novel thread' [Nieuwe titel: Romantic Fiction, Reality Shaping and The Work] Is dit een van de manieren die daar echt bij kunnen helpen? Het kan je door meerdere processen leiden door je met dit leesproject bezig te houden, erover na te denken en met anderen te delen wat je ervaart en leert?

A: Ja. Geldt voor bijna iedereen.

V: (L) Sommige mensen die deelnemen aan het project dachten dat ze 2 of 3 boeken konden lezen en dat dat voldoende zou zijn. Mijn opvatting is dat er wel 100 boeken voor nodig kunnen zijn.

A: Ja

V: (L) En dat komt omdat je niet alles kunt vinden over jouw specifieke situatie, plus je hebt ook te maken met het verwerken van dingen uit vorige levens. Dus, het vergt veel leeswerk en het doorlopen van verschillende scenario's om deze dingen te leren.

A: Ja

V: (L) Goed dan... Als niemand andere vragen heeft.

(Joe) Hoe zit het met Revici?

(L) Wat is de vraag?

(Joe) Kleeft er enig belang aan Revici's filosofie en behandelingen?

A: Ja, maar August is niet zo intuïtief en moet soms dingen met vallen en opstaan doen. Maar dat doet ze meestal wel.

V: (L) Dus met andere woorden, ze heeft niet het inzicht van Revici, maar ze kent het systeem en ze werkt zich er een weg doorheen?

A: Ja

V: (L) Nog iets belangrijks?

(Chu) Iets voor de groepsleden?

(L) Ja, hebben we nog een boodschap voor ons hier of onze groep?

A: Ja, jullie hebben een periode om te werken terwijl de werkelijkheid om jullie heen in elkaar stort, verspil die niet!!! Tot ziens.

(L) Dus dat betekent dat ze mee moeten doen met het project van het lezen van de romans!

(Andromeda) Absoluut. Niet luieren! Begin aan die roman! [gelach]

(L) Nou... Het is een rare manier om het te doen, maar het lijkt verdorie te werken! Ik bedoel, als ik die thread lees, hebben mensen overal inzichten. Velen zien zichzelf echt voor de eerste keer. We hebben elke andere methode geprobeerd... En NU hebben mensen echt inzicht in hun eigen denken, hun eigen gedrag, zien zichzelf zoals anderen hen zien. Het is ZEER opmerkelijk.

EN NU LEZEN!!
[New title: Romantic Fiction, Reality Shaping and The Work]

EINDE VAN DE SESSIE
 
Top Bottom